a+ 20:2 Vezi 21:24
b+ 20:9 Vezi Ps. 16:9-11; Is. 53:10-11; Iona1:17 comparat cu Mt. 12:40
c+ 20:16 Corespondentul aramaic al ebraicului rabbi; probabil forma de superlativ a lui rabbi; vezi nota de la 1:38
d+ 20:24 Vezi nota de la 11:16
e+ 20:31 Unele mss conțin: să continuați să credeți

John 20

Învierea lui Isus

1În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineață, când încă era întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.

2A alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic, cel pe care-l iubea Isus a, și le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde L-au pus!“

3Atunci Petru și celălalt ucenic au ieșit și s-au dus la mormânt.

4Cei doi au început să alerge împreună, dar celălalt ucenic a alergat mai repede decât Petru și a ajuns primul la mormânt.

5Când s-a aplecat să se uite înăuntru, a văzut fâșiile de pânză întinse pe jos, dar n-a intrat.

6Simon Petru, care îl urma, a ajuns și el; a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză întinse pe jos,

7dar ștergarul care fusese pe capul lui Isus nu era pus împreună cu fâșiile de pânză, ci era împăturit și așezat într-un loc separat.

8Atunci celălalt ucenic, care ajunsese primul la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut.

9Căci tot nu înțeleseseră Scriptura, potrivit căreia El trebuia să învie dintre cei morți b.

10Apoi ucenicii s-au întors acasă.

Isus i Se arată Mariei Magdalena

11Maria însă stătea afară, lângă mormânt, și plângea. În timp ce plângea, s-a aplecat să se uite în mormânt

12și a văzut doi îngeri îmbrăcați în alb, șezând unul la cap și unul la picioare în locul unde fusese pus trupul lui Isus.

13Ei au întrebat-o: – Femeie, de ce plângi? Ea le-a răspuns: – Pentru că L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde L-au pus!

14După ce a spus acestea, s-a întors și L-a văzut pe Isus stând acolo, dar nu știa că este Isus.

15Isus a întrebat-o: – Femeie, de ce plângi? Pe Cine cauți? Crezând că este grădinarul, ea I-a zis: – Domnule, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus și eu Îl voi lua!

16– Maria! i-a zis Isus. Ea s-a întors și I-a zis în aramaică: – Rabbuni c! – care înseamnă: „Învățătorule!“.

17Isus i-a zis: – Nu Mă ține, pentru că încă nu M-am suit la Tatăl! Du-te însă la frații Mei și spune-le: „Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru!“

18Maria Magdalena s-a dus și i-a anunțat pe ucenici: „L-am văzut pe Domnul!“ și că El i-a spus aceste lucruri.

Isus li Se arată ucenicilor

19În seara acelei zile, prima zi a săptămânii, în timp ce acolo unde se aflau ucenicii ușile erau încuiate de frica iudeilor, Isus a venit, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!“

20Și spunând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta Lui. Ucenicii s-au bucurat când L-au văzut pe Domnul.

21Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Așa cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi!“

22Și spunând aceasta, a suflat peste ei și le-a zis: „Luați Duh Sfânt!

23Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate, iar celor ce le veți ține, vor fi ținute.“

24Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, cel numit „Didimus“ d, nu era cu ei când a venit Isus.

25Ceilalți ucenici i-au zis: – L-am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: – Dacă nu văd semnul cuielor în mâinile Lui, dacă nu pun degetul meu în semnul cuielor și dacă nu pun mâna mea în coasta Lui, nu voi crede!

Isus i Se arată lui Toma

26După opt zile, ucenicii erau din nou înăuntru, iar Toma era cu ei. Pe când ușile erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!“

27Apoi i-a zis lui Toma: – Adu-ți degetul aici și privește-Mi mâinile! Adu-ți mâna și pune-o în coasta Mea! Și nu fi necredincios, ci credincios!

28Toma I-a răspuns: – Domnul meu și Dumnezeul meu!

29Isus i-a zis: – Ai crezut pentru că M-ai văzut? Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut!

Scopul scrierii acestei cărți

30Isus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor Săi, semne care nu sunt scrise în această carte.

31Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți e că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând, să aveți viață în Numele Lui.

Copyright information for NTLR