a+ 2:4 O adresare neobișnuită din partea unui fiu către mama sa în vremea aceea; însă din context reiese faptul că, începându- Ș i lucrarea, raportul dintre Isus și mama Sa se schimbă; El nu mai este doar fiul Mariei, ci este Fiul lui Dumnezeu (vezi și alternativa de traducere la nota următoare), care are de îndeplinit o misiune încredințată de Tatăl Său; vezi și 19:26
b+ 2:4 Ebraism întâlnit frecvent și în VT, aici având sensul de: Femeie, de ce-mi spui Mie? (sau: De ce Mă implici? ); sau cu sensul de: Ce autoritate ai asupra Mea?, în ideea că Isus nu acționează în ascultare de părinții Săi pământești, ci în cf. cu planul Tatălui Său (vezi nota precedentă)
c+ 2:6 O măsură (gr.: metretes ) avea între 38-40 l; 2-3 măsuri aveau 75-115 l
d+ 2:11 Evanghelistul Ioan numește minunile lui Isus semne, un termen ce subliniază semnificația acelor acțiuni; peste tot în carte
e+ 2:14 Este vorba despre Curtea Neamurilor, singurul loc în care neevreii puteau să se închine lui Dumnezeu (vezi Mc. 11:17 )
f+ 2:14 În regiune, în timpurile NT, circulau trei tipuri de monede: cele imperiale (după standard roman), cele provinciale (după standard grecesc) și cele locale (șechelul); taxa anuală de 0,5 șecheli (echivalentul a 2 denari sau 2 drahme), cerută fiecărui bărbat de peste 20 ani (vezi Ex. 30:13; 2 Cron. 24:9; Neem. 10:32 ) era acceptată doar în șecheli, probabil din pricina chipurilor de pe monedele romane și grecești
g+ 2:17 Vezi Ps. 69:9
h+ 2:20 Cf. surselor istorice, re construcția Templului a fost finalizată în anul 64 d.Cr.; sensul aici este acela că „ Templul se construiește de patruzeci și șase de ani “; construirea Templului a fost începută undeva în anul 20-19 î.Cr., prin urmare evenimentul relatat aici are loc undeva în anul 26-27 d.Cr.

John 2

Apa preschimbată în vin

1A treia zi a fost o nuntă în Cana Galileii. Mama lui Isus era acolo.

2La nuntă au fost invitați și Isus cu ucenicii Săi.

3Când s-a terminat vinul, mama lui Isus I-a zis: – Nu mai au vin!

4Isus i-a răspuns: – Femeie a  , ce am Eu de-a face cu tine? b  Nu mi-a sosit încă ceasul!

5Mama Lui le-a zis slujitorilor: „Faceți orice vă va spune!“

6Erau acolo șase vase de piatră, puse după obiceiul de curățire al iudeilor, în fiecare încăpând două sau trei măsuri c  .

7Isus le-a zis: „Umpleți vasele cu apă!“ Și ei le-au umplut până sus.

8El le-a mai zis: „Acum scoateți din ele și duceți-i mai-marelui ospățului!“ Și ei i-au dus.

9Mai-marele ospățului a gustat apa care fusese făcută vin – el nu știa de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa știau – l-a chemat pe mire și i-a zis:

10„Orice om pune la masă mai întâi vinul cel bun, iar după ce oaspeții au băut mult, îl pune pe cel mai puțin bun. Tu însă ai ținut vinul cel bun până acum!“

11Isus a făcut acest început al semnelor d  Lui în Cana Galileii și Și-a arătat slava, iar ucenicii Lui au crezut în El.

Isus curăță Templul

12După aceea S-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii Lui, și acolo n-au rămas decât câteva zile.

13Paștele iudeilor era aproape și Isus S-a suit la Ierusalim.

14I-a găsit în Templu e  pe cei care vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani f  stând la mesele lor.

15A făcut un bici din frânghii și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii lor. A împrăștiat monedele schimbătorilor de bani și le-a răsturnat mesele,

16iar celor ce vindeau porumbei le-a zis: „Ridicați acestea de aici! Nu faceți din Casa Tatălui Meu o casă de negoț!“

17Ucenicii Lui și-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru Casa Ta Mă mistuie!“ g 

18Atunci iudeii I-au zis: – Prin ce semn ne arăți că ai dreptul să faci acestea?

19Isus le-a răspuns: – Dărâmați acest Templu, și în trei zile îl voi ridica!

20Iudeii I-au zis: – Autrebuit patruzeci și șase de ani ca să fie construit Templul h  acesta, și Tu-l vei ridica în trei zile?!

21El însă vorbea despre Templul trupului Său.

22Atunci când El a fost înviat dintre cei morți, ucenicii Lui și-au amintit că spusese aceste vorbe și au crezut Scripturile și cuvântul pe care-l spusese Isus.

23Pe când Isus era în Ierusalim, în timpul Sărbătorii Paștelui, mulți au crezut în Numele Lui, văzând semnele pe care le făcea.

24Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți

25și nu avea nevoie ca cineva să facă mărturisiri despre vreun om, fiindcă El Însuși știa ce era în om.

Copyright information for NTLR