a+ 11:2 Vezi nota de la 8:14; și în v. 16
b+ 11:2 Marea Galileii
c+ 11:2 Vezi nota de la 9:1; și în v. 16
d+ 11:2 Sau: din zona deluroasă a Dorului
e+ 11:10 Vezi nota de la 10:42
f+ 11:11 Vezi nota de la 2:10; și în vs. 12, 20, 21
g+ 11:16 Vezi nota la 9:1
h+ 11:16 Vezi nota de la 10:40
i+ 11:16 Vezi nota de la 10:41
j+ 11:16 Vezi nota de la 9:1
k+ 11:21 Locuitori străvechi ai Canaanului, descriși ca fiind uriași (Num. 13:33); și în v. 22

Joshua 11

Campania din nordul Canaanului

1Când a auzit cele întâmplate, Iabin, regele Hațorului, a trimis soli la Iobab, regele Madonului, la regele Șimronului, la regele Acșafului,

2la regii din regiunea de nord, care erau în zona muntoasă, în Araba a, la sud de Chineret b și în zona deluroasă c, la cei din Nafot-Dor d, în apus,

3precum și la canaaniții din partea de răsărit și de apus, la amoriți, la hitiți, la periziți, la iebusiții din munte și la hiviții de la poalele Hermonului, în regiunea Mițpa.

4Aceștia au ieșit cu toate oștirile lor, alcătuind o mulțime foarte numeroasă, ca nisipul de pe țărmul mării și având un mare număr de cai și care de luptă.

5Toți acești regi au hotărât un loc de întâlnire și astfel au venit și și-au așezat tabăra la apele Meromului, ca să se lupte cu Israel.

6Domnul i-a zis lui Iosua: „Nu tremura înaintea lor, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da pe toți la moarte înaintea lui Israel. Cailor să le tai tendoanele, iar carelor de luptă să le dai foc.“

7Iosua împreună cu întreaga oștire, au venit pe neașteptate împotriva lor, lângă apele Meromului și s-au năpustit asupra lor.

8DOMNUL i-a dat în mâna lui Israel, care i-a învins. I-a urmărit până la Sidonul cel Mare, până la Misrefot-Maim și până în valea Mițpa, în răsărit și i-a lovit de moarte, nelăsând nici un supraviețuitor.

9Iosua a făcut așa cum îi poruncise DOMNUL : a tăiat tendoanele cailor și a ars carele de luptă.

10După aceea, Iosua s-a întors și a cucerit Hațorul, omorându-i regele cu sabia. Odinioară Hațorul era capitala tuturor acestor regate e.

11Au nimicit f întreaga populație care se afla în el, trecând-o prin ascuțișul sabiei, fără să lase nimic din ce avea suflare de viață și au dat foc cetății.

12Iosua a învins toate cetățile acestor regi și pe regii lor odată cu ele, trecându-le prin ascuțișul sabiei. Le-a distrus cu desăvârșire, așa cum poruncise Moise, robul DOMNULUI.

13Totuși Israel nu a ars nici una din cetățile așezate pe coline, în afară de Hațor, care a fost ars de către Iosua.

14Israeliții au luat ca pradă toate lucrurile de valoare din acele cetăți, precum și toate animalele. Ei au nimicit însă întreaga populație, trecând-o prin ascuțișul sabiei și nu au lăsat pe nimeni în viață.

15Iosua a făcut așa cum îi poruncise DOMNUL robului Său Moise și așa cum îi poruncise Moise lui Iosua; el nu a lăsat nimic neîmplinit din ceea ce DOMNUL îi poruncise lui Moise.

Teritoriul controlat de Israel

16Iosua a cucerit astfel toată această regiune: zona muntoasă g, tot Neghevul h, toată regiunea Goșen i, zona deluroasă j, Araba și ținutul muntos al lui Israel cu văile lui,

17de la muntele Halak, care se înalță către Seir, până la Baal-Gad, în Valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. I-a învins pe toți regii acestor ținuturi, capturându-i și omorându-i.

18Războiul purtat de Iosua împotriva acestor regi a ținut multă vreme.

19Nu a existat nici o cetate care să fi încheiat pace cu israeliții, în afară de hiviții care locuiau în Ghivon. Toate celelalte cetăți au fost cucerite prin luptă,

20căci DOMNUL a îngăduit ca locuitorii acestora să-și împietrească inimile și să intre în război cu Israel pentru a fi omorâți fără milă, nimiciți potrivit poruncii date de DOMNUL lui Moise.

21Tot atunci Iosua i-a atacat și i-a nimicit și pe anachiții k din munți: din Hebron, din Debir, din Anab, din toată regiunea muntoasă a lui Iuda și din toată regiunea muntoasă a lui Israel, distrugându-i împreună cu cetățile lor.

22Nu a supraviețuit nici un anachit, în afară de cei care au rămas în Gaza, Gat și Așdod.

23Astfel, Iosua a cucerit întreaga țară, potrivit cu tot ce-i spusese DOMNUL lui Moise. Și Iosua i-a dat-o ca moștenire lui Israel, împărțind-o după numărul semințiilor. Apoi țara s-a odihnit de război.

Copyright information for NTLR