a+ 10:2 Cu sensul de a conduce, a cârmui; și în v. 3
b+ 10:4 Număr rotund desemnând puterea și bogăția
c+ 10:4 Sau: Așezările lui Iair
d+ 10:6 Vezi nota de la 2:11; și în v. 10
e+ 10:6 Vezi nota de la 2:13
f+ 10:12 TM; LXX: midianiții

Judges 10

Tola și Iair

1După Abimelek, cel care s-a ridicat să elibereze pe Israel a fost Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, un bărbat din Isahar. El locuia în Șamir, în regiunea muntoasă a lui Efraim.

2El a judecat a  Israelul timp de douăzeci și trei de ani. Apoi a murit și a fost îngropat la Șamir.

3După el s-a ridicat ghiladitul Iair. El a judecat Israelul timp de douăzeci și doi de ani.

4Acesta avea treizeci de fii care călăreau pe treizeci de măgari; ei aveau treizeci de sate b  . Și azi ele sunt numite Havot-Iair c  și se află în ținutul Ghiladului.

5Iair a murit și a fost îngropat la Kamon.

Oprimarea filisteană și amonită

6Israeliții au făcut din nou ce este rău în ochii Domnului și au slujit baalilor d  și aștoretelor e  , zeilor Aramului, zeilor Sidonului, zeilor Moabului, zeilor amoniților și zeilor filistenilor. L-au părăsit pe Domnul și nu I-au mai slujit.

7Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și El i-a vândut în mâinile filistenilor și amoniților.

8Începând cu acel an, ei i-au persecutat și i-au asuprit pe israeliți timp de optsprezece ani – pe acei israeliți care erau dincolo de Iordan, pe teritoriul amoriților, în Ghilad.

9Amoniții au trecut Iordanul ca să se lupte împotriva seminției lui Iuda, împotriva seminției lui Beniamin și a Casei lui Efraim. Din această cauză Israel era într-o mare strâmtorare.

10Atunci israeliții au cerut ajutor Domnului, zicând: – Am păcătuit împotriva Ta căci Te-am părăsit pe Tine, Dumnezeul nostru, și am slujit baalilor!

11Domnul le-a zis israeliților: – Oare nu Eu sunt Acela Care v-am izbăvit de egipteni, de amoriți, de amoniți și de filisteni?

12Atunci când v-au asuprit sidonienii, amalekiții și maoniții f  și Mi-ați cerut ajutor, nu Eu v-am izbăvit din mâna lor?

13Dar voi M-ați părăsit și ați slujit altor dumnezei! De aceea nu vă voi mai izbăvi din nou!

14Duceți-vă și strigați la zeii pe care vi i-ați ales! Să vă izbăvească ei în vremea necazului vostru!

15Israeliții I-au zis Domnului : – Am păcătuit! Fă-ne ce vei vrea, numai Te rugăm, izbăvește-ne astăzi!

16Apoi au renunțat la zei și au slujit Domnului , iar El s-a îndurat de necazul lui Israel.

17Când amoniții s-au strâns pentru luptă și au venit în Ghilad, israeliții s-au grupat și și-au așezat tabăra la Mițpa.

18Poporul și căpeteniile Ghiladului și-au zis unul altuia: „Acela care va conduce lupta împotriva amoniților va fi căpetenia tuturor ghiladiților!“

Copyright information for NTLR