a+ 4:23 Vezi nota de la 2:10

Joshua 4

Mărturii pentru posteritate

1Întregul popor a traversat Iordanul. DOMNUL îi spusese lui Iosua:

2„Alege doisprezece bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție,

3și poruncește-le să ia din mijlocul Iordanului, din locul unde vor sta picioarele preoților, douăsprezece pietre, pe care să le duceți cu voi și să le așezați în locul în care veți înnopta.“

4Iosua a chemat doisprezece bărbați, pe care i-a ales dintre israeliți, câte un bărbat din fiecare seminție, și le-a zis:

5„Treceți în fața Chivotului DOMNULUI , Dumnezeul vostru, în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ridice pe umeri o piatră, câte una pentru fiecare seminție din Israel.

6Acestea vor fi un semn în mijlocul vostru. Când fiii voștri vă vor întreba într-o zi despre semnificația acestor pietre,

7voi să le istorisiți cum au fost despicate apele Iordanului înaintea Chivotului Legământului cu DOMNUL, atunci când acesta a traversat Iordanul. Așadar, pietrele acestea să fie totdeauna o aducere-aminte pentru israeliți.“

8Israeliții au făcut așa cum le-a poruncit Iosua. Au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, așa cum i-a spus DOMNUL lui Iosua, potrivit numărului semințiilor lui Israel, le-au dus în locul în care urmau să înnopteze și le-au așezat acolo.

9Iosua a ridicat și el douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, pe locul unde au stat picioarele preoților care au dus Chivotul Legământului. Ele se mai află acolo și astăzi.

10Preoții care duceau Chivotul au stat în mijlocul Iordanului până la împlinirea celor poruncite lui Iosua de către DOMNUL , pentru popor, potrivit cu tot ceea ce i-a poruncit Moise lui Iosua. Și poporul s-a grăbit să traverseze.

11După ce a traversat tot poporul, Chivotul DOMNULUI și preoții au trecut înaintea poporului.

12Urmașii lui Ruben, ai lui Gad și ai jumătății seminției lui Manase au traversat și ei, pregătiți pentru luptă, în fața israeliților, așa cum le spusese Moise.

13Aproape patruzeci de mii de bărbați înarmați au trecut, gata de luptă, înaintea DOMNULUI în câmpiile Ierihonului.

14În ziua aceea DOMNUL l-a înălțat pe Iosua în ochii întregului Israel, și toți israeliții s-au temut de el în toate zilele vieții lui, tot așa cum se temuseră și de Moise.

15Atunci DOMNUL i-a spus lui Iosua:

16„Poruncește-le preoților care duc Chivotul Mărturiei să iasă din Iordan.“

17„Ieșiți din Iordan!“ le-a poruncit Iosua preoților.

18Și preoții care duceau Chivotul Legământului cu DOMNUL au ieșit din mijlocul Iordanului. În momentul în care picioarele lor au atins malul, apele Iordanului s-au reîntors în albia lor, inundând din nou ambele maluri ale Iordanului.

19Poporul a ieșit din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi și și-a așezat tabăra la Ghilgal, în partea de răsărit a Ierihonului.

20Cele douăsprezece pietre luate din Iordan au fost așezate de către Iosua la Ghilgal.

21El le-a zis israeliților: „Când urmașii voștri își vor întreba părinții într-o zi, spunând: «Ce semnificație au pietrele acestea?»,

22voi să-i învățați și să le spuneți: «Israel a traversat Iordanul acesta ca pe pământ uscat.»

23Căci DOMNUL , Dumnezeul vostru, a secat apele Iordanului înaintea voastră ca să-l puteți traversa, la fel cum DOMNUL , Dumnezeul vostru, făcuse la Marea Roșie a  , când a secat-o înaintea noastră până am traversat-o.

24Astfel toate popoarele pământului vor cunoaște că mâna DOMNULUI este puternică, iar voi vă veți teme de DOMNUL , Dumnezeul vostru, în toate zilele vieții voastre.“

Copyright information for NTLR