a+ 8:14 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la Marea Galileii până la Marea Roșie; de obicei se referă la Valea Iordanului
b+ 8:26 Vezi nota de la 2:10
c+ 8:29 Sau: l-a tras în țeapă, mod de expunere publică a trupului celui executat și nu mod de execuție
d+ 8:31 Adesea tradus prin jertfe de comuniune sau jertfe de mulțumire, deoarece poartă și aceste sensuri

Joshua 8

Cucerirea cetății Ai

DOMNUL i-a zis lui Iosua: „Nu te teme și nu te înspăimânta. Adună întreaga oștire și începeți asediul cetății Ai! Iată că-l dau în mâna ta pe regele din Ai împreună cu poporul său, cetatea lui și tot teritoriul lui.

Să-i faci cetății Ai și regelui ei la fel cum i-ai făcut Ierihonului și regelui lui. Totuși veți putea păstra ca pradă de război lucrurile de preț și animalele. Pune oameni la pândă în spatele cetății.“

Iosua a pornit cu toată oștirea ca să asedieze cetatea Ai. Iosua a ales treizeci de mii de războinici și i-a trimis în timpul nopții,

poruncindu-le: „Puneți-vă la pândă în spatele cetății, astfel încât să nu vă îndepărtați prea mult de cetate și să fiți pregătiți cu toții de luptă.

Eu și toți oamenii care sunt cu mine ne vom apropia de cetate, iar când ei vor ieși împotriva noastră ca și prima dată, noi ne vom retrage dinaintea lor.

Ei vor ieși afară după noi și astfel îi vom scoate din cetate. Căci ei vor zice: «Fug dinaintea noastră ca și prima dată!» Când noi vom fugi dinaintea lor,

voi să ieșiți de la pândă și să ocupați cetatea, căci DOMNUL , Dumnezeul vostru, o va da în mâinile voastre.

După ce veți cuceri cetatea, să-i dați foc! Să faceți întocmai după Cuvântul DOMNULUI. Fiți cu luare-aminte la ce v-am poruncit!“

Apoi Iosua i-a trimis. Ei s-au dus și s-au pus la pândă între Betel și Ai, înnoptând la apus de cetatea Ai. Iosua însă a petrecut noaptea în mijlocul poporului.

10 Iosua s-a sculat dis-de-dimineață și după ce a cercetat poporul a pornit în fruntea lor spre Ai, însoțit de sfatul bătrânilor lui Israel.

11 Toți ostașii care erau cu el au înaintat și s-au apropiat de cetate. Când au ajuns înaintea cetății, și-au așezat tabăra la nord de Ai, între ei și cetate existând o vale.

12 Iosua luase deja aproape cinci mii de războinici și-i pusese la pândă între Betel și Ai, în partea de apus a cetății.

13 După ce și-a organizat astfel oamenii, atât pe cei din tabăra principală în partea de nord a cetății, cât și pe cei ce stăteau la pândă în partea de apus a cetății, Iosua a înaintat noaptea în mijlocul văii.

14 Când regele din Ai a văzut lucrul acesta, el și oamenii din cetate s-au sculat în grabă dis-de-dimineață și au ieșit să lupte împotriva lui Israel. El și oamenii lui s-au îndreptat într-un loc anume dinaintea Arabei a , fără să știe că în spatele cetății stăteau oameni la pândă.

15 Iosua și toată oștirea s-au prefăcut că sunt înfrânți și au fugit pe drumul către pustie.

16 Atunci toată oștirea din Ai a fost chemată să-i urmărească. Ei au pornit în urmărirea lor și Iosua i-a atras astfel în afara cetății.

17 Nu a rămas nici un bărbat în Ai sau în Betel care să nu fi ieșit după Israel. Au lăsat cetatea deschisă și au pornit în urmărirea lui Israel.

18 Atunci DOMNUL i-a zis lui Iosua: „Îndreaptă spre Ai sulița pe care o ții în mână, căci am să dau în mâna ta cetatea!“ Iosua și-a îndreptat spre Ai sulița pe care o ținea în mână.

19 În momentul în care și-a întins mâna, cei ce stăteau la pândă au ieșit repede din locul în care erau, au intrat în cetate, au capturat-o și s-au grăbit să-i dea foc.

20 Uitându-se înapoi, oamenii din Ai au observat fumul cetății ridicându-se spre cer. Ei n-au mai putut să scape nici într-o parte nici într-alta, căci oștirea israelită care se retrăgea spre pustie s-a întors împotriva lor.

21 Într-adevăr, când Iosua și oștirea lui Israel au văzut că cei ce stătuseră la pândă capturaseră cetatea și că se ridica fum din cetate, s-au întors împotriva oamenilor din Ai și au început să-i lovească.

22 Ceilalți au ieșit și ei din cetate împotriva urmăritorilor, astfel încât Israel i-a prins din două părți și i-a lovit până când i-a nimicit, fără să lase vreun supraviețuitor sau vreun fugar.

23 L-au capturat doar pe regele din Ai și l-au adus la Iosua.

24 După ce Israel i-a ucis pe toți locuitorii din Ai, în câmpie și în pustia în care îi urmăriseră, după ce aceștia au căzut cu toții, fiind nimiciți prin sabie, oștirea lui Israel s-a întors la Ai și a trecut cetatea prin ascuțișul sabiei.

25 Toți cei care au fost omorâți în ziua aceea, bărbați și femei, au fost în număr de douăsprezece mii – întreaga populație a cetății Ai.

26 Iosua nu și-a retras mâna pe care o ținea întinsă cu sulița, până când nu au fost nimiciți b  toți locuitorii din Ai.

27 Israel a păstrat însă ca pradă de război animalele și lucrurile de preț din cetate, potrivit poruncii date de DOMNUL lui Iosua.

28 Iosua a ars cetatea Ai și a făcut din ea pentru totdeauna o movilă de moloz, așa cum se vede de atunci încoace.

29 Pe regele din Ai l-a spânzurat c  de un copac și l-a lăsat acolo până seara. La apusul soarelui însă Iosua a poruncit să-i coboare trupul din copac și să fie aruncat la intrarea porții cetății, după care au ridicat peste el o movilă mare de pietre care se poate vedea și astăzi.

Reînnoirea legământului pe muntele Ebal

30 Atunci Iosua a zidit un altar DOMNULUI , Dumnezeul lui Israel, pe muntele Ebal,

31 așa cum Moise, robul Domnului , le poruncise israeliților potrivit celor scrise în Cartea Legii lui Moise: un altar din pietre întregi, neatinse de unelte din fier, altar pe care să aducă DOMNULUI arderi de tot și jertfe de pace d .

32 Acolo, înaintea israeliților, Iosua a scris pe pietre o copie a Legii lui Moise.

33 Întregul Israel, bătrânii, dregătorii și judecătorii lui stăteau de-o parte și de alta a Chivotului, în fața preoților leviți care duceau Chivotul Legământului cu DOMNUL. Jumătate din popor, străini sau evrei, erau așezați în fața muntelui Garizim, iar cealaltă jumătate în fața muntelui Ebal, așa cum poruncise mai înainte Moise, robul DOMNULUI , în scopul binecuvântării poporului Israel.

34 Apoi Iosua a citit toate cuvintele Legii – binecuvântările și blestemele – potrivit tuturor celor scrise în Cartea Legii.

35 Nu a existat nici o poruncă din toate cele poruncite de Moise pe care să nu o fi citit Iosua înaintea întregii adunări a lui Israel, inclusiv înaintea femeilor, a copiilor, precum și a străinilor care trăiau în mijlocul lor.

Copyright information for NTLR