a+ 10:3 Verbul ebraic poate fi tradus fie ca reflexiv (varianta din text), fie ca pasiv: voi fi sfințit sau voi fi considerat drept sfânt
b+ 10:3 Verbul ebraic poate fi tradus fie ca reflexiv ( Mă voi slăvi ), fie ca pasiv: ( varianta din text)
c+ 10:6 Sau: să nu vă ciufuliți părul, o interdicție generală pentru marele preot (vezi 21:10 )
d+ 10:14 Vezi nota de la 3:1

Leviticus 10

Moartea lui Nadab și Abihu

1Nadab și Abihu, fiii lui Aaron, și-au luat fiecare cădelnițele, au pus foc în ele și au pus tămâie pe foc. Astfel au adus foc străin înaintea Domnului , lucru pe care El nu li-l poruncise.

2Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului care i-a mistuit și au murit înaintea Domnului.

3Apoi Moise i-a zis lui Aaron: „Iată deci ce a vrut Domnul să spună atunci când a zis: «În mijlocul celor ce se apropie de Mine Mă voi arăta sfânt a  și înaintea întregului popor voi fi slăvit b  .»“Aaron a tăcut.

4Moise i-a chemat pe Mișael și pe Elțafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron, și le-a zis: „Apropiați-vă, luați-vă rudele dinaintea Lăcașului și duceți-le într-un loc, în afara taberei.“

5Ei au venit și i-au dus pe fiii lui Aaron afară din tabără, îmbrăcați în tunicile lor, așa cum poruncise Moise.

6După aceea, Moise le-a zis lui Aaron și fiilor săi, Elazar și Itamar: „Să nu vă descoperiți capetele c  și să nu vă sfâșiați veșmintele căci veți muri și El se va mânia pe toată adunarea. Lăsați-i pe frații voștri, toată casa lui Israel, să-i jelească pe cei ce au fost mistuiți de focul Domnului.

7Să nu ieșiți dincolo de intrarea în Cortul Întâlnirii ca să nu muriți, căci untdelemnul pentru ungere, untdelemnul Domnului, este peste voi.“ Ei au făcut așa cum le-a poruncit Moise.

8Domnul i-a zis lui Aaron:

9„Nici tu și nici fiii tăi să nu beți vin sau băutură tare, atunci când veți intra în Cortul Întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta este o poruncă veșnică pentru toate generațiile.

10Să faceți deosebire între ce este sfânt și ce este obișnuit, între ce este curat și ce este necurat

11și să-i învățați pe israeliți toate poruncile pe care Domnul li le-a dat prin Moise.“

Părțile cuvenite preoților

12Moise i-a zis lui Aaron și fiilor care i-au mai rămas, Elazar și Itamar: „Luați darul de mâncare rămas de la jertfele mistuite de foc pentru Domnul și mâncați-l nedospit lângă altar, căci este preasfânt.

13Să-l mâncați într-un loc sfânt; el este dreptul vostru și al fiilor voștri din jertfele mistuite de foc pentru Domnul , căci așa mi s-a poruncit.

14Dar pieptul jertfei legănate și spata adusă ca jertfă prin ridicare va trebui să le mâncați într-un loc curat atât voi, cât și fiii voștri și fiicele voastre, căci ele v-au fost date vouă și copiilor voștri din jertfele de pace d  ale israeliților.

15Spata adusă ca jertfă prin ridicare și pieptul jertfei legănate să fie aduse împreună cu grăsimea jertfelor mistuite de foc și să fie legănate înaintea Domnului ca jertfă legănată; ele vor fi ale tale și ale fiilor tăi pentru totdeauna, așa cum a poruncit Domnul. “

16Apoi Moise a căutat cu atenție țapul jertfei pentru păcat, însă acesta fusese ars. El s-a mâniat pe Elazar și pe Itamar, fiii care-i mai rămăseseră lui Aaron, și le-a zis:

17„De ce n-ați mâncat jertfa pentru păcat în Lăcaș, căci aceasta este preasfântă și Dumnezeu v-a dat-o vouă ca să purtați vina adunării și să faceți ispășire pentru ea înaintea Domnului?

18Uite, sângele ei nici n-a fost adus în Locul Sfânt! Trebuia să o mâncați în Lăcaș, așa cum am poruncit!“

19Aaron i-a zis lui Moise: „Dar ei au adus astăzi jertfa pentru păcatul lor, precum și arderea de tot înaintea Domnului și totuși aceste lucruri au venit peste mine. Dacă aș fi mâncat azi jertfa pentru păcat, aș mai fi fost plăcut în ochii Domnului?“

20Când a auzit Moise aceste cuvinte, a fost mulțumit.

Copyright information for NTLR