a+ 4:3 Vezi nota de la 1:19; și în v. 13
b+ 4:4 Cu sensul de a conduce, a cârmui, deși se pare că Debora avea și un rol de magistrat, ea fiind aceea care judeca pricinile celor din popor
c+ 4:7 Vale situată într-un ținut arid care acumulează apele de pe versanți în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar; și în v. 13
d+ 4:11 Sau: cumnatul

Judges 4

Debora

1După ce a murit Ehud, israeliții au făcut din nou ce este rău în ochii Domnului

2și de aceea Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, un rege din Canaan, care domnea în Hațor. Sisera, conducătorul oștirii sale, locuia în Haroșet-Goyim.

3Israeliții au strigat către Domnul , căci Sisera avea nouă sute de care de fier a  și, de douăzeci de ani, îi asuprea puternic.

4În perioada aceea în Israel judeca b  o profetesă pe nume Debora, soția lui Lapidot.

5Ea locuia sub Palmierul Deborei; acesta se afla între Rama și Betel, în regiunea muntoasă a lui Efraim. Israeliții se duceau la ea pentru judecată.

6Ea a trimis să fie chemat Barak, fiul lui Abinoam, din Kedeș, în Neftali și i-a zis: – Domnul , Dumnezeul lui Israel, îți poruncește astfel: „Du-te, îndreaptă-te spre muntele Tabor și ia cu tine zece mii de bărbați din Neftali și din Zabulon!

7Îl voi atrage pe Sisera, conducătorul oștirii lui Iabin, spre tine, la uedul c  Chișon, cu toate carele și oștirile lui și-l voi da în mâinile tale!“

8Barak i-a răspuns: – Dacă vei merge și tu cu mine, atunci voi merge și eu, dar dacă nu vei merge cu mine, nu voi merge nici eu!

9Ea i-a zis: – De mers voi merge cu tine, dar, în felul acesta, slava nu va fi a ta, căci Domnul îl va da pe Sisera în mâinile unei femei! Apoi Debora a plecat cu Barak la Kedeș.

10Barak i-a chemat la Kedeș pe cei din Zabulon și din Neftali; zece mii de bărbați mergeau în urma lui, iar Debora l-a însoțit.

11Chenitul Heber se separase de cheniți, urmașii lui Hobab, socrul d  lui Moise, și își așezase cortul lângă terebintul din Țaananim, în apropiere de Kedeș.

12S-a dat de știre lui Sisera că Barak, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Tabor.

13Atunci Sisera și-a pus în mișcare toate cele nouă sute de care de fier și toți oamenii care erau cu el, de la Haroșet-Goyim până la uedul Chișon.

14Debora i-a zis lui Barak: „Ridică-te, căci aceasta este ziua în care a dat Domnul pe Sisera în mâinile tale! Oare nu a mers Domnul înaintea ta?“ Barak s-a coborât de pe muntele Tabor cu cei zece mii de bărbați după el.

15Cu ajutorul sabiei, Domnul l-a zdrobit pe Sisera dinaintea lui Barak, cu toate carele și cu toată oștirea lui. Sisera s-a dat jos din car și a fugit pe jos.

16Barak a urmărit carele și oștirea până la Haroșet-Goyim și toată oștirea lui Sisera a fost nimicită. N-a mai rămas nici unul măcar.

17Sisera însă a reușit să fugă până la cortul Iaelei, soția chenitului Heber, căci între Iabin, regele Hațorului, și familia chenitului Heber era pace.

18Iael i-a ieșit în întâmpinare și i-a zis: – Domnia ta, vino și intră în cortul meu, nu-ți fie frică! El a intrat în cort și ea l-a ascuns sub o carpetă.

19El i-a zis: – Te rog, dă-mi să beau puțină apă căci sunt însetat! Ea a deschis un burduf cu lapte, i-a dat să bea și apoi l-a ascuns din nou.

20El i-a mai zis: – Stai la intrarea cortului și dacă va veni cumva vreun om să te întrebe: „Este vreun bărbat aici?“, tu să-i răspunzi că nu este nimeni.

21După aceea, Iael, soția lui Heber, a luat un țăruș de-al cortului, a pus mâna pe un ciocan, a intrat pe ascuns în cort și i-a înfipt lui Sisera țărușul în tâmplă, pironindu-l astfel în pământ. Acesta adormise adânc pentru că era foarte obosit; și astfel el a murit.

22În timp ce Barak îl urmărea pe Sisera, Iael a ieșit să-l întâmpine și i-a zis: „Vino ca să ți-l arăt pe omul pe care îl cauți!“ A intrat la ea și l-a văzut pe Sisera zăcând mort, cu țărușul înfipt în tâmplă.

23În ziua aceea Dumnezeu l-a umilit înaintea israeliților pe Iabin, regele din Canaan.

24Și mâna israeliților a fost din ce în ce mai puternică împotriva lui Iabin, regele din Canaan, până când l-au nimicit.

Copyright information for NTLR