a+ 9:2 Ebr.: proprietarilor, cu referire, probabil, la aristocrația funciară; și în v. 39
b+ 9:4 Aproximativ 0,8 kg
c+ 9:4 Vezi nota de la 8:33
d+ 9:4 Cel mai probabil niște mercenari
e+ 9:6 Sensul termenului ebraic este nesigur
f+ 9:29 LXX; TM: Apoi i-a spus lui Abimelek: « Adună-ți oștirea și ieși la luptă! »
g+ 9:46 El-Berit înseamnă El al legământului, El fiind o zeitate foarte importantă în panteonul canaanit

Judges 9

Abimelek

1Abimelek, fiul lui Ierub-Baal, s-a dus la Șehem, la rudele sale dinspre mamă și le-a zis atât lor, cât și întregului clan al bunicului său:

2„Vă rog să spuneți în auzul tuturor locuitorilor a  din Șehem: «Ce este mai bine pentru voi: să domnească peste voi șaptezeci de bărbați, toți fii ai lui Ierub-Baal, sau să domnească peste voi un singur bărbat? Aduceți-vă aminte că sunt os din oasele voastre și carne din carnea voastră!»“

3Unchii lui au spus pentru el toate aceste cuvinte în auzul tuturor locuitorilor din Șehem, iar ei l-au acceptat în inima lor pe Abimelek căci își ziceau: «Este fratele nostru!»

4I-au dat lui Abimelek șaptezeci de șecheli b  de argint din templul lui Baal-Berit c  , iar acesta a plătit cu ei niște bărbați de nimic și fără căpătâi d  , care au mers după el.

5Apoi a venit la familia tatălui său, în Ofra și i-a ucis pe o singură piatră pe frații lui, șaptezeci de bărbați, toți fii ai lui Ierub-Baal. Însă Iotam, fiul cel mai tânăr al lui Ierub-Baal, a scăpat fiindcă se ascunsese.

6După aceea, toți locuitorii din Șehem și din Bet-Milo s-au strâns laolaltă și au venit să-l întroneze pe Abimelek ca rege lângă terebintul din apropierea monumentului e  de la Șehem.

Pilda lui Iotam

7Când a auzit Iotam de lucrul acesta, s-a dus și s-a așezat pe vârful muntelui Garizim. Acolo le-a strigat spunându-le: „Ascultați-mă, locuitori ai Șehemului, ca și Dumnezeu să vă asculte!

8Copacii au plecat să ungă un rege peste ei și i-au zis măslinului: «Domnește peste noi!»

9Dar măslinul le-a răspuns: «Să-mi părăsesc eu uleiul meu prin care sunt onorați Dumnezeu și oamenii, și să mă duc să stăpânesc peste copaci?»

10Apoi copacii i-au zis smochinului: «Vino tu și domnește peste noi!»

11Dar smochinul le-a răspuns: «Să-mi părăsesc eu dulceața mea și roadele mele cele bune, ca să stăpânesc peste copaci?»

12Atunci copacii i-au zis viței-de-vie: «Vino tu și domnește peste noi!»

13Dar vița le-a răspuns: «Să-mi părăsesc eu mustul care aduce bucurie zeilor și oamenilor și să mă duc să stăpânesc peste copaci?»

14În cele din urmă toți copacii i-au zis arborelui de jujuba: «Vino tu și domnește peste noi!»

15Jujuba le-a răspuns copacilor: «Dacă vreți cu adevărat să mă ungeți ca rege al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea, dar dacă nu vreți, atunci să iasă foc din jujuba și să mistuie cedrii Libanului!»

16Oare cu credincioșie și în nevinovăție ați lucrat voi când l-ați făcut rege pe Abimelek? V-ați purtat voi bine cu Ierub-Baal și familia lui? Și oare i-ați făcut voi după cum merita?

17Căci tatăl meu s-a luptat pentru voi, și-a riscat viața și v-a eliberat din mâna lui Midian.

18Dar voi v-ați ridicat astăzi împotriva familiei tatălui meu și i-ați ucis cei șaptezeci de fii pe o singură piatră! Apoi l-ați întronat ca rege peste locuitorii Șehemului pe Abimelek, fiul slujnicei lui, și asta pentru că este unul din poporul vostru!

19Dacă ați lucrat astăzi cu credincioșie și în nevinovăție față de Ierub-Baal și familia lui, atunci bucurați-vă de Abimelek și Abimelek să se bucure de voi!

20Dar dacă nu, să iasă foc din Abimelek și să-i mistuie pe locuitorii din Șehem și din Milo! Și să iasă foc din locuitorii Șehemului și din Bet-Milo ca să-l mistuie pe Abimelek!“

21Apoi Iotam a fugit, a scăpat și s-a dus la Beer; și a locuit acolo, departe de fața fratelui său Abimelek.

Dumnezeu pune capăt răutății lui Abimelek

22Abimelek stăpânea peste Israel de trei ani.

23Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelek și locuitorii Șehemului și astfel locuitorii Șehemului l-au trădat pe Abimelek,

24pentru ca nelegiuirea săvârșită față de cei șaptezeci de fii ai lui Ierub-Baal să fie răzbunată și sângele lor să cadă astfel asupra fratelui lor Abimelek, care i-a ucis, precum și asupra locuitorilor din Șehem, care l-au ajutat pe acesta să-și omoare frații.

25Locuitorii din Șehem au pus la pândă pe vârfurile munților niște oameni care-i jefuiau pe drumeții ce treceau pe lângă ei. Lucrul acesta a fost adus la cunoștința lui Abimelek.

26Gaal, fiul lui Ebed, a venit în Șehem și locuitorii Șehemului și-au pus încrederea în el.

