a+ 19:1 O pedeapsă cruntă: romanii foloseau un bici din mai multe fâșii din piele, la capătul cărora se aflau bucăți de os sau de plumb. În timp ce evreii nu permiteau mai mult de 39 de lovituri, la romani nu exista limită, adesea victimele decedând
b+ 19:3 Corespondentul lui Ave Cezar!, însă rostit în batjocură
c+ 19:6 M. Tullius Cicero ( 106-43 î.Cr. ), orator și politician roman, spunea despre r ă stignire ca este „o pedeapsă crudă și înjositoare“ ( Contra lui Veres, 2.5.63) iar Josefus că este „cea mai nemiloasă moarte“ ( Răzb., 7.6.4)
d+ 19:9 Vezi nota de la 18:28
e+ 19:12 Titlu purtat de împărații romani, preluat de la Iulius Caesar ( 44 î.Cr. ); și în v. 15
f+ 19:13 Pavajul de piatră (gr. Lithostroton ) era probabil denumirea dată de către vorbitorii de limbă greacă, termenul aramaic Gabbatha însemnând probabil Locul ridicat
g+ 19:14 În jurul or ei 12 :00; este posibil ca aparenta deosebire între In. 19:14 și Mc. 15:25 cu privire la momentul răstignirii să se datoreze faptului că expresia ceasul al treilea din Mc. 15:25 poate indica intervalul orar 9 :00 -2 4:00. Prin această delimitare temporală, Ziua Pregătirii, cam pe la ceasul al șaselea, Ioan arată că timpul în care a fost răstignit Isus era chiar timpul în care în curtea Templului erau sacrificați mieii de Paște. Cf. Ex. 12:6, mielul de Paște trebuia jertfit de către capul fiecărei familii în 14 Nisan, „între cele două seri “ (pentru „cele două seri “, vezi nota de la Ex. 12:6). În timpurile NT, mielul era jertfit de către preoți, în curtea Templului. Pentru că trebuiau jertfiți foarte mulți miei, din pricina mulțimii de pelerini veniți la Ierusalim, rabinii au redefinit „cele două seri“, spunând că acest timp începea la amiază, când soarele „cobora“ înspre orizont. În felul acesta, preoții aveau mai mult timp la dispoziție pentru a sacrifica mieii
h+19:17 Lat.: Calvariae, de unde avem cuvântul românesc calvar
i+19:24 Vezi Ps. 22:18
j+ 19:26 Vezi 21:24
k+ 19:28 Probabil cu referire la Ps. 69:21; vezi și Ps. 22:15
l+19:29 Un vin de calitate inferioară, numit posca, diluat foarte tare cu apă, băutură pe care o consumau de obicei sclavii și soldații
m+ 19:36 Vezi Ex. 12:46; Num. 9:12; Ps. 34:20
n+19:37 Vezi Zah. 12:10
o+ 19:39 O litră măsura aproximativ 0,3 l; 100 de litre erau aproximativ 30 l

John 19

Condamnarea lui Isus

Atunci Pilat L-a luat pe Isus și a pus să-L biciuiască a .

Soldații au împletit o coroană de spini, I-au așezat-o pe cap și L-au îmbrăcat într-o mantie purpurie.

Ei veneau la El și-I ziceau: „Salutare, Împărate al iudeilor!“ b  Și-I dădeau palme.

Pilat a ieșit iarăși afară și le-a zis: – Iată, vi-L aduc afară, ca să știți că nu găsesc nici o vină în El!

Isus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și mantia purpurie. Pilat le-a zis: – Iată Omul!

Când L-au văzut, conducătorii preoților și gărzile au strigat: – Răstignește-L c ! Răstignește-L! Pilat le-a zis: – Luați-L voi și răstigniți-L, pentru că eu nu găsesc nici o vină în El!

Iudeii i-au răspuns: – Noi avem o Lege și potrivit cu Legea aceasta El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.

Când Pilat a auzit aceste cuvinte, s-a temut și mai tare.

A intrat din nou în pretoriu d  și L-a întrebat pe Isus: – De unde ești? Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.

10 Atunci Pilat I-a zis: – Nu vorbești cu mine? Nu știi că am autoritate să Te eliberez și am autoritate să Te răstignesc?

11 Isus i-a răspuns: – N-ai avea nici o autoritate asupra Mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cel ce Mă dă pe mâna ta are un mai mare păcat.

12 De atunci Pilat căuta să-L elibereze, însă iudeii strigau: – Dacă-L eliberezi, nu ești prieten al Cezarului e ! Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului!

