a+ 16:2 LXX (vezi și 18:13; Gen.28:19; Jud.1:23 ); TM: de la Betel continua spre Luz
b+ 16:8 Vezi nota de la 12:1

Joshua 16

Teritoriul moștenit de seminția lui Efraim

1Teritoriul urmașilor lui Iosif pornea de la Iordan, din dreptul Ierihonului, către apele Ierihonului, în partea de răsărit și urca prin pustie, de la Ierihon către regiunea muntoasă a Betelului.

2Apoi pornea de la Betel (adică Luz) a, traversa către teritoriul archit prin Atarot

3și cobora înspre apus, către teritoriul iafletiților, până la Bet-Horonul de Jos și până la Ghezer, atingând în final țărmul mării.

4Acolo și-au primit moștenirea urmașii lui Iosif – Manase și Efraim.

5Iată care era teritoriul urmașilor lui Efraim, potrivit clanurilor lor: hotarul moștenirii lor dinspre răsărit pornea de la Atarot-Adar, urca până la Bet-Horon

6și atingea țărmul mării. Din Micmetat, în nord, se întorcea către răsărit, înspre Taanat-Șilo, traversând Ianoah în partea de răsărit.

7Din Ianoah cobora la Atarot și Naarata, atingând Ierihonul și ajungând la Iordan.

8Din Tapuah mergea către apus înspre uedul b Kana și atingea țărmul mării. Aceasta era moștenirea seminției efraimiților, potrivit clanurilor lor.

9Efraimiții mai aveau și un număr de cetăți în teritoriul urmașilor lui Manase, fiecare cetate având satele dimprejurul ei.

10Ei nu i-au izgonit însă pe canaaniții care locuiau la Ghezer și, prin urmare, canaaniții au locuit printre efraimiți până în ziua aceasta, fiind puși la muncă forțată.

Copyright information for NTLR