27El și oamenii lui au ieșit la câmp, le-au cules viile și au pus strugurii în teasc, după care au dat un ospăț; au intrat în templul zeului lor, au mâncat, au băut și l-au blestemat pe Abimelek.

28Gaal, fiul lui Ebed, zicea: „Cine este Abimelek și cine este Șehem ca să-i slujim? Nu este el fiul lui Ierub-Baal și nu este Zebul reprezentantul lui? E mai bine să slujiți oamenilor lui Hamor, tatăl lui Șehem! De ce să-i slujim lui Abimelek?

29Ah, dacă ar fi cineva care să-i pună pe oamenii aceștia sub autoritatea mea! L-aș răsturna pe Abimelek! I-aș spune lui Abimelek: «Adună-ți oștirea și ieși la luptă!» f 

30Zebul, conducătorul cetății, a auzit cuvintele lui Gaal, fiul lui Ebed, și s-a aprins de mânie.

31A trimis pe ascuns niște soli la Abimelek ca să-i spună: „Gaal, fiul lui Ebed, împreună cu frații săi au venit la Șehem și răscoală cetatea împotriva ta!

32Pleacă noaptea împreună cu poporul care este cu tine și stai la pândă în câmp!

33Apoi să te scoli dimineața, înainte de răsăritul soarelui și să te năpustești asupra cetății! Când Gaal și poporul care este cu el vor ieși împotriva ta, să le faci după cum vei putea!“

34Abimelek și tot poporul care era cu el s-au sculat noaptea și s-au pus la pândă în patru cete lângă Șehem.

35Când Gaal, fiul lui Ebed, a ieșit și a stat la intrarea porții cetății, Abimelek și poporul care era cu el au ieșit din ascunzătoare.

36Când a zărit poporul, Gaal i-a zis lui Zebul: – Văd un popor care se coboară de pe vârfurile munților! Zebul i-a răspuns: – Ceea ce vezi este umbra munților, nu oameni!

37Însă Gaal a zis din nou: – Este chiar un popor care se coboară dinspre centrul țării, iar o ceată vine pe drumul dinspre stejarul prezicătorilor!

38Atunci Zebul i-a zis: – Unde îți este acum curajul cu care ziceai: „Cine este Abimelek ca să-i slujim?“ Oare nu este acesta poporul pe care l-ai disprețuit? Du-te acum și luptă-te cu el!

39Gaal a înaintat în fruntea locuitorilor din Șehem și s-a luptat cu Abimelek.

40Abimelek l-a urmărit, dar acesta a reușit să fugă dinaintea lui. Mulți oameni au căzut răpuși până spre intrarea porții.

41Apoi Abimelek a rămas în Aruma, iar Zebul i-a izgonit pe Gaal și pe rudele lui, astfel că n-au mai rămas în Șehem.

42A doua zi, când poporul a ieșit la câmp, Abimelek a fost înștiințat de lucrul acesta.

43Și-a luat oamenii, i-a împărțit în trei cete și s-a pus la pândă în câmp. După ce s-a uitat și a văzut că poporul ieșise din cetate, a pornit la luptă împotriva lui, atacându-l.

44Abimelek și cetele care erau cu el, au înaintat până la intrarea porții cetății. Două din cete s-au năpustit asupra tuturor celor ce erau în câmp și i-au ucis.

45Abimelek s-a luptat împotriva cetății toată ziua. După ce au cucerit-o și au omorât poporul care era în ea, ei au dărâmat cetatea și au presărat-o cu sare.

46Când au auzit acest lucru, toți locuitorii turnului Șehemului au intrat într-un refugiu din templul lui El-Berit g  .

47I s-a adus la cunoștință lui Abimelek că toți locuitorii turnului Șehemului s-au adăpostit acolo.

48Abimelek și tot poporul care era cu el s-a suit pe muntele Țalmon. A luat în mână un topor, a tăiat o creangă din copac și a pus-o pe umăr. Apoi le-a zis oamenilor care erau cu el: „Ați văzut ce am făcut eu; faceți și voi la fel!“

49Fiecare bărbat din popor a tăiat câte o creangă și l-a urmat pe Abimelek. Au aruncat crengile acelea peste refugiu și i-au dat foc atât lui, cât și oamenilor dinăuntru. Așa au murit toți locuitorii din turnul Șehemului, aproape o mie de bărbați și femei.

50După aceea Abimelek a înaintat împotriva Tebețului, l-a împresurat și l-a cucerit.

51În mijlocul cetății era un turn fortificat. Locuitorii cetății, bărbați și femei, fugiseră acolo, se încuiaseră înăuntru și se suiseră pe acoperișul turnului.

52Abimelek a ajuns până la turn și l-a asediat. Când s-a apropiat de ușa turnului ca să-i dea foc,

53o femeie a aruncat de pe zid piatra de sus a unei mori, care a căzut pe capul lui Abimelek și i-a crăpat țeasta.

54Atunci el l-a chemat repede pe cel care-i purta armele și i-a zis: „Scoate-ți sabia și omoară-mă, ca nu cumva să se zică despre mine că m-a omorât o femeie!“ Slujitorul său l-a străpuns cu sabia și el a murit.

55Când au văzut israeliții că Abimelek a murit, au plecat fiecare la casele lor.

56Astfel, Dumnezeu a întors asupra lui Abimelek răul pe care acesta îl făcuse tatălui său atunci când și-a ucis cei șaptezeci de frați.

57Tot răul făcut de locuitorii din Șehem, Dumnezeu l-a întors asupra capului lor. În acest fel a venit asupra lor blestemul lui Iotam, fiul lui Ierub-Baal.

Copyright information for NTLR