a+ 16:2 LXX (vezi și 18:13; Gen.28:19; Jud.1:23 ); TM: de la Betel continua spre Luz
b+ 16:8 Vezi nota de la 12:1

Joshua 16

Teritoriul moștenit de seminția lui Efraim

Teritoriul urmașilor lui Iosif pornea de la Iordan, din dreptul Ierihonului, către apele Ierihonului, în partea de răsărit și urca prin pustie, de la Ierihon către regiunea muntoasă a Betelului.

Apoi pornea de la Betel (adică Luz) a , traversa către teritoriul archit prin Atarot

și cobora înspre apus, către teritoriul iafletiților, până la Bet-Horonul de Jos și până la Ghezer, atingând în final țărmul mării.

Acolo și-au primit moștenirea urmașii lui Iosif – Manase și Efraim.

Iată care era teritoriul urmașilor lui Efraim, potrivit clanurilor lor: hotarul moștenirii lor dinspre răsărit pornea de la Atarot-Adar, urca până la Bet-Horon

și atingea țărmul mării. Din Micmetat, în nord, se întorcea către răsărit, înspre Taanat-Șilo, traversând Ianoah în partea de răsărit.

Din Ianoah cobora la Atarot și Naarata, atingând Ierihonul și ajungând la Iordan.

Din Tapuah mergea către apus înspre uedul b  Kana și atingea țărmul mării. Aceasta era moștenirea seminției efraimiților, potrivit clanurilor lor.

Efraimiții mai aveau și un număr de cetăți în teritoriul urmașilor lui Manase, fiecare cetate având satele dimprejurul ei.

10 Ei nu i-au izgonit însă pe canaaniții care locuiau la Ghezer și, prin urmare, canaaniții au locuit printre efraimiți până în ziua aceasta, fiind puși la muncă forțată.

Copyright information for NTLR