a+ 7:1 Vezi nota de la 2:10; și în vs. 11, 12, 13, 15
b+ 7:1 LXX și 1 Cron.2:6; TM: Zabdi; și în vs. 17, 18
c+ 7:5 Sau: până la Șebarim
d+ 7:6 Lit.: bătrânii lui Israel, șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunității locale ( Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10 ) sau lideri militari ( Ios. 8:10 ). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel ) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu ( 2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7 ); peste tot în carte
e+ 7:19 O provocare solemnă la a spune adevărul
f+ 7:21 Babilonia
g+ 7:21 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal ( 2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone; aproximativ 2,4 kg
h+ 7:21 Aproximativ 0,6 kg
i+ 7:26 Acor înseamnă Tulburare, dar este și un joc de cuvinte între Acar, un alt nume al lui Acan ( 1 Cron. 2:7 ), și Acor

Joshua 7

Păcatul lui Acan și înfrângerea de la Ai

1Israeliții însă au fost necredincioși cu privire la ceea ce trebuia nimicit a  . Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zimri b  , fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din ceea ce trebuia nimicit și, prin urmare, DOMNUL s-a aprins de mânie împotriva israeliților.

2Iosua a trimis câțiva bărbați din Ierihon la Ai, care era lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel, zicându-le: – Duceți-vă să cercetați regiunea! Bărbații s-au dus și au cercetat cetatea Ai.

3Când s-au întors la Iosua, i-au spus: – Nu e nevoie să înainteze toată oștirea pentru a ataca cetatea Ai, ci doar două sau trei mii de oameni. Nu mai obosi toată oștirea, fiindcă acolo sunt puțini oameni.

4Aproape trei mii de bărbați din popor au înaintat, dar nu au rezistat înaintea bărbaților din Ai.

5Aceștia le-au doborât treizeci și șase de oameni și i-au urmărit din fața porții până la carierele de piatră c  , doborându-i în vale. Inima poporului s-a înmuiat și s-a făcut ca apa.

6Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Chivotului DOMNULUI , unde a stat astfel până seara, împreună cu cei din sfatul bătrânilor lui Israel d  , având cu toții capetele presărate cu pământ.

7Iosua a zis: – Ah, Stăpâne DOAMNE , de ce ai făcut pe poporul acesta să traverseze Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să fim distruși? Nu ar fi fost mai bine să fi rămas pe malul celălalt al Iordanului?

8Dar acum, Stăpâne, ce voi spune după ce Israel s-a retras din fața dușmanilor săi?

9Canaaniții și toți locuitorii țării vor afla despre aceasta, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Ce vei face Tu atunci pentru Numele Tău cel mare?

10DOMNUL i-a răspuns: – Ridică-te! De ce stai astfel, cu fața la pământ?

11Israel a păcătuit încălcând legământul pe care i l-am poruncit. Și-au însușit din lucrurile date spre nimicire, au furat, au mințit și le-au pus alături de bunurile lor.

12De aceea israeliții nu pot rezista în fața dușmanilor lor, fiindcă au fost dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi decât dacă distrugeți din mijlocul vostru ceea ce trebuie nimicit.

13Du-te și sfințește poporul. Să le spui astfel: „Sfințiți-vă pentru ziua de mâine, fiindcă DOMNUL , Dumnezeul lui Israel, a descoperit în mijlocul vostru lucruri care trebuiau date spre nimicire. Nu veți putea ține piept dușmanilor voștri, până când nu veți îndepărta ceea ce trebuia nimicit din mijlocul vostru.

14Să vă înfățișați mâine dimineață în ordinea semințiilor voastre. Seminția arătată prin sorți de DOMNUL să se înfățișeze în ordinea clanurilor; clanul arătat prin sorți de DOMNUL să se înfățișeze în ordinea familiilor; familia arătată prin sorți de DOMNUL să se înfățișeze în ordinea bărbaților.

15Acela care va fi arătat prin sorți că a luat ceea ce trebuia nimicit, să fie ars în foc, împreună cu tot ceea ce îi aparține, pentru că a încălcat legământul DOMNULUI și a săvârșit o mișelie în Israel.“

16Iosua s-a sculat dis-de-dimineață, a convocat semințiile lui Israel și a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda.

17A apropiat clanurile lui Iuda și a fost arătat prin sorți clanul lui Zerah. A apropiat clanul lui Zerah în ordinea familiilor și a fost arătat prin sorți Zimri.

18A apropiat familia acestuia în ordinea bărbaților din familie și a fost arătat Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zimri, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. Iosua i-a zis lui Acan:

19– Fiule, dă slavă DOMNULUI , Dumnezeul lui Israel e  și laudă-L! Mărturisește-mi ce ai făcut și nu-mi ascunde nimic!

20Acan i-a răspuns lui Iosua: – Într-adevăr, eu am păcătuit împotriva DOMNULUI , Dumnezeul lui Israel, și iată ce am făcut:

21am văzut în prada de război o manta frumoasă din Șinar f  , două sute de șecheli g  de argint și un obiect de aur în greutate de cincizeci de șecheli h  . Le-am poftit și le-am luat. Acum sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu, iar argintul este sub ele.

22Iosua a trimis niște soli care au alergat spre cort. Și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui, argintul fiind sub ele.

23Le-au luat de acolo și le-au adus la Iosua și la adunarea israeliților, înfățișându-le înaintea DOMNULUI.

24Atunci Iosua și toți cei din Israel l-au luat pe Acan, fiul lui Zerah, au luat argintul, mantaua, obiectul de aur, pe fiii și pe fiicele lui, vitele, măgarii și oile lui, cortul și tot ce-i aparținea lui și i-au dus în valea Acor.

25„De ce ne-ai tulburat astfel?“ l-a întrebat Iosua. „Ei bine, și pe tine te va tulbura DOMNUL astăzi!“ a continuat Iosua. Și toți cei din Israel l-au omorât cu pietre. Apoi i-au ars în foc și i-au acoperit cu pietre,

26ridicând peste ei un morman mare de pietre, care poate fi văzut și astăzi. Atunci DOMNUL S-a întors din mânia Lui aprigă. Valea aceea a purtat numele Acor i  până în ziua aceasta.

Copyright information for NTLR