a+ 6:4 Ebr.: Șofar, instrument de suflat confecționat din corn de berbec
b+ 6:17 Vezi nota de la 2:10; și în vs. 18, 21

Joshua 6

Cucerirea Ierihonului

1Ierihonul era închis și fortificat din cauza israeliților. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el.

2DOMNUL i-a zis lui Iosua: „Iată că dau în mâna ta Ierihonul cu regele și cu luptătorii lui viteji.

3Toți oamenii înarmați să mărșăluiască în jurul cetății, înconjurând-o o singură dată. Așa să faceți timp de șase zile.

4Șapte preoți să meargă înaintea Chivotului, purtând fiecare câte o trâmbiță din corn de berbec a. În ziua a șaptea să înconjurați cetatea de șapte ori, iar preoții să sune din trâmbițe.

5Când trâmbițele din corn de berbec vor suna prelung și le veți auzi sunetul, tot poporul să scoată strigăte puternice. Atunci zidul cetății va cădea la pământ și poporul va putea să atace, fiecare bărbat drept înainte!“

6Iosua, fiul lui Nun, a chemat preoții și le-a spus: „Luați Chivotul Legământului și șapte preoți să poarte trâmbițele înaintea Chivotului DOMNULUI.“

7Apoi a spus poporului: „Porniți și înconjurați cetatea, iar oamenii înarmați să pornească înaintea Chivotului DOMNULUI.“

8După ce Iosua a vorbit poporului, cei șapte preoți care purtau trâmbițele înaintea DOMNULUI au trecut în față, sunând din trâmbițe, iar Chivotul Legământului cu DOMNUL venea în urma lor.

9Oamenii înarmați au trecut în fața preoților care sunau din trâmbițe, iar ariergarda urma Chivotul. În timp ce mergeau, preoții sunau din trâmbițe.

10Iosua poruncise poporului următorul lucru: „Să nu strigați, să nu vi se audă vocile și să nu vă iasă nici un cuvânt din gură, până în ziua când vă voi porunci să strigați! Așadar doar atunci să strigați.

11Chivotul DOMNULUI a înconjurat o dată cetatea, după care au intrat în tabără și au petrecut noaptea acolo.

12A doua zi Iosua s-a trezit în zori. Preoții au luat Chivotul DOMNULUI ,

13iar cei șapte preoți care purtau trâmbițele din corn de berbec înaintea Chivotului DOMNULUI mergeau sunând din trâmbițe. Oamenii înarmați mărșăluiau înaintea lor, iar ariergarda mărșăluia în urma Chivotului DOMNULUI. În timp ce mergeau, se suna din trâmbițe.

14Au mai înconjurat o dată cetatea și în cea de-a doua zi, după care s-au reîntors în tabără. La fel au procedat timp de șase zile.

15În ziua a șaptea s-au trezit în zori și au înconjurat cetatea ca în celelalte dăți, dar de șapte ori. Aceasta a fost singura zi în care au înconjurat cetatea de șapte ori.

16A șaptea oară, în timp ce preoții sunau din trâmbițe, Iosua a poruncit poporului: „Strigați, fiindcă DOMNUL v-a dat cetatea!

17Cetatea cu tot ce-i în ea să fie dată DOMNULUI spre nimicire b. Cruțați-o doar pe prostituata Rahab împreună cu întreaga ei familie, fiindcă a ascuns iscoadele trimise de noi.

18Nu luați nimic din ceea ce trebuie nimicit, pentru ca să nu fiți și voi nimiciți sau să puneți tabăra lui Israel în pericol de nimicire și să o tulburați.

19Tot argintul și tot aurul, precum și toate obiectele din bronz și din fier sunt închinate DOMNULUI. Toate acestea vor intra în vistieria Lui.“

20În timp ce se suna din trâmbițe, poporul a început să strige. Când s-a auzit sunetul trâmbițelor și strigătele puternice ale poporului, zidul s-a prăbușit. Poporul a pătruns în cetate, fiecare om în dreptul său și a capturat cetatea.

21Au nimicit cu sabia tot ce se afla în cetate: bărbat și femeie, tânăr și bătrân, boi, oi și măgari.

22Iosua le-a poruncit iscoadelor: „Intrați în casa acelei prostituate și scoateți-o afară împreună cu tot ceea ce-i aparține, după cum i-ați jurat!“

23Tinerele iscoade au intrat și au scos-o afară pe Rahab, pe tatăl ei, pe mama ei și pe frații ei împreună cu tot ceea ce-i aparținea. Au scos afară întreaga familie și i-au așezat în afara taberei lui Israel.

24Au ars cetatea împreună cu tot ce era în ea, nu însă și argintul, aurul și obiectele din bronz și din fier, care au fost puse în vistieria Casei DOMNULUI.

25Iosua a cruțat viața prostituatei Rahab și a familiei ei, lăsându-i totodată tot ceea ce-i aparținea. Și astfel, ea a locuit în poporul Israel până în ziua aceasta, deoarece a ascuns iscoadele trimise de Iosua la Ierihon.

26Cu acel prilej Iosua a rostit următorul blestem: „Blestemat să fie înaintea Domnul ui omul care va încerca să reconstruiască această cetate a Ierihonului. Cu prețul întâiului său născut să-i pună temelia și cu prețul celui mai tânăr să-i așeze porțile.“

27DOMNUL a fost cu Iosua și faima lui s-a răspândit în toată țara.

Copyright information for NTLR