a+ 18:1 Vale situată într-un ținut arid care acumulează apele de pe versanți în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar
b+ 18:3 Diviziune a legiunii romane, care, în timpul Imperiului, număra un efectiv de 600 de soldați; dat fiind efectivul numeros de soldați al cohortei, este vorba aici de un detașament al cohortei; și în v. 12
c+ 18:9 Vezi In. 6:39
d+18:11 Paharul simbolizează aici suferința cauzată de păcatul omenirii și de judecata lui Dumnezeu, pe care Isus avea să le ia asupra Lui (vezi, de ex., Is. 51:17; Ier. 25:15; Ezech. 23:32-33 și Mat. 26:39; 27:46 )
e+18:13 Mare preot din 6 d.Cr. până în 15 d.Cr., când a fost destituit de către romani; probabil unii dintre iudei nu au acceptat această destituire, considerând că marele preot era numit pe viață (vezi Num. 25:13 ) sau probabil că obiceiul era ca persoana care a fost mare preot să-și păstreze, din respect, titlul; sau este posibil ca Ana să fi deținut puterea din spatele scenei, chiar dacă nu mai era mare preot
f+ 18:13 Vezi nota de la 11:49; peste tot în capitol
g+ 18:27 Vezi nota de la 13:38
h+ 18:28 Pretoriul era un cart i er general, în cazul de față cartierul general al lui Pilat din Ierusalim, probabil palatul construit de Irod cel Mare sau fortăreața Antonia; peste tot în capitol
i+ 18:29 Procurator (guvernator al unei provincii imperiale; o provincie imperială era una considerată nepacificată și care necesita prezența trupelor; procuratorul era numit direct de către împărat; vezi nota de la F.A. 13:7 pentru o distincție între provinciile romane) al Iudeii ( 26-36 d.Cr. ); peste tot în carte
j+ 18:40 Baraba înseamnă în aramaică Fiul tatălui
k+ 18:40 În acest context, termenul grecesc nu are sensul de tâlhar, ci acela de rebel, instigator, revoluționar (vezi Mc. 15:7; Lc. 23:19 ). Cei doi oameni care au fost răstigniți împreună cu Isus erau de asemenea revoluționari

John 18

Arestarea lui Isus

1După ce a spus aceste lucruri, Isus a plecat împreună cu ucenicii Lui dincolo de uedul a Chidron, unde era o grădină, în care a intrat El și ucenicii Lui.

2Iuda, cel care L-a trădat, cunoștea și el acel loc, pentru că de multe ori Isus se strânsese acolo cu ucenicii Lui.

3Prin urmare, Iuda a luat o cohortă b și niște gărzi, trimise de conducătorii preoților și de farisei, și au venit acolo cu lămpi, făclii și arme.

4Isus, știind tot ce urmează să I se întâmple, a ieșit și i-a întrebat: – Pe Cine căutați?

5Ei I-au răspuns: – Pe Isus din Nazaret! El le-a zis: – Eu sunt! Iuda, cel care L-a trădat, stătea și el împreună cu ei.

6Când Isus le-a zis: „Eu sunt!“, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ.

7El i-a întrebat din nou: – Pe Cine căutați? Ei I-au zis: – Pe Isus din Nazaret!

8Isus a răspuns: – V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă pe Mine Mă căutați, lăsați-i pe aceștia să se ducă!

9Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul pe care-l spusese: „N-am pierdut pe nici unul din cei pe care Mi i-ai dat.“ c

10Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o și l-a lovit pe sclavul marelui preot, tăindu-i urechea dreaptă. Numele acelui sclav era Malchus.

11Însă Isus i-a zis lui Petru: „Bagă-ți sabia în teacă! Nu voi bea oare paharul d pe care Mi l-a dat Tatăl?“

Isus este dus la Ana; prima lepădare a lui Petru

12Atunci cohorta, comandantul ei și gărzile iudeilor L-au prins pe Isus, L-au legat

13și L-au dus mai întâi la Ana e. Căci acesta era socrul lui Caiafa f, care era mare preot în anul acela.

14Iar Caiafa era cel care-i sfătuise pe iudei că este mai de folos să moară un singur om pentru popor.

15Simon Petru împreună cu un alt ucenic L-au urmat pe Isus. Acel ucenic era cunoscut marelui preot și a intrat cu Isus în curtea marelui preot.

16Petru însă stătea afară, la poartă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portăreasa și l-a adus pe Petru înăuntru.

17Atunci slujnica, portăreasa, i-a zis lui Petru: – Nu cumva ești și tu dintre ucenicii Acestui Om? El i-a răspuns: – Nu sunt.

18Sclavii și gărzile făcuseră un foc, pentru că era frig, și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea.

19Marele preot L-a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui și despre învățătura Lui.

20Isus i-a răspuns: „Eu am vorbit lumii deschis; întotdeauna am dat învățătură în sinagogă și în Templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns.

21De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit! Iată că ei știu ce am vorbit!“

22După ce a spus acestea, una dintre gărzile care stăteau acolo L-a lovit cu palma, spunându-i: – Așa-i răspunzi marelui preot?!

23Isus i-a răspuns: – Dacă am vorbit rău, depune mărturie cu privire la ceea ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce Mă bați?

24Ana L-a trimis legat la Caiafa, marele preot.

A doua și a treia lepădare a lui Petru

25Simon Petru stătea acolo și se încălzea. I-au zis: – Nu cumva ești și tu dintre ucenicii Lui? Dar el s-a lepădat și a zis: – Nu sunt.

26Unul dintre sclavii marelui preot, rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea, a zis: – Nu te-am văzut eu în grădină cu El?!

27Petru s-a lepădat din nou; și imediat a cântat cocoșul g.

Isus înaintea lui Pilat

28Atunci L-au dus pe Isus de la Caiafa la pretoriu h. Era în zori. Ei n-au intrat în pretoriu, ca să nu se pângărească și să poată mânca Paștele.

29Așadar, Pilat i a ieșit afară la ei și le-a zis: – Ce acuzație aduceți împotriva Acestui Om?

30Ei i-au răspuns: – Dacă n-ar fi fost un răufăcător, nu L-am fi dat pe mâna ta!

31Atunci Pilat le-a zis: – Luați-L voi și judecați-L potrivit cu Legea voastră! Iudeii i-au răspuns: – Nouă nu ne este permis să omorâm pe nimeni!

32Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cele spuse de Isus, când a arătat prin ce fel de moarte urma să moară.

33Atunci Pilat a intrat din nou în pretoriu, L-a chemat pe Isus și L-a întrebat: – Ești Tu Împăratul iudeilor?

34Isus i-a răspuns: – De la tine spui lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre Mine?

35Pilat I-a răspuns: – Sunt eu cumva iudeu?! Neamul Tău și conducătorii preoților Te-au dat pe mâna mea! Ce-ai făcut?

36Isus i-a zis: – Împărăția Mea nu este din lumea aceasta. Dacă Împărăția Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar lupta ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor; dar Împărăția Mea nu este de aici.

37Pilat L-a întrebat: – Deci un Împărat tot ești. Isus i-a răspuns: – Este așa cum ai spus: sunt Împărat! Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să depun mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă de glasul Meu.

38Pilat L-a întrebat: – Ce este adevărul? Și, spunând aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis: – Eu nu găsesc nici o vină în El!

39Dar este în obiceiul vostru ca de Paște să vă eliberez un deținut; vreți deci să vi-L eliberez pe „Împăratul iudeilor“?

40Ei au strigat din nou: – Nu pe El, ci pe Baraba j! Baraba era un răsculat k.

Copyright information for NTLR