a+ 2:1 Sensul în ebraică al versului este nesigur; sau: Cum a umilit-o Stăpânul, în mânia Sa
b+ 2:1 Termenul ebraic se referă la scăunașul pe care un rege își odihnea picioarele, atunci când ședea pe tron (vezi 2 Cron. 9:18; Ps. 110:1 ).
c+ 2:3 Lit.: fiecare corn, cornul simbolizând puterea (vezi Ier. 48:25 )
d+ 2:4 Cu referire la orașul Ierusalim
e+ 2:6 Cu referire la Templu
f+ 2:17 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea
g+ 2:18 Sau: Inima poporului strigă către Stăpânul / O, zid al fiicei Sionului, / lasă
h+ 2:19 În V.T., noaptea era împărțită în trei străji: (1) apus- 22 :00; (2) 22 :00-2:00; (3) 2:00-răsărit (vezi și Jud. 7:19; 1 Sa m. 11:11; Ps. 63:6; Ps. 119:148 ).

Lamentations 2

Mânia DOMNULUI revărsată asupra lui Iuda

1Cum a acoperit-o Stăpânul, cu norul mâniei Lui, ape fiica Sionului! A aruncat măreția lui Israel din cer pe pământ. În ziua mâniei Lui nu Și-a mai adus aminte de așternutul b picioarelor Sale.

2Stăpânul a spulberat fără milă toate locuințele lui Iacov. În furia Lui, a dărâmat fortărețele fiicei lui Iuda; a aruncat la pământ, în ocară, regatul și pe conducătorii lui.

3În mânia Lui aprigă, a retezat întreaga putere c a lui Israel. La apropierea dușmanului, Și-a retras dreapta de la el; El a ars în Iacov, ca o văpaie ce mistuie totul în jurul ei.

4Asemenea unui vrăjmaș, Și-a încordat arcul și Și-a pregătit dreapta; asemenea unui dușman, a distrus tot ce era plăcut privirilor. Și-a revărsat mânia ca un foc peste cortul d fiicei Sionului.

5Stăpânul a ajuns asemenea unui vrăjmaș: l-a spulberat pe Israel, i-a spulberat toate palatele și i-a distrus fortărețele. S-au înmulțit bocetele și vaietele în mijlocul fiicei lui Iuda.

6Și-a devastat Locuința e ca pe o grădină, și-a distrus locul Lui de întâlnire. Domnul a făcut să fie uitate în Sion sărbătorile și Sabatele. În indignarea Lui aprigă, i-a îndepărtat pe rege și pe preot.

7Stăpânul Și-a respins altarul, Și-a abandonat Lăcașul. A dat în mâinile vrăjmașului zidurile palatelor lui. Ei au strigat în Casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare.

8Domnul a hotărât să distrugă zidul fiicei Sionului. El a întins o linie de măsurat și nu Și-a retras mâna de la distrugere. El a făcut întăritura și zidul să plângă, astfel că ele suferă împreună.

9Porțile ei au fost îngropate în pământ, iar zăvoarele i-au fost rupte și distruse. Regele și conducătorii ei sunt exilați printre neamuri, Legea nu mai este, iar profeții ei nu mai primesc nici o vedenie de la Domnul.

10Bătrânii fiicei Sionului stau pe pământ tăcuți; și-au presărat țărână deasupra capului și s-au îmbrăcat cu saci. Fecioarele Ierusalimului își pleacă capul în pământ.

11Ochii mei s-au sfârșit de atâta plâns, iar măruntaiele-mi fierb; ficatul mi se varsă pe pământ, deoarece fiica poporului meu este zdrobită; copiii și cei alăptați sunt leșinați pe străzile cetății.

12Ei zic către mamele lor: „Unde este pâinea și vinul?“ și cad leșinați, asemenea răniților, pe drumurile cetății, dându-și ultima suflare la pieptul mamelor lor.

13„Cum să te încurajez? Cu ce să te asemăn, fiică a Ierusalimului? Cu ce să te compar și cum să te alin, fiică fecioară a Sionului? Căci rana ta este mare, este asemenea mării! Cine te va putea vindeca?

14Profeții tăi au avut pentru tine viziuni false și amăgitoare; nu ți-au scos la iveală păcatele, ca să te scape astfel de captivitate. Ei ți-au spus oracole false și înșelătoare.

15Toți trecătorii bat din palme înaintea ta. Ei fluieră și dau din cap în fața fiicei Ierusalimului, zicând: „Aceasta este cetatea care era numită întruchiparea perfectă a frumuseții și bucuria întregului pământ?!“

16Toți vrăjmașii tăi își deschid larg gura împotriva ta. Fluieră, scrâșnesc din dinți și spun: „Am înghițit-o! Da, aceasta e ziua pe care am așteptat-o! Am ajuns s-o vedem!“

17Domnul a înfăptuit ceea ce plănuise; Și-a împlinit cuvântul pe care îl poruncise încă din zilele din vechime. Te-a distrus fără milă, a făcut din tine bucuria vrăjmașilor tăi și a înălțat puterea f dușmanilor tăi.

18Strigă către Stăpânul, o, zid al fiicei Sionului! Lasă g lacrimile să curgă ca un râu ziua și noaptea! Nu-ți oferi nici un răgaz! Ochii tăi, fiică, să nu aibă odihnă!

19Ridică-te! Plângi în noapte, la începutul străjilor! hVarsă-ți inima, asemenea apei, înaintea Stăpânului! Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi, care sunt leșinați de foame la capătul fiecărei străzi.

20Privește, Doamne , și ia aminte! Cui i-ai mai făcut Tu așa ceva? Să-și mănânce femeile rodul pântecului lor, copiii pe care i-au dezmierdat?! Să fie uciși preoții și profeții în Lăcașul Stăpânului?!

21Băieții și bătrânii zac împreună, doborâți la pământ, pe străzi; fecioarele și tinerii mei au căzut răpuși de sabie. I-ai ucis în ziua mâniei Tale și i-ai înjunghiat fără milă.

22Ai chemat teroarea peste mine, din toate părțile, ca la o zi de sărbătoare! În ziua mâniei Domnului, nimeni n-a scăpat, nici n-a supraviețuit! Pe cei îngrijiți și crescuți de mine i-a nimicit vrăjmașul.

Copyright information for NTLR