a+ 10:1 Vezi nota de la 2:10; și în vs. 28, 35, 37, 39, 40
b+ 10:13 Sau: Cartea celui drept, o veche culegere de texte epice, astăzi pierdută
c+ 10:26 Vezi nota de la 8:29
d+ 10:40 Vezi nota de la 9:1
e+ 10:40 Ținutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Șeba și Kadeș-Barnea
f+ 10:40 Vezi nota de la 9:1
g+ 10:41 A nu se confunda cu Goșen din Delta Nilului; o denumire a unei regiuni din estul Neghevului, fiind și numele unei cetăți ( 15:51 )
h+ 10:42 Este vorba de fapt despre orașe-stat

Joshua 10

Campania din sudul Canaanului

1Adoni-Țedek, regele Ierusalimului, a auzit că Iosua capturase cetatea Ai și o distrusese de tot a, că-i făcuse cetății Ai și regelui ei la fel cum îi făcuse Ierihonului și regelui lui și că locuitorii Ghivonului încheiaseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor.

2Atunci a fost cuprins de frică, fiindcă Ghivon era o cetate mare, asemenea unei cetăți regale. Era mai mare chiar decât Ai și toți bărbații ei erau războinici.

3Adoni-Țedek, regele Ierusalimului, le-a trimis un mesaj lui Hoham, regele Hebronului, lui Piram, regele Iarmutului, lui Iafia, regele Lachișului și lui Debir, regele Eglonului, spunându-le:

4„Veniți și ajutați-mă să atac Ghivonul, fiindcă a făcut pace cu Iosua și cu israeliții.“

5Cei cinci regi ai amoriților – regele Ierusalimului, regele Hebronului, regele Iarmutului, regele Lachișului și regele Eglonului – și-au unit forțele și, împreună cu toată oștirea lor, și-au așezat tabăra lângă Ghivon și au început lupta împotriva lui.

6Ghivoniții au apelat atunci la Iosua, aflat în tabăra de la Ghilgal: „Nu-i părăsi pe slujitorii tăi!“ au trimis ei să i se spună lui Iosua. „Grăbește-te și salvează-ne! Ajută-ne, căci toți regii amoriți care locuiesc în regiunea muntoasă și-au unit forțele împotriva noastră!“

7Iosua a pornit din Ghilgal în fruntea întregii oștiri și a tuturor vitejilor.

8„Nu te teme de ei, i-a spus DOMNUL lui Iosua, căci i-am dat în mâna ta și nici unul nu-ți va putea sta împotrivă!“

9Iosua i-a atacat pe neașteptate, după ce a mărșăluit toată noaptea de la Ghilgal.

10DOMNUL i-a făcut să intre în panică înaintea lui Israel, care i-a învins și a reușit astfel o mare victorie la Ghivon. Israeliții i-au urmărit pe drumul care urcă la Bet-Horon, nimicindu-i pe drum până la Azeka și pâna la Makkeda.

11În timp ce fugeau dinaintea lui Israel, pe drumul care cobora de la Bet-Horon spre Azeka, DOMNUL a făcut să cadă din cer asupra lor pietre mari de grindină și ei au murit. Cei care au fost nimiciți de pietrele grindinei au fost în număr mai mare decât cei uciși cu sabia de către israeliți.

12În ziua în care Domnul i-a dat pe amoriți în mâna lui Israel, Iosua s-a adresat Domnului în prezența lui Israel: „Soare, rămâi nemișcat deasupra Ghivonului și lună, rămâi peste valea Aialon.“

13Soarele a rămas nemișcat, iar luna s-a oprit până când poporul s-a răzbunat pe dușmanii lui.Nu este scris lucrul acesta și în Cartea lui Iașar b? Soarele a rămas nemișcat în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună timp de aproape o zi.

14Nu a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte, nici după, o zi în care Domnul să fi ascultat glasul unui om; fiindcă Domnul lupta pentru Israel.

15Apoi Iosua și oștirea lui Israel s-au întors în tabăra de la Ghilgal.

16Cei cinci regi însă fugiseră și se ascunseseră într-o peșteră la Makkeda.

17Când i s-a spus lui Iosua că cei cinci regi au fost găsiți ascunși într-o peșteră la Makkeda,

18acesta a zis: „Rostogoliți niște pietre mari la gura peșterii și puneți acolo niște oameni ca să-i păzească!

19Voi însă nu vă opriți, ci continuați să-i urmăriți pe dușmanii voștri și să-i loviți din urmă până îi veți nimici! Nu-i lăsați să intre în cetățile lor, căci DOMNUL , Dumnezeul vostru, a hotărât să îi dea în mâna voastră.“

20Iosua și israeliții au reușit nimicirea lor, lovindu-i până i-au distrus de tot. Au scăpat doar câțiva, aceștia adăpostindu-se în cetățile fortificate.

21Întreaga oștire s-a întors apoi în siguranță la Iosua, în tabăra de la Makkeda și nimeni nu a îndrăznit să rostească nici măcar un cuvânt împotriva israeliților.

