a+ 14:1 Sau: Voi credeți în Dumnezeu; credeți și în Mine!
b+ 14:2 Mai multe mss timpurii și importante conțin: spus, pentru că Eu
c+ 14:2 Sau: Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus oare că Mă duc să vă pregătesc un loc?
d+ 14:4 Cf. unora dintre cele mai timpurii și mai importante mss; cele mai multe mss conțin: Știți unde Mă duc și știți și calea într-acolo.
e+ 14:6 Sau: Eu sunt calea: Eu sunt adevărul și viața, în ideea că Isus, prin faptul că este adevărul și viața, este calea
f+ 14:7 Unele mss conțin: Dacă m-ați cunoaște pe Mine, L-ați cunoaște și pe Tatăl Meu.
g+ 14:15 Sau: Avocat; sau: Mijlocitor (vezi 1 In. 2:1, unde este folosit același termen grecesc, cu referire la Isus); sau: Sfătuitor, Mângâietor, Ajutor. Aria semantică a termenului grecesc este foarte largă și nici un termen din limbajul contemporan nu o poate acoperi; și în v. 26
h+ 14:17 Unele mss timpurii și importante conțin: este
i+ 14:23 Lit.: Ne vom face lăcaș cu el

John 14

Isus, calea spre Tatăl

1Să nu vi se tulbure inima! Credeți în Dumnezeu și credeți în Mine! a 

2În casa Tatălui Meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu b  Mă duc să vă pregătesc un loc. c 

3Iar dacă Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.

4Știți calea spre locul unde Mă duc Eu. d 

5Toma I-a zis: – Doamne, nu știm unde Te duci; cum putem să știm calea?!

6Isus i-a răspuns: – Eu sunt calea, adevărul și viața. e  Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

7Dacă M-ați cunoscut pe Mine, Îl veți cunoaște și pe Tatăl Meu. f  Și de acum Îl cunoașteți și L-ați văzut.

8Filip I-a zis: – Doamne, arată-ni-L pe Tatăl și ne este de ajuns!

9Isus i-a răspuns: – De atâta timp sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filip? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum de spui: „Arată-ni-L pe Tatăl!“?!

10Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la Mine, ci Tatăl, Care locuiește în Mine, Își face lucrările Lui.

11Credeți-Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl în Mine! Dacă nu, credeți măcar datorită lucrărilor înseși!

12Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;

13și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.

14Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face.

Promisiunea Duhului Sfânt

15Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.

16Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Apărător g  , Care să fie cu voi în veac, și anume

17Duhul adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaște. Voi Îl cunoașteți, pentru că rămâne cu voi și va fi h  în voi.

18Nu vă voi lăsa orfani; voi veni iarăși la voi.

19Încă puțin, și lumea nu Mă va mai vedea, însă voi Mă veți vedea; pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi.

20În ziua aceea veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu, voi în Mine și Eu în voi.

21Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este cel ce Mă iubește. Și cel ce Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu, iar Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.

22Iuda, nu Iscarioteanul, L-a întrebat: – Doamne, cum se face că urmează să Te arăți nouă și nu lumii?

23Isus i-a răspuns: – Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu; și Tatăl Meu îl va iubi, iar Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el i  .

24Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele; și cuvântul pe care-l auziți nu este al Meu, ci al Tatălui, Care M-a trimis.

25V-am spus aceste lucruri cât sunt încă cu voi.

26Dar Apărătorul, adică Duhul Sfânt, pe Care Tatăl Îl va trimite în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus.

27Vă las pace, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau așa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte!

28Ați auzit că v-am spus: „Mă duc și voi veni iarăși la voi.“ Dacă Mă iubeați, v-ați fi bucurat că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine.

29Și v-am spus acum, înainte să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeți.

30Nu voi mai vorbi mult cu voi, pentru că vine domnitorul lumii acesteia. El nu are nimic în Mine,

31dar trebuie ca lumea să cunoască că Eu Îl iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Ridicați-vă, să plecăm de aici!

Copyright information for NTLR