a+ 5:1 Una dintre cele trei sărbători anuale importante pentru care orice bărbat israelit trebuia să fie prezent la Ierusalim ( Deut. 16:16 ): Paștele, Sărbătoarea Cincizecimii și Sărbătoarea Corturilor
b+ 5:2 De fapt, în aramaică
c+ 5:2 Unele mss conțin: Betzata, iar altele Betsaida; corespondentul ebraic al acestui termen este Beit Hasda, care înseamnă Casa Îndurării/Harului
d+ 5:3-4 Cele mai timpurii și mai importante mss nu conțin vs. 3b-4; unele mss conțin numai v. 3b
e+ 5:15 În Ioan acest termen este folosit foarte des cu referire la liderii evrei
f+ 5:18 Rabinii erau de acord că Dumnezeu nu-Și înceta activitatea în ziua de Sabat, însă activitatea în Sabat era privilegiul exclusiv al lui Dumnezeu; prin cuvintele Sale, Isus a afirmat că și El are acest privilegiu, făcându-se, așadar, deopotrivă cu Dumnezeu
g+ 5:39 Verbul grecesc poate fi tradus și ca imperativ: Cercetați Scripturile, deoarece credeți că în ele aveți viață veșnică! Tocmai
h+ 5:41 Sau: nu primesc
i+ 5:42 Sau: dragostea lui Dumnezeu
j+ 5:44 Sau: primiți

John 5

Isus vindecă un infirm la bazinul Betesda

1După aceea, a avut loc o sărbătoare a iudeilor a  și Isus S-a dus la Ierusalim.

2În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este un bazin numit în evreiește b  „Betesda“ c  , care are cinci porticuri.

3În acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, ologi și paralizați, (care așteptau mișcarea apei.

4Căci un înger al Domnului cobora din când în când în bazin și tulbura apa. Și primul care pășea în el, după tulburarea apei, era făcut sănătos, orice boală ar fi avut.) d 

5Se afla acolo un om care era infirm de treizeci și opt de ani.

6Isus l-a văzut zăcând și, știind că este infirm de multă vreme, l-a întrebat: – Vrei să te faci bine?

7Bolnavul I-a răspuns: – Domnule, nu am pe nimeni care să mă arunce în bazin atunci când este tulburată apa și, până mă duc eu, coboară altul înaintea mea!

8Isus i-a zis: – Ridică-te, ia-ți targa și umblă!

9Dintr-odată omul s-a făcut bine, și-a luat targa și a început să umble. Ziua aceea era o zi de Sabat.

10Prin urmare, iudeii îi ziceau celui ce fusese vindecat: – Este zi de Sabat! Nu ți se dă voie să-ți iei targa!

11Însă el le-a răspuns: – Cel Ce m-a făcut bine mi-a zis: „Ia-ți targa și umblă!“

12Ei l-au întrebat: – Cine este Omul Care ți-a zis: „Ia-ți targa și umblă!“?

13Dar cel vindecat nu știa cine este, pentru că Isus dispăruse din mulțimea care era în locul acela.

14După aceea, Isus l-a găsit în Templu și i-a zis: „Iată că te-ai făcut bine! Să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău!“

15Omul a plecat și le-a spus iudeilor e  că Isus este Cel Care l-a făcut bine.

Lucrarea Fiului

16De aceea iudeii Îl persecutau pe Isus, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua de Sabat.

17Însă Isus le-a zis: „Tatăl Meu lucrează până acum, iar Eu, de asemenea, lucrez!“

18Tocmai de aceea iudeii căutau și mai mult să-L omoare, fiindcă nu numai că dezlega Sabatul, ci și vorbea despre Dumnezeu ca despre Tatăl Său, făcându-Se astfel egal cu Dumnezeu. f 

19Prin urmare, Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine, ci doar ceea ce-L vede pe Tatăl făcând. Ceea ce face Tatăl, face și Fiul întocmai.

20Căci Tatăl Îl iubește pe Fiul și-I arată tot ce face El; și Îi va arăta lucrări mai mari decât acestea, pentru ca voi să vă minunați.

21Într-adevăr, așa cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață oricui dorește El!

22Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului,

23pentru ca toți să-L onoreze pe Fiul așa cum Îl onorează pe Tatăl. Cel ce nu-L onorează pe Fiul nu-L onorează nici pe Tatăl, Care L-a trimis.

24Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu și crede în Cel Ce M-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață.

25Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce ascultă vor trăi.

26Căci așa cum Tatăl are viața în Sine Însuși, tot așa I-a dat și Fiului să aibă viața în Sine Însuși

27și I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului.

28Nu vă mirați de acest lucru, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui

29și vor ieși afară – cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au înfăptuit răul vor învia pentru judecată.

30Eu nu pot face nimic de la Mine; Eu judec după cum aud, și judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Celui Ce M-a trimis.

Mărturia despre Fiul

31Dacă Eu depun mărturie despre Mine Însumi, atunci mărturia Mea nu este adevărată.

32Este un Altul Care depune mărturie despre Mine și știu că mărturia pe care o depune El despre Mine este adevărată.

33Voi ați trimis la Ioan, și el a depus mărturie pentru adevăr.

34Nu că Eu aș avea nevoie de mărturia unui om, ci spun aceasta pentru ca voi să fiți mântuiți.

35El era lampa aprinsă și strălucitoare și voi ați vrut să vă veseliți pentru un ceas la lumina lui.

36Eu însă am o mărturie mai mare decât cea a lui Ioan. Căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le împlinesc, tocmai lucrările acestea, pe care Eu le fac, depun mărturie despre Mine că Tatăl M-a trimis.

37Și Tatăl, Care M-a trimis, a depus El Însuși mărturie despre Mine. Voi nu I-ați auzit niciodată glasul și nici nu I-ați văzut înfățișarea,

38iar Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în Acela pe Care L-a trimis El.

39Voi cercetați Scripturile deoarece credeți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai g  acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine!

40Și totuși nu vreți să veniți la Mine ca să aveți viață!

41Eu nu caut h  slavă de la oameni,

42dar vă știu: nu aveți în voi dragoste de Dumnezeu i  .

43Eu am venit în Numele Tatălui Meu și nu Mă primiți; dacă însă vine altul, în numele lui însuși, pe acela îl veți primi.

44Cum puteți crede voi, care căutați j  slavă unii de la alții și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu?!

45Să nu credeți că Eu vă voi acuza înaintea Tatălui! Acuzatorul vostru este Moise, cel în care v-ați pus nădejdea.

46Căci dacă l-ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.

47Dar dacă nu credeți scrierile lui, cum veți crede cuvintele Mele?!“

Copyright information for NTLR