a+ 9:2 Vezi nota de la 1:38
b+ 9:2 Cf. învățăturii rabinice din acea vreme, răsplata și pedeapsa erau proporționale cu meritele și greșelile oamenilor sau ale părinților lor
c+ 9:35 Cf. celor mai importante mss; cele mai multe mss conțin: Fiul lui Dumnezeu
d+ 9:38-39 Unele mss timpurii și importante nu conțin aceste cuvinte

John 9

Isus vindecă un orb din naștere

1În timp ce trecea, Isus a văzut un orb din naștere.

2Ucenicii Lui L-au întrebat: – Rabbi a, cine a păcătuit de s-a născut orb: el sau părinții lui? b

3Isus le-a răspuns: – Nu este nici pentru că a păcătuit el, nici pentru că au păcătuit părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

4Cât este zi, trebuie să lucrăm lucrările Celui Ce M-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.

5Cât sunt în lume, sunt lumina lumii.

6Și zicând aceasta, a scuipat pe pământ, a făcut niște noroi din salivă și l-a pus pe ochii orbului.

7Apoi i-a zis: „Du-te și spală-te în bazinul Siloamului!“ Tradus, Siloam înseamnă «Trimis» El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine.

8Vecinii și cei care-l văzuseră mai înainte, pe când era cerșetor, se întrebau: „Nu este acesta cel ce ședea și cerșea?!“

9Unii ziceau: „El este!“ Alții ziceau: „Nu, dar seamănă cu el!“ Iar el zicea: „Eu sunt!“

10Prin urmare, l-au întrebat: – Cum atunci ți-au fost deschiși ochii?

11El a răspuns: – Omul Acela, Căruia I se zice Isus, a făcut noroi, mi-a uns ochii și mi-a zis: „Du-te la Siloam și spală-te!“ Așa că m-am dus, m-am spălat și apoi am putut vedea.

12Ei l-au întrebat: – Unde este El? – Nu știu! a răspuns el.

13L-au adus la farisei pe cel ce fusese orb.

14Ziua în care Isus făcuse noroi și-i deschisese ochii era o zi de Sabat.

15Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum de și-a căpătat vederea. El le-a răspuns: – Mi-a pus noroi pe ochi, m-am spălat și văd!

Cercetarea celui vindecat de către farisei

16Unii dintre farisei ziceau: „Acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține Sabatul!“ Alții însă ziceau: „Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?!“ Așa că era dezbinare între ei.

17L-au întrebat din nou pe orb: – Tu ce zici despre El, pentru că ție ți-a deschis ochii? El le-a răspuns: – Este un profet.

18Iudeii însă n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea, până când nu i-au chemat pe părinții lui.

19Ei i-au întrebat: – Acesta este fiul vostru, despre care spuneți că s-a născut orb? Atunci cum de vede acum?

20Părinții lui au răspuns: – Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb,

21însă cum de vede acum sau Cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el! Este în vârstă și va vorbi el cu privire la sine!

22Părinții lui au spus aceste lucruri fiindcă le era frică de iudei. Căci iudeii hotărâseră deja că dacă va mărturisi cineva că Isus este Cristosul, să fie dat afară din sinagogă.

23De aceea au zis părinții lui: „Este în vârstă; întrebați-l pe el!“

24L-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: – Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că Omul Acesta este păcătos.

25El le-a răspuns: – Dacă este păcătos, nu știu. Eu una știu: eram orb, iar acum văd!

26Ei l-au întrebat: – Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?

27El le-a răspuns: – V-am spus deja, dar n-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Doar nu vreți și voi să deveniți ucenicii Lui?!

28Ei l-au insultat și i-au zis: – Tu ești ucenicul Aceluia! Noi însă suntem ucenicii lui Moise!

29Noi știm că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu, dar Acesta nu știm de unde este!

30Omul le-a răspuns: – Dar tocmai acesta este lucrul de mirare, că voi nu știți de unde este și totuși El mi-a deschis ochii!

31Știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă.

32De când este lumea nu s-a auzit ca cineva să deschidă ochii unuia care s-a născut orb.

33Dacă Acesta nu era de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic.

34Ei i-au zis: – Tu ai fost născut cu totul în păcat și tu ne înveți pe noi?! Și l-au dat afară.

Orbirea spirituală

35Isus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit l-a întrebat: – Tu crezi în Fiul Omului c?

36El I-a răspuns: – Și Cine este, Domnule, ca să cred în El?

37Isus i-a zis: – L-ai și văzut; Cel Ce vorbește cu tine este Acela!

38(El a răspuns: – Cred, Doamne! Și I s-a închinat.

39Isus i-a zis:) d– Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, pentru ca cei ce nu văd, să vadă, iar cei ce văd, să devină orbi.

40Unii dintre fariseii care erau cu El, când au auzit acestea, I-au zis: – Doar nu suntem și noi orbi?!

41Isus le-a răspuns: – Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat; dar acum, pentru că ziceți: „Vedem!“, păcatul vostru rămâne!

Copyright information for NTLR