a+ 5:3 Ghivat-Haaralot înseamnă Dealul Prepuțurilor
b+ 5:4 Cei care aveau peste douăzeci de ani la ieșirea din Egipt; și în v. 6
c+ 5:9 Lit.: am rostogolit; joc de cuvinte cu Ghilgal
d+ 5:9 Ghilgal sună asemănător cu termenul ebraic pentru a rostogoli
e+ 5:12 Sau: din ziua în care
f+ 5:13 Sau: Bărbat
g+ 5:14 Sau: Căpetenia
h+ 5:14 TM; Unele mss TM, LXX: S unt căpetenia [ Căpetenia ] oștirii Domnului și tocmai am sosit.

Joshua 5

Circumcizia și Paștele la Ghilgal

1Când toți regii amoriți din partea de apus a Iordanului și toți regii canaaniți de pe țărm au auzit că DOMNUL a secat apele Iordanului înaintea israeliților până l-am traversat, li s-au înmuiat inimile și și-au pierdut curajul înaintea israeliților.

2Atunci DOMNUL i-a poruncit lui Iosua: „Făurește-ți niște cuțite de cremene și fă din nou circumcizia israeliților!“

3Iosua a făcut niște cuțite de cremene și i-a circumcis pe israeliți la Ghivat-Haaralot a  .

4Motivul pentru care el i-a circumcis, a fost următorul: toți aceia care ieșiseră din Egipt, și anume toți luptătorii b  , muriseră în timpul călătoriilor prin pustie, după ieșirea din Egipt.

5Aceștia fuseseră circumciși, dar poporul născut în timpul călătoriilor prin pustie, după ieșirea din Egipt, nu fusese circumcis.

6Israeliții au călătorit patruzeci de ani prin pustie până când a pierit întreaga generație de luptători care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul DOMNULUI. DOMNUL le-a jurat că nu îi va lăsa să vadă țara despre care DOMNUL jurase strămoșilor lor că ne-o va da, țară în care curge lapte și miere.

7În locul acestei generații, El i-a ridicat pe fiii lor, fii pe care i-a circumcis Iosua. Ei erau necircumciși pentru că nu fuseseră circumciși în timpul călătoriilor.

8După ce a terminat de circumcis pe toți cei din popor, aceștia au rămas în tabără până s-au vindecat.

9DOMNUL i-a spus lui Iosua: „Astăzi am îndepărtat c  de peste voi rușinea Egiptului!“ Și locul acela a fost numit Ghilgal d  , nume care i-a rămas până în ziua de azi.

10Israeliții și-au așezat tabăra la Ghilgal, în câmpiile Ierihonului și au sărbătorit Paștele în seara celei de-a paisprezecea zi a lunii.

11În prima zi după Paște, chiar în acea zi, au mâncat din roadele țării: azime și grăunțe prăjite.

12Mana a încetat la o zi după ce e  au mâncat din roadele Canaanului, astfel că israeliții nu au mai avut mană și, din anul acela, s-au hrănit din roadele țării.

Căpetenia oștirii DOMNULUI

13În timp ce era lângă Ierihon, Iosua și-a ridicat privirea și a observat un bărbat f  care stătea înaintea lui, ținând în mână sabia scoasă din teacă. Iosua s-a dus spre el și l-a întrebat: – Ești dintre ai noștri sau dintre dușmanii noștri?

14– Nu, a răspuns el, ci eu sunt căpetenia g  oștirii Domnului și tocmai am sosit. h  Iosua a căzut cu fața la pământ înaintea lui, i s-a închinat și l-a întrebat: – Ce spune stăpânul meu robului său?

15– Dă-ți jos sandalele din picioare, i-a răspuns căpetenia oștirii DOMNULUI , căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut întocmai.

Copyright information for NTLR