a+ 16:1 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale
b+ 16:5 Aproximativ 12 kg
c+ 16:13 Câteva mss ale LXX; TM: Dacă vei împleti în țesătură cele șapte șuvițe de pe capul meu. 14 Astfel, ea le-a țintuit
d+ 16:16 Lit.: cicălea, sufletul său s-a plictisit (sau: a obosit ) de moarte
e+ 16:19 TM; unele mss ale LXX: lui. Atunci el a început să slăbească
f+ 16:31 Cu sensul de a conduce, a cârmui

Judges 16

Samson și Dalila

1Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o prostituată și a intrat la ea a.

2S-a spus celor din Gaza: – Samson a intrat aici! Atunci au înconjurat locul unde era și l-au pândit toată noaptea la poarta cetății; toată noaptea au stat liniștiți, zicându-și unii altora: – Când se va lumina de ziuă îl vom ucide!

3Samson a rămas culcat până la miezul nopții. Pe la miezul nopții s-a trezit, a apucat porțile de la intrarea în cetate, cu amândoi stâlpii, le-a smuls cu tot cu zăvor, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful muntelui din fața Hebronului.

4După aceea, el a iubit o femeie din valea Sorek, care se numea Dalila.

5Domnitorii filistenilor s-au dus la ea și i-au zis: „Înduplecă-l și află de unde vine puterea lui cea mare și cum l-am putea birui, ca să-l putem lega și să-l umilim! Apoi îți vom da fiecare câte o mie o sută de șecheli b de argint!“

6Dalila i-a zis lui Samson: – Spune-mi, te rog, de unde-ți vine puterea ta cea mare și cum ar trebui să fii legat pentru a fi biruit?

7Samson i-a răspuns: – Dacă m-ar lega cu șapte coarde de arc noi, care să nu fi fost încă uscate, atunci m-ar lăsa puterile și aș deveni ca oricare alt om!

8Domnitorii filistenilor i-au adus șapte coarde de arc noi, care încă nu fuseseră uscate și ea l-a legat cu ele.

9Cei ce pândeau stăteau la ea în odaie. Ea i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!“ Dar el a rupt coardele de arc așa cum se rupe un fir de fuior când este atins de foc. Astfel că ei nu au aflat de unde-i vine puterea.

10Dalila i-a zis lui Samson: – Ai glumit cu mine și mi-ai spus minciuni. Te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legat!

11El i-a răspuns: – Dacă m-ar lega cu funii noi, cu care să nu se fi făcut nici o lucrare, atunci m-ar lăsa puterile și aș deveni ca orice alt om!

12Dalila a luat niște funii noi și l-a legat cu ele. Apoi i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!“ Cei ce pândeau stăteau în odaie. El însă a rupt funiile de la brațe ca pe niște ațe.

13Dalila i-a zis lui Samson: – Până acum te-ai jucat cu mine și mi-ai spus minciuni. Arată-mi cu ce trebuie să fii legat! El i-a răspuns: – Dacă vei împleti în țesătură cele șapte șuvițe de pe capul meu și le vei țintui cu ajutorul unui țăruș, atunci m-ar lăsa puterile și aș deveni ca oricare alt om! În timp ce Samson dormea, Dalila a luat cele șapte șuvițe de pe capul lui și le-a împletit în țesătură.

14Le-a țintuit c cu ajutorul unui țăruș și apoi i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!“ El însă s-a trezit din somn și a smuls țărușul gherghefului cu tot cu țesătura.

15Atunci ea i-a zis: „Cum poți să spui că mă iubești când inima ta nu este cu mine? Ți-ai bătut joc de mine de trei ori și nu mi-ai dezvăluit de unde-ți vine puterea ta cea mare!“

16Fiindcă ea îl necăjea în fiecare zi prin cuvintele ei și îl cicălea, el n-a mai suportat d.

17I-a dezvăluit tot ce era în mintea lui și i-a zis: „Briciul n-a trecut peste capul meu, fiindcă sunt un nazireu al Domnului încă din pântecele mamei mele. Dacă aș fi ras, atunci puterea mea s-ar depărta de la mine, aș slăbi și aș deveni ca orice alt om!“

18Când a văzut Dalila că i-a dezvăluit tot ce tăinuia, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor, spunându-le: „Veniți, pentru că de data aceasta mi-a dezvăluit tot ce avea în minte!“ Domnitorii filistenilor au venit la ea și i-au adus argint.

19Ea l-a adormit pe genunchii ei. Apoi a chemat un om care i-a ras cele șapte șuvițe de pe capul lui și a început astfel să-l umilească e. Și puterea lui l-a părăsit.

20Ea i-a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!“ El s-a trezit din somn și și-a zis: „Mă voi ridica la fel ca în celelalte rânduri și mă voi scutura.“ Nu știa că Domnul Se depărtase de el.

21Filistenii l-au înșfăcat și i-au scos ochii; apoi l-au dus la Gaza și l-au legat cu lanțuri de aramă. Acolo învârtea la moară în temniță.

22După ce a fost ras, părul capului lui a început din nou să crească.

23Domnitorii filistenilor s-au adunat ca să aducă o mare jertfă zeului lor, Dagon , și să se veselească. Ei ziceau: „Zeul nostru l-a dat în mâinile noastre pe Samson, dușmanul nostru!“

24Când l-a văzut poporul, au început să-și laude zeul, căci își ziceau: „Zeul nostru l-a dat în mâinile noastre pe dușmanul nostru, pe cel care ne pustia țara și ne înmulțea morții.“

25În bucuria inimii lor au zis: „Chemați-l pe Samson ca să ne distreze!“ L-au luat pe Samson dintre întemnițați și el a început să joace înaintea lor. L-au așezat între stâlpi, în fața lor.

26Samson i-a zis tânărului care-l ținea de mână: „Dă-mi voie să ating și să mă sprijin de stâlpii care susțin templul, ca să mă pot odihni!“

27Templul era plin de bărbați și de femei. Toți domnitorii filistenilor erau acolo, iar pe acoperiș erau aproape trei mii de bărbați și de femei care-l priveau pe Samson jucând.

28Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: „Stăpâne Doamne , Te rog, adu-Ți aminte de mine și mai dă-mi putere doar de data aceasta, Dumnezeule, ca să mă răzbun pe filisteni, să mă răzbun pentru cei doi ochi ai mei!“

29Samson s-a rezemat de cei doi stâlpi care susțineau templul și s-a aplecat spre ei; unul era la dreapta lui și celălalt la stânga.

30Samson a zis: „Să mor împreună cu filistenii!“ Apoi a împins cu putere și templul a căzut peste domnitori și peste tot poporul care era în el. Astfel, cei pe care i-a omorât la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care-i omorâse în timpul vieții.

31Frații lui și rudele sale au venit și l-au luat. Apoi l-au dus și l-au îngropat între Țora și Eștaol, în mormântul tatălui său, Manoah. El judecase f pe Israel timp de douăzeci de ani.

Copyright information for NTLR