a+ 7:2 Vezi Lev. 23:33-43; Deut. 16:13-15; Zah. 14:16-19
b+ 7:8 Cele mai multe și mai importante mss nu conțin acest cuvânt
c+ 7:12 Sau: Se discuta mult, în sensul disputei, termenul grecesc tradus cu șoaptă putând fi tradus și cu ceartă, nemulțumire
d+ 7:27 Scrierile rabinice din sec. I d.Cr. ne arată că printre iudei nu exista o părere unanimă cu privire la originea lui Mesia; vezi 7:27 și 7:41-42
e+ 7:28 Sau, într-un mod care exprimă îndoiala ori ironia: Mă cunoașteți și știți de unde sunt?
f+ 7:37 -38 Sau: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine! Și să bea 38 cel ce crede în Mine! Așa cum zice Scriptura: «Din inima lui vor curge râuri de apă vie»“; textul biblic la care face Isus referire este dificil de determinat; vezi Is. 44:3; 55:1; 58:11; Zah. 14:8; Eze. 47:1-12
g+ 7:42 Vezi Ps. 89:4
h+ 7:42 Vezi Mica 5:2
i+ 7:52 Unul dintre cele mai importante mss conține Profetul (vezi Deut. 18:15 ); fie varianta atestată de acest mss este cea originală, fie conducătorii religioși au fost atât de furioși încât au greșit în afirmația lor, deoarece profetul Iona era din Galileea, din Gat-Hefer (vezi 2 Regi 14:25 )

John 7

Necredința fraților lui Isus

1După aceea, Isus a călătorit prin Galileea. Nu voia să călătorească prin Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare.

2Sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilor a  , era aproape.

3Prin urmare, frații Lui I-au zis: – Pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările pe care le faci!

4Căci nimeni nu face ceva pe ascuns când caută să devină cunoscut! Dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii!

5Căci nici chiar frații Lui nu credeau în El.

6Isus le-a răspuns: – Timpul Meu n-a sosit încă, dar vouă timpul vă este totdeauna favorabil!

7Pe voi lumea nu vă poate urî, dar pe Mine Mă urăște, pentru că Eu depun mărturie despre ea că lucrările ei sunt rele.

8Duceți-vă voi la sărbătoare; Eu (încă) b  nu Mă duc la sărbătoarea aceasta, pentru că timpul Meu încă n-a sosit pe deplin.

9Și, spunând aceste lucruri, a rămas în Galileea.

10Însă după ce frații Lui au plecat la sărbătoare, S-a dus și El, dar nu pe față, ci cam pe ascuns.

11La sărbătoare, iudeii Îl căutau și se întrebau: „Unde este Acela?“

12Erau multe șoapte c  în mulțime cu privire la El. Unii ziceau: „Este un om bun!“ Alții ziceau: „Nu, ci duce în rătăcire mulțimea!“

13Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea deschis despre El.

Isus la Sărbătoarea Corturilor

14Când sărbătoarea era deja la jumătate, Isus S-a dus în Templu și a început să dea învățătură.

15Iudeii se mirau și se întrebau: „Cum de știe Acesta atâta învățătură fără să fi învățat?!“

16Isus le-a zis: – Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui Ce M-a trimis.

17Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.

18Cel ce vorbește de la el caută slava lui însuși; dar cel ce caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este falsitate.

19Oare nu v-a dat Moise Legea? Și totuși nici unul dintre voi nu respectă Legea! De ce căutați să Mă omorâți?

20Mulțimea I-a răspuns: – Ai demon! Cine caută să Te omoare?!

21Isus le-a zis: – Am făcut o lucrare și toți vă mirați.

22Moise v-a dat circumcizia – nu că ea este de la Moise, ci de la patriarhi – și voi îl circumcideți pe om în ziua de Sabat.

23Dacă un om este circumcis în ziua de Sabat, ca să nu fie încălcată Legea lui Moise, atunci de ce sunteți furioși pe Mine pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua de Sabat?

24Nu judecați după aparențe, ci judecați cu o judecată dreaptă!

Oamenii se întreabă dacă Isus este Cristosul

25Atunci unii dintre locuitorii Ierusalimului au zis: „Nu este Acesta Cel pe Care caută ei să-L omoare?

26Și iată că vorbește deschis, iar ei nu-I zic nimic! Nu cumva conducătorii au ajuns să cunoască într-adevăr că El este Cristosul?

27Totuși noi știm de unde este Omul Acesta; însă când va veni Cristosul nimeni nu va ști de unde este!“ d 

28Atunci Isus, în timp ce dădea învățătură în Templu, a strigat: „Mă cunoașteți și știți de unde sunt! e  N-am venit de la Mine Însumi, ci Cel Ce M-a trimis este adevărat, iar voi nu-L cunoașteți!

29Eu Îl cunosc, pentru că Eu sunt de la El și El M-a trimis.“

30Ei încercau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I venise ceasul.

31Însă mulți din mulțime au crezut în El și ziceau: „Când va veni Cristosul, va face El mai multe semne decât a făcut Acesta?“

32Fariseii au auzit mulțimea murmurând aceste lucruri despre El și, ca urmare, conducătorii preoților și fariseii au trimis niște gărzi să-L aresteze.

33Atunci, Isus a zis: „Mai sunt cu voi încă puțin timp, iar apoi plec la Cel Ce M-a trimis.

34Mă veți căuta, dar nu Mă veți găsi, iar unde voi fi Eu, voi nu puteți veni.“

35Iudeii se întrebau: „Unde urmează să se ducă Acesta, astfel încât noi să nu-L găsim?! Doar nu urmează să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să-i învețe pe greci?!

36Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a zis: «Mă veți căuta, dar nu Mă veți găsi, iar unde voi fi Eu, voi nu veți putea veni.»?“

Isus, Apa vieții

37În ultima zi a sărbătorii, ziua cea mare, Isus S-a ridicat și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea!

38Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, așa cum zice Scriptura!“ f 

39Spunea aceasta despre Duhul pe Care urmau să-L primească cei ce cred în El. Căci Duhul nu fusese încă dat, pentru că Isus nu fusese încă proslăvit.

40Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulțime ziceau: „Acesta este într-adevăr Profetul!“

41Alții ziceau: „Acesta este Cristosul!“, iar alții ziceau: „Cum, din Galileea va veni Cristosul?!

42Nu spune Scriptura că Cristosul va veni din sămânța lui David g  și din Betleem h  , satul de unde era David?“

43Așa că s-a făcut dezbinare în mulțime din cauza Lui.

44Unii dintre ei voiau să-L prindă, însă nimeni n-a pus mâinile pe El.

Necredința conducătorilor religioși

45Gărzile s-au întors la conducătorii preoților și la farisei, iar aceștia le-au întrebat: – De ce nu L-ați adus?

46Gărzile au răspuns: – Niciodată n-a vorbit cineva astfel!

47Fariseii le-au zis: – Nu cumva ați fost duși și voi în rătăcire?!

48A crezut în El vreunul dintre conducători sau dintre farisei?!

49Însă mulțimea aceasta care nu cunoaște Legea este blestemată!

50Nicodim, cel care venise la Isus mai înainte și care era unul dintre ei, le-a zis:

51– Oare condamnă Legea noastră un om înainte să-l asculte și să știe ce face?

52Ei i-au răspuns: – Nu cumva ești și tu din Galileea? Cercetează și vei vedea că din Galileea nu se ridică niciodată vreun profet i  !

Femeia prinsă comițând adulter

53(Apoi fiecare s-a dus acasă.

Copyright information for NTLR