a+ 3:4 Aproximativ 1 km
b+ 3:16 Marea Moartă

Joshua 3

Israel traversează Iordanul

1Dis-de-dimineață Iosua s-a sculat și împreună cu tot poporul Israel au ieșit din Șitim și au pornit spre Iordan. Ei au rămas acolo peste noapte, înainte de a traversa râul.

2După trei zile dregătorii poporului au străbătut tabăra

3și au poruncit poporului: „Când veți vedea Chivotul Legământului cu Domnul , Dumnezeul vostru, dus de preoții leviți, să porniți din locul în care sunteți și să-l urmați.

4Dar între voi și el să păstrați o distanță de două mii de coți a  . Să nu vă apropiați de el! Prin el voi veți cunoaște drumul pe care trebuie să mergeți, căci nu ați mai trecut niciodată pe drumul acesta.“

5Iosua a zis poporului: „Sfințiți-vă, pentru că mâine Domnul va face lucrări minunate în mijlocul vostru!“

6Iosua le-a spus apoi preoților: „Luați Chivotul Legământului și treceți înaintea poporului!“ Ei l-au luat și au pornit în fața poporului.

7Domnul i-a zis lui Iosua: „În această zi voi începe să te înalț în ochii întregului Israel, ca să știe astfel că Eu sunt cu tine tot așa cum am fost și cu Moise.

8Poruncește-le preoților care duc Chivotul Legământului și spune-le: «Când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan!»“

9Iosua le-a spus israeliților: „Apropiați-vă ca să ascultați cuvintele Domnului , Dumnezeul vostru!

10Prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel Viu este în mijlocul vostru și că va nimici dinaintea voastră pe caananiți, hitiți, hiviți, periziți, ghirgasiți, amoriți și iebusiți.

11Iată, Chivotul Legământului cu Stăpânul întregului pământ traversează Iordanul înaintea voastră.

12Alegeți acum doisprezece bărbați israeliți, câte un bărbat din fiecare seminție.

13Când picioarele preoților care duc Chivotul Domnului , Stăpânul întregului pământ, vor intra în apele Iordanului, apele care coboară din amonte se vor despica și se vor opri grămadă.“

14Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul, iar preoții care duceau Chivotul Legământului erau înaintea poporului.

15Când preoții ce duceau Chivotul au ajuns la Iordan, iar picioarele lor au atins marginea apelor Iordanului (căci Iordanul inundă ambele maluri pe toată perioada secerișului),

16apele care curgeau din amonte s-au oprit adunându-se grămadă pe o mare distanță, până la Adam, cetatea din vecinătatea Țortanului, iar cele care coborau în aval spre Marea Arabei (Marea Sărată b  ), s-au scurs de tot. Și astfel poporul a traversatajungând în fața Ierihonului.

17Preoții care duceau Chivotul Legământului cu DOMNUL s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, timp în care tot Israelul îl traversa, până când întregul popor a traversat Iordanul.

Copyright information for NTLR