Jonah 2

Rugăciunea lui Iona

1Iona s-a rugat Domnului , Dumnezeul său, din pântecele peștelui

2și a zis: „În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a răspuns. Din adâncul Locuinței Morților am strigat după ajutor și Tu mi-ai ascultat glasul.

3Mă aruncaseși în adânc, în inima mărilor, și curentul de apă mă învăluise; toate valurile și talazurile Tale treceau peste mine.

4Ziceam: «Sunt izgonit dinaintea ochilor Tăi, și nu voi mai privi vreodată spre Templul Tău cel sfânt!»

5Apele mă împresuraseră până aproape să-mi ia viața, adâncul mă învăluise, iar algele se înfășuraseră în jurul capului meu.

6Coborâsem până în străfundurile munților, și zăvoarele pământului mă încuiaseră pe vecie! Dar Tu, Doamne , Dumnezeul meu, mi-ai scos viața din groapă!

7Când mi se scurgea sufletul din mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău cel sfânt.

8Cei ce se alipesc de idoli deșerți s-au lipsit de îndurarea de care ar fi putut avea parte.

9Dar eu Îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Voi împlini ceea ce am jurat! Mântuirea vine de la Domnul!“

10Domnul i-a vorbit peștelui, iar peștele l-a vărsat pe Iona pe uscat.

Copyright information for NTLR