a+ 21:1 Vezi nota de la 6:1
b+ 21:2 Vezi nota de la 11:16
c+ 21:7 Vezi 21:24
d+ 21:8 Aproximativ 100 m
e+ 21:20 Vezi 21:24
f+ 21:20 Vezi nota de la 13:23

John 21

Isus li Se arată câtorva ucenici la Marea Tiberiadei

1După aceea, Isus li S-a arătat din nou ucenicilor, la Marea Tiberiadei a. Li S-a arătat astfel:

2Simon Petru, Toma – cel numit „Didimus“ b–, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Isus, erau împreună.

3Simon Petru le-a zis: – Mă duc să pescuiesc! Ei i-au răspuns: – Venim și noi cu tine! Au ieșit și s-au suit într-o barcă, dar în noaptea aceea n-au prins nimic.

4Când se făcuse deja dimineață, Isus stătea pe țărm. Ucenicii însă nu știau că este Isus.

5El le-a zis: – Copilași, nu aveți ceva pește de mâncare? – Nu! I-au răspuns ei.

6El le-a zis: – Aruncați năvodul în partea dreaptă a bărcii și veți găsi! L-au aruncat și nu l-au mai putut trage din cauza mulțimii peștilor.

7Atunci ucenicul pe care-l iubea Isus c i-a zis lui Petru: „Este Domnul!“ Auzind că este Domnul, Simon Petru și-a pus haina pe el, pentru că era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare.

8Ceilalți ucenici au venit cu barca, trăgând năvodul cu pești, căci nu era departe de țărm, doar cam la două sute de coți d.

9Când au coborât pe uscat, au văzut un foc de cărbuni, pește pus deasupra și pâine.

10Isus le-a zis: „Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum!“

11Simon Petru s-a suit în barcă și a tras năvodul la țărm, plin cu o sută cincizeci și trei de pești mari; însă, cu toate că erau atâția, năvodul nu s-a rupt.

12Isus le-a zis: „Veniți și luați micul dejun!“ Nici unul dintre ucenici nu îndrăznea să-L întrebe: „Tu Cine ești?“, pentru că știau că este Domnul.

13Isus S-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat-o; la fel a făcut și cu peștele.

14Aceasta era deja a treia oară când Isus li Se arăta ucenicilor Săi după ce fusese înviat dintre cei morți.

Isus și Petru

15După ce au luat micul dejun, Isus l-a întrebat pe Simon Petru: – Simon, fiul lui Ioan, Mă iubești tu mai mult decât aceștia? El I-a răspuns: – Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc! Isus i-a zis: – Paște mieii Mei!

16L-a întrebat din nou, a doua oară: – Simon, fiul lui Ioan, Mă iubești? El I-a răspuns: – Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc! Isus i-a zis: – Păstorește oile Mele!

17L-a întrebat a treia oară: – Simon, fiul lui Ioan, Mă iubești? Petru s-a întristat pentru că-i zisese a treia oară: „Mă iubești?“ și I-a răspuns: – Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi că Te iubesc! Isus i-a zis: – Paște oile Mele!

18Adevărat, adevărat îți spun că, atunci când erai mai tânăr, tu însuți te încingeai și te duceai unde voiai; însă când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altcineva te va încinge și te va duce unde nu vei voi!

19A spus acestea ca să arate cu ce fel de moarte Îl va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Apoi i-a zis: – Urmează-Mă!

Isus și ucenicul iubit

20Petru s-a întors și l-a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus e, acela care la cină stătuse la masă la pieptul f lui Isus și-L întrebase: „Doamne, cine este cel ce Te va trăda?“

21Văzându-l, Petru L-a întrebat pe Isus: – Doamne, dar cu acesta ce va fi?

22Isus i-a răspuns: – Dacă vreau ca el să rămână până vin Eu, ce te privește pe tine?! Tu urmează-Mă!

23Din pricina aceasta a ieșit zvonul între frați că acel ucenic nu va muri. Dar Isus nu-i spusese că nu va muri, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până vin Eu, ce te privește pe tine?!“

24Acesta este ucenicul care depune mărturie cu privire la aceste lucruri și care a scris aceste lucruri. Și știm că mărturia lui este adevărată.

25Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă ar fi fost scrise fiecare, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi încăput cărțile scrise.

Copyright information for NTLR