13 Când a auzit Pilat aceste cuvinte, L-a dus afară pe Isus și s-a așezat pe scaunul de judecată, în locul numit „Pavajul de piatră“, iar în aramaică: „ Gabbathaf .

14 Era Ziua Pregătirii Paștelui, cam pe la ceasul al șaselea g . Pilat le-a zis iudeilor: – Iată-L pe Împăratul vostru!

15 Ei au strigat: – Ia-L, ia-L, răstignește-L! Pilat i-a întrebat: – Să-L răstignesc pe Împăratul vostru? Conducătorii preoților au răspuns: – Noi n-avem alt împărat decât pe Cezar!

16 Atunci Pilat L-a dat pe mâna lor ca să fie răstignit.

Răstignirea

L-au luat deci pe Isus,

17 iar El, ducându-Și crucea, S-a îndreptat spre locul numit „al Craniului“ h , care în aramaică se numește „Golgota“.

18 L-au răstignit acolo și cu El au răstignit alți doi, unul într-o parte și unul în cealaltă parte, cu Isus la mijloc.

19 Pilat a scris o însemnare și a pus-o pe cruce. Pe ea era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor“.

20 Mulți dintre iudei au citit această inscripție, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate; era scrisă în aramaică, latină și greacă.

21 Atunci conducătorii preoților iudeilor i-au zis lui Pilat: – Nu scrie: „Împăratul iudeilor“, ci: „El a zis: «Eu sunt Împăratul iudeilor!»“

22 Pilat le-a răspuns: – Ce-am scris, am scris!

23 Când soldații L-au răstignit pe Isus, I-au luat hainele și le-au împărțit în patru părți, câte o parte pentru fiecare soldat. De asemenea, I-au luat și tunica. Tunica era fără nici o cusătură, fiind țesută dintr-o singură bucată de sus până jos.

24 Atunci și-au zis unii altora: „Să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie!“ Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: „Și-au împărțit veșmintele Mele între ei și au tras la sorți pentru cămașa Mea.“ i Soldații sunt deci cei ce au făcut aceste lucruri.

25 Lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui, sora mamei Lui, Maria – soția lui Clopa – și Maria Magdalena.

26 Când Isus a văzut-o pe mama Lui și, lângă ea, pe ucenicul pe care-l iubea j , i-a zis mamei Sale: „Femeie, iată-l pe fiul tău!“.

27 Apoi i-a zis ucenicului: „Iat-o pe mama ta!“ Și din ceasul acela ucenicul a luat-o acasă la el.

Moartea lui Isus

28 După aceea, Isus, Care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete!“ k 

29 Acolo era pus un vas plin cu vin acru l . Au pus într-o ramură de isop un burete plin cu vin acru și I l-au dus la gură.

30 Când a primit vinul, Isus a zis: „S-a terminat!“. Apoi Și-a plecat capul și Și-a dat duhul.

31 Pentru că era Ziua Pregătirii, iudeii, ca să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului, pentru că acel Sabat era o zi mare, i-au cerut lui Pilat să fie zdrobite picioarele celor răstigniți și să fie luați de pe cruce.

32 Soldații au venit deci și i-au zdrobit picioarele primului, apoi și ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El.

33 Însă, când au venit la Isus, au văzut că deja murise și nu I-au mai zdrobit picioarele,

34 ci unul dintre soldați I-a străpuns coasta cu sulița; și imediat a ieșit sânge și apă.

35 Cel ce a văzut lucrul acesta a depus mărturie și mărturia lui este adevărată. Și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți.

36 Căci aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura carezice: „Nici unul din oasele Lui nu va fi rupt.“ m 

37 Și în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor privi la Cel pe Care L-au străpuns.“ n 

38 După aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar în secret, de frica iudeilor, i-a cerut lui Pilat să-l lase să ia trupul lui Isus. Pilat i-a dat voie. Prin urmare, el a venit și a luat trupul lui Isus.

39 A venit și Nicodim, cel care la început se dusese la Isus noaptea, și a adus un amestec de aproape o sută de litre o  de smirnă și aloe.

40 Au luat trupul lui Isus și L-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, așa cum este obiceiul de înmormântare la iudei.

41 În locul unde fusese răstignit era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.

42 Pentru că era Ziua Pregătirii Iudeilor și pentru că mormântul era aproape, L-au pus pe Isus acolo.

Copyright information for NTLR