a+ 20:2 Vezi 21:24
b+ 20:9 Vezi Ps. 16:9-11; Is. 53:10-11; Iona1:17 comparat cu Mt. 12:40
c+ 20:16 Corespondentul aramaic al ebraicului rabbi; probabil forma de superlativ a lui rabbi; vezi nota de la 1:38
d+ 20:24 Vezi nota de la 11:16
e+ 20:31 Unele mss conțin: să continuați să credeți

John 20

Învierea lui Isus

1În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineață, când încă era întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.

2A alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic, cel pe care-l iubea Isus a  , și le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde L-au pus!“

3Atunci Petru și celălalt ucenic au ieșit și s-au dus la mormânt.

4Cei doi au început să alerge împreună, dar celălalt ucenic a alergat mai repede decât Petru și a ajuns primul la mormânt.

5Când s-a aplecat să se uite înăuntru, a văzut fâșiile de pânză întinse pe jos, dar n-a intrat.

6Simon Petru, care îl urma, a ajuns și el; a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză întinse pe jos,

7dar ștergarul care fusese pe capul lui Isus nu era pus împreună cu fâșiile de pânză, ci era împăturit și așezat într-un loc separat.

8Atunci celălalt ucenic, care ajunsese primul la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut.

9Căci tot nu înțeleseseră Scriptura, potrivit căreia El trebuia să învie dintre cei morți b  .

10Apoi ucenicii s-au întors acasă.

Isus i Se arată Mariei Magdalena

11Maria însă stătea afară, lângă mormânt, și plângea. În timp ce plângea, s-a aplecat să se uite în mormânt

12și a văzut doi îngeri îmbrăcați în alb, șezând unul la cap și unul la picioare în locul unde fusese pus trupul lui Isus.

13Ei au întrebat-o: – Femeie, de ce plângi? Ea le-a răspuns: – Pentru că L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde L-au pus!

14După ce a spus acestea, s-a întors și L-a văzut pe Isus stând acolo, dar nu știa că este Isus.

15Isus a întrebat-o: – Femeie, de ce plângi? Pe Cine cauți? Crezând că este grădinarul, ea I-a zis: – Domnule, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus și eu Îl voi lua!

16– Maria! i-a zis Isus. Ea s-a întors și I-a zis în aramaică: – Rabbuni c  ! – care înseamnă: „Învățătorule!“.

17Isus i-a zis: – Nu Mă ține, pentru că încă nu M-am suit la Tatăl! Du-te însă la frații Mei și spune-le: „Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru!“

18Maria Magdalena s-a dus și i-a anunțat pe ucenici: „L-am văzut pe Domnul!“ și că El i-a spus aceste lucruri.

Isus li Se arată ucenicilor

19În seara acelei zile, prima zi a săptămânii, în timp ce acolo unde se aflau ucenicii ușile erau încuiate de frica iudeilor, Isus a venit, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!“

20Și spunând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta Lui. Ucenicii s-au bucurat când L-au văzut pe Domnul.

21Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Așa cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi!“

22Și spunând aceasta, a suflat peste ei și le-a zis: „Luați Duh Sfânt!

23Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate, iar celor ce le veți ține, vor fi ținute.“

24Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, cel numit „Didimus“ d  , nu era cu ei când a venit Isus.

25Ceilalți ucenici i-au zis: – L-am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: – Dacă nu văd semnul cuielor în mâinile Lui, dacă nu pun degetul meu în semnul cuielor și dacă nu pun mâna mea în coasta Lui, nu voi crede!

Isus i Se arată lui Toma

26După opt zile, ucenicii erau din nou înăuntru, iar Toma era cu ei. Pe când ușile erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!“

27Apoi i-a zis lui Toma: – Adu-ți degetul aici și privește-Mi mâinile! Adu-ți mâna și pune-o în coasta Mea! Și nu fi necredincios, ci credincios!

28Toma I-a răspuns: – Domnul meu și Dumnezeul meu!

29Isus i-a zis: – Ai crezut pentru că M-ai văzut? Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut!

Scopul scrierii acestei cărți

30Isus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor Săi, semne care nu sunt scrise în această carte.

31Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți e  că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând, să aveți viață în Numele Lui.

Copyright information for NTLR