a+ 17:3 Sau: pe Isus, Cristosul
b+ 17:12 Expresie semitică, cu referire la cineva sau ceva care aparține unei anumite categorii (vezi 2 Tes. 2:3 )
c+ 17:12 O posibilă aluzie la Ps. 41:9 (vezi nota de la In. 13:18 ) sau la Prov. 24:22, unde în LXX apare aceeași expresie, fiul pierzării
d+ 17:17 În sensul de a dedica, a consacra, a pune deoparte pentru un scop sfânt; vezi și v. 19, unde Isus Însuși S-a sfințit / consacrat pentru a duce la îndeplinire voia lui Dumnezeu
e+17:17 Sau: întru adevăr

John 17

Isus se roagă Tatălui pentru Sine

1După ce a spus aceste lucruri, Isus Și-a ridicat ochii spre cer și a zis: „Tată, a venit ceasul! Proslăvește-Ți Fiul, pentru ca și Fiul să Te proslăvească pe Tine,

2de vreme ce I-ai dat autoritate peste orice făptură, ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care I i-ai dat Tu.

3Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Cristos a, pe Care L-ai trimis Tu.

4Eu Te-am proslăvit pe pământ, terminând lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.

5Acum, proslăvește-Mă Tu, Tată, în prezența Ta, cu slava pe care o aveam în prezența Ta înainte de a fi lumea!

Isus se roagă Tatălui pentru ucenici

6Le-am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Erau ai Tăi și Tu Mi i-ai dat, iar ei au păzit Cuvântul Tău.

7Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu este de la Tine.

8Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu, iar ei le-au primit și au cunoscut că într-adevăr am ieșit de la Tine și au crezut că Tu M-ai trimis.

9Pentru ei mă rog; nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi.

10Tot ce este al Meu este al Tău și tot ce este al Tău este al Meu. Și Eu am fost proslăvit în ei.

11Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzește-i, în Numele Tău, pe care Mi L-ai dat, pentru ca ei să fie una, așa cum suntem Noi!

12Când eram cu ei, îi păzeam Eu în Numele Tău, pe care Mi L-ai dat. I-am păzit și nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării b, ca să se împlinească Scriptura c.

13Acum însă, Eu vin la Tine; și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină.

14Eu le-am dat Cuvântul Tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, la fel cum nici Eu nu sunt din lume.

15Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău!

16Ei nu sunt din lume, așa cum nici Eu nu sunt din lume.

17Sfințește-i d prin e adevăr! Cuvântul Tău este adevărul.

18Așa cum Tu M-ai trimis pe Mine în lume, tot așa i-am trimis și Eu pe ei în lume.

19Eu Însumi M-am sfințit pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr.

Isus se roagă pentru toți credincioșii

20Și mă rog nu numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor,

21ca toți să fie una, așa cum Tu, Tată, ești în Mine, iar Eu în Tine; mă rog ca și ei să fie în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

22Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, așa cum și Noi suntem una;

23Eu în ei și Tu în Mine – pentru ca ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit așa cum M-ai iubit pe Mine.

24Tată, doresc ca acolo unde sunt Eu, să fie cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii!

25Neprihănitule Tată, lumea nu Te cunoaște, dar Eu Te cunosc și aceștia știu că Tu M-ai trimis.

26Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit să fie în ei și Eu să fiu în ei.“

Copyright information for NTLR