22Iosua a zis atunci: „Eliberați intrarea peșterii și scoateți-i afară la mine pe cei cinci regi dinăuntrul ei!“

23Ei au făcut întocmai: i-au scos afară din peșteră pe cei cinci regi, și anume pe regele Ierusalimului, pe regele Hebronului, pe regele Iarmutului, pe regele Lachișului și pe regele Eglonului.

24După ce au fost aduși acești regi înaintea lui Iosua, acesta a convocat oștirea lui Israel și le-a zis conducătorilor oștirii care fuseseră cu el la luptă: „Apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe gâturile acestor regi!“ Ei s-au apropiat și și-au pus picioarele pe gâturile lor.

25Iosua le-a mai zis: „Nu vă temeți și nu vă descurajați! Fiți tari și curajoși, fiindcă astfel va face DOMNUL tuturor dușmanilor voștri împotriva cărora veți lupta.“

26Apoi Iosua i-a lovit și i-a omorât, după care i-a spânzurat c de cinci copaci și i-a lăsat atârnați acolo până seara.

27La apusul soarelui Iosua a poruncit să fie coborâți din copaci și să fie aruncați în peștera în care se ascunseseră. La gura peșterii au pus niște pietre mari care au rămas acolo până în ziua de azi.

28În aceeași zi, Iosua a cucerit Makkeda și a trecut-o prin ascuțișul sabiei. L-a ucis pe regele ei și i-a nimicit cu desăvârșire pe toți oamenii care erau în ea, nelăsând nici un supraviețuitor. I-a făcut regelui din Makkeda la fel cum îi făcuse regelui din Ierihon.

29Apoi, din Makkeda, Iosua împreună cu toată oștirea au pornit spre Libna și au început lupta împotriva Libnei.

30DOMNUL , de asemenea, a dat-o în mâna lui Israel împreună cu regele ei. Israel a trecut cetatea și pe oamenii care erau în ea prin ascuțișul sabiei, nelăsând nici un supraviețuitor și i-a făcut regelui ei la fel cum îi făcuse regelui Ierihonului.

31Din Libna, Iosua împreună cu toată oștirea lui Israel au pornit spre Lachiș; și-au așezat tabăra în apropierea cetății și au început lupta împotriva ei.

32DOMNUL a dat cetatea Lachiș în mâna lui Israel. El a capturat-o în cea de-a doua zi aasediului, trecând prin ascuțișul sabiei pe toți oamenii care se aflau în ea, la fel cum făcuse și în Libna.

33Între timp Horam, regele Ghezerului, venise în ajutorul cetății Lachiș, dar Iosua l-a învins, pe el și oștirea lui, fără să lase vreun supraviețuitor.

34Din Lachiș, Iosua împreună cu toată oștirea lui Israel au pornit spre Eglon; și-au așezat tabăra în apropierea cetății și au început lupta împotriva ei.

35Au capturat cetatea în aceeași zi, trecând-o prin ascuțișul sabiei și i-au nimicit cu desăvârșire pe toți oamenii care se aflau în ea, la fel cum făcuseră cu cetatea Lachiș.

36Din Eglon, Iosua împreună cu oștirea lui Israel au pornit spre cetatea Hebron și au început lupta împotriva ei.

37Au capturat-o și au trecut-o prin ascuțișul sabiei împreună cu regele ei, toate satele din împrejurimile ei și toți oamenii care se aflau în ea, nelăsând nici un supraviețuitor. Au nimicit cu desăvârșire Hebronul împreună cu toți oamenii care se aflau în el, la fel cum făcuseră cu Eglonul.

38Apoi Iosua împreună cu oștirea lui Israel s-au întors înspre cetatea Debir și au început lupta împotriva ei.

39Au capturat-o și au trecut-o prin ascuțișul sabiei împreună cu regele ei și toate satele din împrejurimile ei, nimicind cu desăvârșire pe toți oamenii care se aflau în ea, nelăsând nici un supraviețuitor. I-au făcut Debirului și regelui lui așa cum i-au făcut Hebronului și așa cum i-au făcut Libnei și regelui ei.

40Iosua i-a învins astfel pe toți regii din întreaga regiune: din zona muntoasă d, din Neghev e, din zona deluroasă f și de la poalele munților. Nu a lăsat nici un supraviețuitor, nimicind întreaga populație, așa cum poruncise DOMNUL , Dumnezeul lui Israel.

41Iosua a cucerit de la Kadeș-Barnea până la Gaza și întreaga regiune Goșen g până la Ghivon.

42Iosua i-a învins pe toți acești regi și a cucerit regatele h lor într-o singură campanie, deoarece DOMNUL , Dumnezeul lui Israel, lupta pentru Israel.

43În cele din urmă, Iosua și oștirea lui Israel s-au reîntors în tabăra de la Ghilgal.

Copyright information for NTLR