a+ 15:8 Cf. unora dintre cele mai timpurii și mai importante mss; cele mai multe mss conțin: și veți deveni
b+ 15:17 Sau: Vă poruncesc aceasta: să vă iubiți unii pe alții!
c+15:20 Vezi In. 13:16
d+ 15:25 Cu referire la întreg VT, nu doar la primele cinci cărți ale lui Moise
e+15:25 Vezi Ps. 35:19; 69:4
f+ 15:26 Vezi nota de la 14:15

John 15

Vița și mlădițele

Eu sunt adevărata viță, iar Tatăl Meu este vierul.

El taie din Mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod, ca să aducă și mai mult rod.

Acum, voi sunteți curați, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.

Rămâneți în Mine și Eu voi rămâne în voi! Așa cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți, dacă nu rămâneți în Mine.

Eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în Mine și în care rămân Eu aduce mult rod, pentru că despărțiți de Mine nu puteți face nimic.

Dacă cineva nu rămâne în Mine, este aruncat afară, ca o mlădiță, și se usucă; acestea sunt adunate, aruncate în foc și arse.

Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, atunci cereți orice doriți și vi se va da.

Tatăl Meu este proslăvit prin aceasta: prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți a  ucenicii Mei.

Așa cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea!

10 Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, așa cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui.

11 V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină.

12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit Eu!

13 Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, și anume să-și dea viața pentru prietenii lui.

14 Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu.

15 Nu vă mai numesc sclavi, pentru că sclavul nu știe ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl Meu.

16 Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am pus să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice-I veți cere Tatălui în Numele Meu să vă dea.

17 Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții! b 

Ucenicii și ura din partea lumii

18 Dacă lumea vă urăște, știți că pe Mine M-a urât înaintea voastră!

19 Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar lumea vă urăște pentru că voi nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales din lume.

20 Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui.“ c  Dacă pe Mine M-au persecutat, vă vor persecuta și pe voi! Dacă au păzit cuvântul Meu, îl vor păzi și pe al vostru!

21 Dar vă vor face toate aceste lucruri din pricina Numelui Meu, pentru că ei nu-L cunosc pe Cel Ce M-a trimis.

22 Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nici o scuză pentru păcatul lor.

23 Cine Mă urăște pe Mine Îl urăște și pe Tatăl Meu.

24 Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum au văzut și M-au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu.

25 Însă aceasta s-aîntâmplat ca să se împlinească cuvântul care este scris în Legea d  lor: „M-au urât fără motiv.“ e 

26 Când va veni Apărătorul f  pe Care vi-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, Care iese de la Tatăl, El va depune mărturie despre Mine.

27 De asemenea, și voi veți depune mărturie, pentru că ați fost cu Mine de la început.

Copyright information for NTLR