a+ 20:6 Sau: ori

Joshua 20

Desemnarea cetăților de refugiu

1Atunci DOMNUL i-a spus lui Iosua:

2„Spune-le israeliților: «Alegeți-vă cetățile de refugiu despre care v-am vorbit prin Moise.

3Ele vor fi un loc de refugiu pentru ucigașul care va omorî fără voie o persoană (adică din greșeală) și care va vrea să scape de răzbunătorul sângelui.

4Când se va refugia într-una dintre aceste cetăți, să se oprească la intrarea porții acelei cetăți și să le spună celor din sfatul bătrânilor acelei cetăți ce i s-a întâmplat. Ei să-l primească în cetate și să-i dea un loc ca să locuiască împreună cu ei.

5Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu-l dea pe ucigaș în mâinile lui, deoarece el l-a ucis fără voie pe semenul său, fără să-l fi urât mai dinainte.

6Ucigașul să rămână în cetatea aceea până se va înfățișa înaintea adunării ca să fie judecat și a până la moartea marelui preot care va fi în slujbă în acea perioadă. Numai atunci se va putea întoarce din cetatea în care fugise în cetatea și în casa sa.»“

7Ei au pus deoparte Kedeșul, în Galileea, în regiunea muntoasă a lui Neftali, Șehemul, în regiunea muntoasă a lui Efraim și Chiriat-Arba (Hebron), în regiunea muntoasă a lui Iuda;

8iar de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit de Ierihon, au ales Bețerul, în pustie, în podișul seminției lui Ruben; Ramotul, în Ghilad, pe teritoriul seminției lui Gad și Golanul, în Bașan, pe teritoriul seminției lui Manase.

9Acestea erau cetățile alese pentru toți israeliții și pentru străinii care locuiau în mijlocul lor, pentru ca orice ucigaș care omora fără voie o persoană să poată fugi acolo și să nu fie omorât de răzbunătorul sângelui înainte de a se prezenta în fața adunării.

Copyright information for NTLR