a+ 16:2 Sau: că-I face un serviciu lui Dumnezeu
b+ 16:7 Vezi nota de la 14:15
c+ 16:16 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin aceste cuvinte
d+16:22 Posibil o aluzie la Is. 66:14; vezi și Is. 66:7 la care probabil face aluzie v. 21
e+16:15 Sau: în chip tainic. Vezi nota de la 10:6; și în v. 29
f+ 16:27 Unele mss timpurii conțin: de la Tatăl

John 16

1V-am spus aceste lucruri ca să nu fie pentru voi un prilej de poticnire.

2Vă vor da afară din sinagogi; mai mult, vine vremea când oricine vă va omorî va crede că-I aduce închinare a  lui Dumnezeu!

3Vor face aceste lucruri pentru că nu L-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.

4V-am spus însă aceste lucruri pentru ca atunci când va veni timpul lor să vă amintiți că Eu vi le-am spus. Nu v-am spus aceste lucruri de la început, pentru că eram cu voi.

Lucrarea Duhului Sfânt

5Dar acum Mă duc la Cel Ce M-a trimis și nici unul dintre voi nu Mă întreabă: „Unde Te duci?“

6Însă pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima.

7Totuși vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul b  nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi.

8Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate și la judecată.

9Cu privire la păcat: pentru că ei nu cred în Mine;

10cu privire la dreptate: pentru că Eu Mă duc la Tatăl și nu Mă mai vedeți;

11cu privire la judecată: pentru că domnitorul lumii acesteia a fost judecat.

12Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.

13Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină.

14El Mă va proslăvi pe Mine, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va face cunoscut.

15Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am spus că va lua din ce este al Meu și vă va face cunoscut.

16Încă puțin și nu Mă veți mai vedea; apoi iarăși, încă puțin și Mă veți vedea, (pentru că Mă duc la Tatăl) c  .

Întristarea ucenicilor se va preface în bucurie

17Unii dintre ucenicii Lui și-au zis unul altuia: „Ce vrea să ne spună prin: «Încă puțin și nu Mă veți mai vedea; apoi iarăși, încă puțin și Mă veți vedea.»? Și prin: «Pentru că Mă duc la Tatăl.»?“

18Ei au zis: „Ce vrea să spună prin: «Încă puțin»? Nu știm despre ce vorbește!“

19Isus a înțeles că voiau să-L întrebe și le-a zis: –Vă întrebați unii pe alții ce am vrut să spun prin: „Încă puțin și nu Mă veți mai vedea; apoi iarăși, încă puțin și Mă veți vedea.“?

20Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți jeli, dar lumea se va bucura. Voi veți fi întristați, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.

21Femeia, când naște, se întristează, pentru că i-a venit timpul, dar după ce s-a născut copilul, nu-și mai aduce aminte de necaz, din cauza bucuriei că s-a născut un om pe lume.

22Și voi sunteți triști acum, dar vă voi vedea din nou și inima voastră se va bucura; d  și nimeni nu vă va lua bucuria!

23În ziua aceea nu Mă veți ruga nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice-I veți cere Tatălui în Numele Meu vă va da.

24Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu; cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

25V-am spus aceste lucruri în chip figurat e  . Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în chip figurat, ci vă voi vorbi deschis despre Tatăl.

26În ziua aceea veți cere în Numele Meu și nu vă spun că Eu Îl voi ruga pe Tatăl pentru voi,

27căci Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M-ați iubit și ați crezut că Eu am ieșit de la Dumnezeu f  .

28Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume; acum las lumea și Mă duc la Tatăl.

29Ucenicii Lui I-au zis: – Iată că acum vorbești deschis și nu mai spui nici o pildă!

30Acum cunoaștem că Tu știi toate lucrurile și că n-ai nevoie să Te întrebe nimeni! De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu!

31Isus le-a răspuns: – Acum credeți?

32Iată că vine ceasul, și a și venit, să fiți risipiți fiecare la ale lui, iar pe Mine să Mă lăsați singur. Și totuși nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine.

33V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar curaj, Eu am învins lumea!

Copyright information for NTLR