a+ 1:14 TM, unele mss ale LXX; câteva mss ale LXX: Otniel, el a îndemnat-o
b+ 1:15 Ținutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Șeba și Kadeș-Barnea
c+ 1:16 Ierihonul
d+ 1:17 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului , fie ca dar, fie printr-o distrugere completă.
e+ 1:17 Horma înseamnă Nimicire
f+ 1:18 TM; LXX: Iuda nu a cucerit (vezi și v. 19 )
g+ 1:19 Zona muntoasă din centrul Canaanului, situată între Valea Iordanului și zona deluroasă (pentru zona deluroasă vezi nota de la Deut. 1:7 ); și în v. 34
h+ 1:19 De fapt, care din lemn cu anumite elemente metalice, cum ar fi osiile
i+ 1:36 Ebr: Akrabim

Judges 1

Neascultarea semințiilor lui Israel

1După moartea lui Iosua, israeliții L-au întrebat pe Domnul : – Care dintre noi să pornească primul împotriva canaaniților ca să se lupte cu ei?

2– Iuda să pornească, le-a răspuns Domnul. Iată că am dat țara în mâna lui!

3Cei din seminția lui Iuda le-au zis fraților lor din seminția lui Simeon: – Veniți cu noi pe teritoriul care ne-a fost dat, ca să ne luptăm împotriva canaaniților, după care vom merge și noi cu voi pe teritoriul vostru! Și simeoniții s-au dus cu ei.

4Astfel, cei din seminția lui Iuda au pornit la luptă și Domnul i-a dat pe canaaniți și pe periziți în mâinile lor; au ucis la Bezek zece mii de oameni.

5Acolo l-au găsit pe Adoni-Bezek, s-au luptat împotriva lui și i-au învins pe canaaniți și pe periziți.

6Adoni-Bezek a reușit să scape, dar ei l-au urmărit, l-au prins și i-au tăiat degetele mari de la mâini și de la picioare.

7Atunci Adoni-Bezek a zis: „Șaptezeci de regi cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate, au fost folosiți să adune firimituri de sub masa mea! După cum am făcut eu, tot așa mi-a răsplătit și mie Dumnezeu!“ L-au dus la Ierusalim și a murit acolo.

8Cei din seminția lui Iuda au luat cu asalt Ierusalimul și l-au cucerit; l-au trecut prin ascuțișul sabiei și au dat foc cetății.

9După aceea cei din seminția lui Iuda s-au dus să lupte împotriva canaaniților care locuiau în regiunea muntoasă din partea de răsărit a țării și în câmpie.

10Mai întâi au pornit împotriva canaaniților care locuiau la Hebron (numele Hebronului era atunci Chiriat-Arba). Acolo i-au învins pe Șeșai, pe Ahiman și pe Talmai.

11De acolo au pornit împotriva locuitorilor Debirului (înainte Debirul purta numele de Chiriat-Sefer).

12Caleb a zis: „Aceluia care va ataca și va cuceri Chiriat-Seferul îi voi da de soție pe fiica mea Acsa!“

13Otniel, fiul lui Chenaz, fratele mai mic al lui Caleb, a cucerit cetatea, iar Caleb i-a dat-o de soție pe fiica lui, Acsa.

14Odată, venind la Otniel, Acsa l-a îndemnat a  să-i ceară tatălui ei un teren. Când ea s-a dat jos de pe măgar, Caleb a întrebat-o: – Ce dorești?

15– Dă-mi o binecuvântare adevărată, i-a răspuns ea, căci mi-ai dat un teritoriu în Neghev b  ! Dăruiește-mi și izvoare de ape! Și astfel Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos.

16Urmașii chenitului care îi era socru lui Moise au plecat din Cetatea Palmierilor c  împreună cu cei din seminția lui Iuda, înspre pustia lui Iuda, care este la sud de Arad. Au călătorit și au rămas împreună cu poporul.

17Apoi cei din seminția lui Iuda s-au dus împreună cu simeoniții și i-au atacat pe canaaniții care locuiau la Țefat. Au distrus d  toată cetatea și apoi au numit-o Horma e  .

18De asemenea, Iuda a cucerit f  Gaza cu teritoriul ei, Așchelon cu teritoriul ei și Ekron cu teritoriul ei.

19Domnul a fost cu Iuda și Iuda a luat în stăpânire regiunea muntoasă g  , dar nu i-a putut izgoni pe locuitorii din câmpie pentru că aveau care de fier h  .

20Au dat lui Caleb cetatea Hebron, așa cum spusese Moise și el i-a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac.

21Beniamiții nu i-au izgonit pe iebusiții care locuiau în Ierusalim și astfel iebusiții au locuit în Ierusalim până în ziua de azi.

22Cei din Casa lui Iosif au înaintat împotriva Betelului și Domnul a fost cu ei.

23Cei din Casa lui Iosif au iscodit Betelul (numele cetății era cândva Luz).

24Iscoadele au văzut un om ieșit afară din cetate și i-au zis: „Arată-ne intrarea în cetate și îți vom arăta îndurare!“

25După ce le-a arătat intrarea în cetate, ei au trecut-o prin ascuțișul sabiei, însă pe omul acela împreună cu tot clanul lui l-au lăsat să plece.

26Omul acela a ajuns pe teritoriul hitiților și a zidit o cetate pe care a numit-o Luz, nume care i-a rămas până în ziua de azi.

27Cei din seminția lui Manase nu i-au izgonit pe locuitorii din Bet-Șan și pe cei din satele dimprejurul ei, nici pe locuitorii din Taanah și pe cei din satele dimprejurul ei, nici pe locuitorii din Dor, Ibleam și Meghido și nici pe cei din satele dimprejurul lor, astfel încât canaaniții au continuat să locuiască în aceste ținuturi.

28Când Israel a ajuns puternic, el i-a supus pe canaaniți la muncă forțată, dar nu i-a izgonit.

29Cei din seminția lui Efraim nu i-au izgonit nici ei pe canaaniții care locuiau în Ghezer și astfel, canaaniții au locuit printre ei.

30Cei din seminția lui Zabulon nu i-au izgonit pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol și, prin urmare, canaaniții au locuit printre ei, fiind puși la muncă forțată.

31Cei din seminția lui Așer nu i-au izgonit nici pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afek și din Rehob.

32Și astfel așeriții au locuit printre canaaniți, locuitorii acelor ținuturi.

33Cei din seminția lui Neftali nu i-au izgonit nici pe locuitorii din Bet-Șemeș, nici pe locuitorii din Bet-Anat, ci au locuit printre canaaniți, locuitorii acelor ținuturi. Totuși locuitorii din Bet-Șemeș și Bet-Anat au fost puși la muncă forțată.

34Amoriții i-au respins pe daniți înspre regiunea muntoasă și nu le-au dat voie să coboare la câmpie.

35Amoriții au continuat să locuiască la muntele Heres, la Aialon și la Șaalbim, dar cei care i-au asuprit au fost cei din Casa lui Iosif, aceștia punându-i la muncă forțată.

36Teritoriul amoriților se întindea de la Înălțimea Scorpionului i  până la Sela și în sus.

Copyright information for NTLR