a+ 9:1 Zona muntoasă din centrul Canaanului, situată între Valea Iordanului și zona deluroasă
b+ 9:1 Ebr.: Șefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului și țărmul Mediteranei
c+ 9:1 Marea Mediterană
d+ 9:4 Cele mai multe mss ale TM; câteva mss ale TM, VUL, Siriacă și LXX: au plecat spre israeliți. Ei au pregătit provizii și au încărcat
e+ 9:21 Sau: adunare. Astfel le-au vorbit conducătorii; sau: adunare. Astfel, conducătorii și-au ținut jurământul

Joshua 9

Înșelătoria ghivoniților

1Auzind despre aceste evenimente, toți regii din regiunea de apus a Iordanului, atât cei din regiunea muntoasă a și din zona deluroasă b, cât și cei situați pe întreaga coastă a Mării celei Mari c până în dreptul Libanului, și anume regii hitiți, amoriți, canaaniți, pereziți, hiviți și iebusiți,

2s-au aliat ca să lupte împotriva lui Iosua și a lui Israel.

3Locuitorii din Ghivon însă, când au auzit ce făcuse Iosua cetăților Ierihon și Ai,

4s-au folosit de vicleșug și au plecat spre israeliți, dându-se drept mesageri. Ei purtau d pe măgarii lor saci învechiți și burdufuri vechi de vin, crăpate și peticite.

5Erau încălțați cu sandale vechi și peticite și purtau pe ei haine învechite, iar toată pâinea pe care o aveau ca provizie era uscată și fărâmițată.

6Au venit la Iosua în tabăra de la Ghilgal și i-au vorbit astfel lui și bărbaților lui Israel: – Noi am venit dintr-o țară îndepărtată. Încheiați acum un legământ cu noi!

7Bărbații lui Israel le-au răspuns însă hiviților: – Poate că voi locuiți în mijlocul nostru. Cum să încheiem un legământ cu voi?

8– Noi suntem slujitorii tăi! i-au zis ei lui Iosua. – Cine sunteți și de unde veniți? i-a întrebat Iosua.

9– Slujitorii tăi au venit dintr-o țară foarte îndepărtată, i-au răspuns ei, din cauza Numelui DOMNULUI , Dumnezeul tău, fiindcă am auzit de faima Lui: tot ceea ce a făcut în Egipt,

10precum și ce a făcut celor doi regi amoriți de la răsărit de Iordan, lui Sihon, regele Heșbonului și lui Og, regele Bașanului, care domnea la Aștarot.

11Bătrânii noștri împreună cu toți locuitorii țării noastre ne-au zis să ne luăm provizii pentru călătorie, să plecăm, iar când vă vom întâlni, să vă spunem: „Noi suntem slujitorii voștri. Prin urmare, încheiați legământ cu noi!“.

12Pâinea aceasta era caldă când am luat-o de acasă, în ziua în care am pornit în călătorie către voi, dar acum iată că este uscată și fărâmițată.

13Aceste burdufuri de vin au fost odată pline și noi, dar acum iată că sunt crăpate, iar îmbrăcămintea și sandalele ni s-au învechit mult din cauza călătoriei lungi.

14Israeliții le-au verificat proviziile și nu L-au mai întrebat pe DOMNUL.

15Iosua a făcut pace cu ei, încheind un legământ că le va cruța viețile, iar conducătorii adunării i-au asigurat de aceasta printr-un jurământ.

16La trei zile după încheierea legământului, israeliții au aflat că ghivoniții sunt vecini cu ei și că locuiesc în mijlocul lor.

17După trei zile de călătorie israeliții au ajuns la cetățile acestora: Ghivon, Chefira, Beerot și Chiriat-Iearim.

18Israeliții nu i-au putut ataca deoarece conducătorii adunării le juraseră pe DOMNUL , Dumnezeul lui Israel. Întreaga adunare a cârtit împotriva conducătorilor.

19Toți conducătorii au zis înaintea întregii adunări: „Pentru că le-am jurat pe DOMNUL , Dumnezeul lui Israel, nu ne mai putem atinge de ei!

20Totuși iată ce le putem face: le vom cruța viețile ca să nu se reverse mânia asupra noastră, din cauza a ceea ce le-am promis prin jurământ.“

21Conducătorii au mai zis: „Să trăiască!“ Au fost însă întrebuințați la tăiat lemne și la scos apă pentru întreaga adunare, cum le spuseseră conducătorii e.

22Iosua i-a chemat pe ghivoniți și le-a zis: – De ce ne-ați înșelat spunându-ne că veniți dintr-o țară foarte îndepărtată, când de fapt voi locuiți în mijlocul nostru?

23Acum sunteți blestemați și nici unul din voi nu va înceta să taie lemne și să scoată apă pentru Casa Dumnezeului meu!

24Ei i-au răspuns lui Iosua: – Slujitorilor tăi li s-a spus despre ceea ce DOMNUL , Dumnezeul tău, i-a poruncit robului Său Moise, și anume să vă dea toată țara și să-i nimicească pe toți locuitorii țării dinaintea voastră. Atunci am fost cuprinși de frică pentru viețile noastre din cauza voastră și de aceea am făcut lucrul acesta.

25Acum, noi suntem în mâinile tale. Prin urmare, fă-ne cum crezi că este bine și drept!

26Iosua le-a făcut așa cum hotărâse; el i-a salvat din mâna israeliților și astfel ei nu i-au ucis.

27Dar începând cu acea zi, Iosua i-a pus să taie lemne și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul DOMNULUI , în locul pe care El îl va alege, ceea ce, de altfel, fac și în ziua de azi.

Copyright information for NTLR