a+ 24:2 Eufratul; și în vs. 3, 14, 15
b+ 24:6 Sau: conducători de care
c+ 24:6 Vezi nota de la 2:10
d+ 24:12 Sensul termenului ebraic este nesigur; probabil este o metaforă (vezi Is. 7:18 ); probabil cu referire la campaniile militare egiptene în Canaan sau la panica care i-a cuprins pe caananiți la vestea apropierii israeliților (cf. 2:11; 5:1; 9:24 )
e+ 24:30 Cunoscută și ca Timnat-Heres, cf. Jud. 2:9
f+ 24:32 Unitate de măsură arhaică cu origine și greutate necunoscută

Joshua 24

Reînoirea legământului la Șehem

1Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Șehem și a convocat sfatul bătrânilor lui Israel, conducătorii, judecătorii și căpeteniile, iar aceștia s-au înfățișat înaintea DOMNULUI.

2Atunci Iosua a zis întregului popor: – Așa vorbește DOMNUL , Dumnezeul lui Israel: „În vechime, strămoșii voștri, adică Terah, tatăl lui Avraam și al lui Nahor, locuiau de cealaltă parte a râului a și se închinau altor dumnezei.

3Eu l-am luat pe strămoșul vostru Avraam de dincolo de râu, l-am dus prin toată țara Canaanului și i-am dat foarte mulți urmași: i-am dat pe Isaac,

4iar lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau. Lui Esau i-am dat în stăpânire regiunea muntoasă a Seirului, iar Iacov împreună cu fiii lui s-au dus în Egipt.

5Apoi i-am trimis pe Moise și pe Aaron și am lovit Egiptul prin ceea ce am făcut în mijlocul lui, după care v-am scos afară.

6După ce i-am scos pe părinții voștri din Egipt, ați pornit către mare, iar egiptenii i-au urmărit pe părinții voștri cu care de luptă și călăreți b, până la Marea Roșie c.

7Atunci ei au strigat către DOMNUL , iar El a așezat întuneric între ei și egipteni, după care a adus apele mării peste ei și i-a acoperit. Ați văzut cu ochii voștri ce le-am făcut egiptenilor. Apoi ați locuit în pustie o lungă perioadă de timp.

8V-am dus prin regiunea amoriților care locuiau la răsărit de Iordan. Aceștia au luptat împotriva voastră, însă Eu i-am dat în mâinile voastre și i-am nimicit dinaintea voastră, iar voi le-ați ocupat țara.

9Balak, fiul lui Țipor, regele Moabului, s-a pregătit să lupte împotriva lui Israel și l-a chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme,

10dar Eu nu am vrut să-l ascult pe Balaam și, prin urmare, el v-a binecuvântat. Și astfel v-am scăpat din mâinile lui.

11Apoi ați traversat Iordanul și ați pornit către Ierihon. Au luptat împotriva voastră atât locuitorii Ierihonului, cât și amoriții, periziții, canaaniții, hitiții, ghirgasiții, hiviții și iebusiții, însă Eu i-am dat în mâinile voastre.

12Am trimis înaintea voastră viespi d care i-au izgonit pe aceștia dinaintea voastră ca și pe cei doi regi amoriți; ei nu au fost izgoniți prin sabia sau prin arcul vostru.

13V-am dat astfel o țară pe care nu voi ați lucrat-o, cetăți pe care nu voi le-ați zidit, dar în care locuiți și vii și măslini pe care nu voi i-ați plantat, dar din care mâncați!“

14Și acum, temeți-vă de DOMNUL și slujiți-I cu integritate și cu credincioșie! Îndepărtați zeii cărora le-au slujit strămoșii voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți DOMNULUI!

15Iar dacă nu doriți să slujiți DOMNULUI , atunci alegeți astăzi cui vreți să slujiți: fie zeilor cărora le slujeau strămoșii voștri dincolo de râu, fie zeilor amoriților în a căror țară locuiți! Cât despre mine, eu și familia mea Îi vom sluji DOMNULUI!

16– Departe de noi gândul să-L părăsim pe DOMNUL și să slujim altor dumnezei! a răspuns poporul.

17DOMNUL , Dumnezeul nostru, este Cel Care ne-a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa robiei și a înfăptuit înaintea noastră aceste minuni mari. El ne-a păzit de-a lungul întregului drum pe care l-am străbătut și printre toate neamurile pe unde am călătorit.

18DOMNUL a izgonit dinaintea noastră toate neamurile, precum și pe amoriții care locuiau în țară. Noi vom sluji în continuare DOMNULUI , căci El este Dumnezeul nostru!

19Iosua i-a zis poporului: – Voi nu veți fi în stare să-I slujiți DOMNULUI , fiindcă El este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos! El nu vă va ierta răzvrătirile și păcatele.

20Căci dacă Îl veți părăsi pe DOMNUL și veți sluji dumnezeilor străini, El se va întoarce și vă va face rău nimicindu-vă, după ce v-a făcut bine!

21Poporul i-a răspuns lui Iosua: – Nu, ci noi vom sluji DOMNULUI!

22Iosua le-a spus: – Voi sunteți martori împotriva voastră înșivă că ați ales să slujiți DOMNULUI! – Suntem martori! i-au răspuns ei.

23– Atunci îndepărtați zeii care încă se mai găsesc în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre DOMNUL , Dumnezeul lui Israel.

24Și poporul i-a zis lui Iosua: – Vom sluji DOMNULUI , Dumnezeul nostru, și vom asculta de glasul Lui!

25În acea zi, Iosua a încheiat un legământ cu poporul la Șehem și i-a dat porunci și legi.

26Iosua a scris cuvintele acestea în Cartea Legii lui Dumnezeu. Apoi a luat o piatră mare și a așezat-o acolo, sub terebintul aflat pe locul sfânt al DOMNULUI.

27Și Iosua a zis întregului popor: – Piatra aceasta va fi un martor împotriva noastră, căci ea a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus DOMNUL. Ea va fi un martor împotriva voastră în cazul în care Îl veți înșela pe Dumnezeul vostru.

28Apoi Iosua a trimis poporul înapoi, pe fiecare la moștenirea lui.

Funeraliile lui Iosua și ale lui Elazar

29După toate acestea, Iosua, fiul lui Nun, robul DOMNULUI , a muritfiind în vârstă de o sută zece ani.

30L-au înmormântat pe teritoriul moștenirii lui, la Timnat-Serah e, care era în regiunea muntoasă a lui Efraim, în partea de nord a muntelui Gaaș.

31Israel a slujit DOMNULUI cât timp a trăit Iosua și bătrânii de după Iosua, care cunoscuseră toate lucrările pe care le făcuse DOMNUL pentru Israel.

32Oasele lui Iosif, pe care israeliții le aduseseră din Egipt, au fost îngropate la Șehem, pe terenul cumpărat de Iacov de la hamoriți – Hamor era tatăl lui Șehem – pentru o sută de chesita f și care era moștenirea urmașilor lui Iosif.

33Elazar, fiul lui Aaron, a murit și el și a fost înmormântat la Ghiva, care fusese dată fiului său, Fineas, în regiunea muntoasă a lui Efraim.

Copyright information for NTLR