a+ 18:4 Lit.: scrie; și în vs. 6, 8.
b+ 18:15 Sensul termenului ebraic este nesigur. Sau, cf. 15:9: Chiriat-Iearimului, continua până la Efron
c+ 18:18 LXX; TM: continua până la versantul nordic din fața Bet-Arabei
d+ 18:18 Vezi nota de la 8:14
e+ 18:19 Marea Moartă

Joshua 18

Repartizarea teritoriului celorlalte seminții

1Întreaga comunitate a israeliților s-a strâns la Șilo și au așezat acolo Cortul Întâlnirii, țara fiind sub stăpânirea lor.

2Mai rămăseseră însă șapte seminții ale israeliților cărora nu li se dăduse partea de moștenire.

3Atunci Iosua le-a zis israeliților: „Până când mai amânați să luați în stăpânire teritoriul pe care vi l-a dat DOMNUL , Dumnezeul strămoșilor voștri?

4Alegeți câte trei bărbați din fiecare seminție, iar eu îi voi trimite să străbată țara și să facă a o descriere a ei în vederea împărțirii moștenirii, după care se vor întoarce la mine.

5Veți împărți teritoriul în șapte, dar Iuda va rămâne în teritoriul lui din sud, iar cei din Casa lui Iosif vor rămâne în teritoriul lor din nord.

6Faceți o descriere a țării împărțite în șapte părți și aduceți-mi-o, iar eu voi arunca sorțul pentru voi în prezența DOMNULUI , Dumnezeul vostru.

7Leviții nu vor avea o parte la fel ca voi, fiindcă moștenirea lor este preoția DOMNULUI , iar Gad, Ruben și jumătate din Manase și-au primit moștenirea dincolo de Iordan, teritoriu care le-a fost dat de către Moise, robul DOMNULUI.“

8Când bărbații au fost gata să plece ca să scrie despre țară, Iosua le-a poruncit astfel: „Duceți-vă, străbateți țara și faceți o descriere a ei, după care întoarceți-vă la mine, iar eu voi arunca sorțul pentru voi în prezența Domnului , la Șilo.“

9Bărbații aceia au plecat și au străbătut țara, împărțind-o în șapte părți și scriind pe un sul o descriere a acesteia, potrivit cetăților ei, după care s-au întors la Iosua, în tabăra de la Șilo.

10Acolo, Iosua a aruncat sorțul pentru ei în prezența DOMNULUI și le-a împărțit israeliților teritoriul, dând fiecăruia partea lui.

Teritoriul moștenit de Beniamin

11O parte a revenit seminției urmașilor lui Beniamin, potrivit clanurilor lor. Teritoriul lor își avea hotarele între teritoriul urmașilor lui Iuda și cel al urmașilor lui Iosif.

12Hotarul lor din nord începea de la Iordan, urca pe la capătul de nord al Ierihonului, continua spre apus prin munți și ajungea în pustia Bet-Aven.

13De aici traversa marginea de sud a cetății Luz sau Betel și cobora la Atarot-Adar, dincolo de munte, în partea de sud a Bet-Horonului de Jos.

14Hotarul de apus pornea de la muntele din partea de sud a Bet-Horonului și se întorcea către sud înspre Chiriat-Baal (Chiriat-Iearim), una din cetățile urmașilor lui Iuda. Acesta era hotarul de apus.

15Hotarul de sud începea de la marginea Chiriat-Iearimului, în apus b, continua până la izvorul de apă de la Neftoah,

16cobora către marginea muntelui care se află în fața văii Ben-Hinom, în nordul văii Refaim, și cobora apoi prin valea Hinom spre partea de sud a Iebusului până la En-Roghel.

17Se întorcea înspre nord, atingând En-Șemeș, apoi Ghelilot, care se află în fața Înălțimii Adumim, continua pe la Piatra lui Bohan, fiul lui Ruben,

18cobora până în partea de nord a Bet-Arabei c și apoi cobora spre Araba d,

19trecea prin partea de nord a cetății Bet-Hogla și atingea golful din partea de nord a Mării Sărate e, în dreptul gurii de vărsare a Iordanului. Acesta era hotarul de sud.

20Iordanul era hotarul din partea de răsărit. Aceasta era moștenirea urmașilor lui Beniamin, potrivit clanurilor lor, cu hotarele ei de jur împrejur.

Cetățile descendenților lui Beniamin

21Cetățile seminției urmașilor lui Beniamin, potrivit clanurilor lor, erau următoarele: Ierihon, Bet-Hogla, Emek-Kețiț,

22Bet-Araba, Țemarayim, Betel,

23Avim, Para, Ofra,

24Chefar-Amoni, Ofni și Gheva – douăsprezece cetăți cu satele dimprejurul lor.

25Ghivon, Rama, Beerot,

26Mițpa, Chefira, Moța,

27Rechem, Irpeel, Tarala,

28Țela, Elef, Iebus sau Ierusalim, Ghiva și Chiriat – paisprezece cetăți cu satele dimprejurul lor. Aceasta era moștenirea urmașilor lui Beniamin, potrivit clanurilor lor.

Copyright information for NTLR