a+ 12:7 Cu sensul de a conduce, a cârmui; peste tot în capitol
b+ 12:9 Vezi nota de la 10:4; și în v. 14

Judges 12

Iefta în conflict cu efraimiții

1Efraimiții s-au strâns laolaltă, au trecut în Țafon și i-au zis lui Iefta: – De ce te-ai dus să lupți împotriva amoniților și nu ne-ai chemat și pe noi ca să mergem cu tine? Pentru asta vom da foc casei tale și te vom arde și pe tine!

2Iefta le-a răspuns: – Eu și poporul meu am avut o mare ceartă cu amoniții și când v-am chemat nu mi-ați venit în ajutor.

3Când am văzut că nu mă ajutați, mi-am pus viața în joc și am pornit împotriva amoniților, iar Domnul i-a dat în mâna mea. De ce veniți astăzi să vă luptați cu mine?

4Iefta i-a strâns pe toți ghiladiții și s-a luptat cu cei din Efraim. Ghiladiții i-au ucis pe efraimiți pentru că aceștia îi batjocoreau zicând: „Voi, ghiladiții, sunteți niște fugari ai lui Efraim; Ghiladul aparține lui Efraim și lui Manase!“

5Ghiladiții au cucerit și vadurile Iordanului dinspre Efraim, astfel că, atunci când vreunul din fugarii efraimiți voia să treacă, ghiladiții îl întrebau dacă este efraimit. Dacă nega,

6îl puneau să zică „Șibolet“; el însă nu putea rosti decât „Sibolet“. Atunci ei îl înșfăcau și îl omorau la vadurile Iordanului. Așa au pierit în vremea aceea patruzeci și două de mii de efraimiți.

7Iefta a judecat a  Israelul timp de șase ani. Apoi ghiladitul Iefta a murit și a fost îngropat într-una din cetățile Ghiladului.

Ibțan, Elon și Abdon

8Cel ce a judecat Israelul după el a fost Ibțan din Betleem.

9El a avut treizeci de fii și treizeci de fete b  . Fetele le-a măritat în afara clanului, iar fiii i-a căsătorit cu treizeci de femei din afara clanului. El a judecat pe Israel timp de șapte ani.

10Ibțan a murit și a fost îngropat la Betleem.

11După el, cel ce a judecat Israelul a fost zabulonitul Elon. El a judecat Israelul timp de zece ani.

12Zabulonitul Elon a murit și a fost îngropat în Aialon, pe teritoriul lui Zabulon.

13După el, cel ce a judecat Israelul a fost Abdon, fiul piratonitului Hilel.

14Acesta avea patruzeci de fii și treizeci de nepoți care călăreau pe șaptezeci de măgari. El a judecat Israelul timp de opt ani.

15Apoi Abdon, fiul piratonitului Hilel, a murit și a fost îngropat la Piraton, pe teritoriul lui Efraim, în regiunea muntoasă a amalekiților.

Copyright information for NTLR