a+ 17:3 Sau: pe Isus, Cristosul
b+ 17:12 Expresie semitică, cu referire la cineva sau ceva care aparține unei anumite categorii (vezi 2 Tes. 2:3 )
c+ 17:12 O posibilă aluzie la Ps. 41:9 (vezi nota de la In. 13:18 ) sau la Prov. 24:22, unde în LXX apare aceeași expresie, fiul pierzării
d+ 17:17 În sensul de a dedica, a consacra, a pune deoparte pentru un scop sfânt; vezi și v. 19, unde Isus Însuși S-a sfințit / consacrat pentru a duce la îndeplinire voia lui Dumnezeu
e+17:17 Sau: întru adevăr

John 17

Isus se roagă Tatălui pentru Sine

După ce a spus aceste lucruri, Isus Și-a ridicat ochii spre cer și a zis: „Tată, a venit ceasul! Proslăvește-Ți Fiul, pentru ca și Fiul să Te proslăvească pe Tine,

de vreme ce I-ai dat autoritate peste orice făptură, ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care I i-ai dat Tu.

Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Cristos a , pe Care L-ai trimis Tu.

Eu Te-am proslăvit pe pământ, terminând lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.

Acum, proslăvește-Mă Tu, Tată, în prezența Ta, cu slava pe care o aveam în prezența Ta înainte de a fi lumea!

Isus se roagă Tatălui pentru ucenici

Le-am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Erau ai Tăi și Tu Mi i-ai dat, iar ei au păzit Cuvântul Tău.

Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu este de la Tine.

Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu, iar ei le-au primit și au cunoscut că într-adevăr am ieșit de la Tine și au crezut că Tu M-ai trimis.

Pentru ei mă rog; nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi.

10 Tot ce este al Meu este al Tău și tot ce este al Tău este al Meu. Și Eu am fost proslăvit în ei.

11 Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzește-i, în Numele Tău, pe care Mi L-ai dat, pentru ca ei să fie una, așa cum suntem Noi!

12 Când eram cu ei, îi păzeam Eu în Numele Tău, pe care Mi L-ai dat. I-am păzit și nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării b , ca să se împlinească Scriptura c .

13 Acum însă, Eu vin la Tine; și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină.

14 Eu le-am dat Cuvântul Tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, la fel cum nici Eu nu sunt din lume.

15 Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău!

16 Ei nu sunt din lume, așa cum nici Eu nu sunt din lume.

17 Sfințește-i d  prin e  adevăr! Cuvântul Tău este adevărul.

18 Așa cum Tu M-ai trimis pe Mine în lume, tot așa i-am trimis și Eu pe ei în lume.

19 Eu Însumi M-am sfințit pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr.

Isus se roagă pentru toți credincioșii

20 Și mă rog nu numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor,

21 ca toți să fie una, așa cum Tu, Tată, ești în Mine, iar Eu în Tine; mă rog ca și ei să fie în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

22 Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, așa cum și Noi suntem una;

23 Eu în ei și Tu în Mine – pentru ca ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit așa cum M-ai iubit pe Mine.

24 Tată, doresc ca acolo unde sunt Eu, să fie cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii!

25 Neprihănitule Tată, lumea nu Te cunoaște, dar Eu Te cunosc și aceștia știu că Tu M-ai trimis.

26 Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit să fie în ei și Eu să fiu în ei.“

Copyright information for NTLR