a+ 11:5 Sau: bursucul
b+ 11:19 Identificarea exactă a unora dintre păsări, insecte și animale în acest capitol este nesigură
c+ 11:22 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh ( a înmulți ). Este asociat în general cu plaga a opta și desemnează probabil lăcustele migratoare
d+ 11:22 Termenul ebraic se referă probabil la o specie de cosaș
e+ 11:22 Termenul ebraic derivă probabil din rădăcina hrgl ( a alerga repede )
f+ 11:22 Termenul ebraic derivă probabil din rădăcina hgb ( a ascunde ), cu referire la faptul că roiurile acestor lăcuste acopereau cerul. Identificarea exactă a corespondentului modern pentru fiecare dintre aceste lăcuste este nesigură
g+ 11:27 Patruped fără copită, care calcă pe labe (de ex., câinele, pisica, ursul)
h+ 11:29 Incluzând și șobolanul

Leviticus 11

Animale curate și animale necurate

1Domnul le-a zis lui Moise și lui Aaron:

2„Spuneți-le israeliților: «Dintre toate animalele țării, acestea sunt cele pe care puteți să le mâncați:

3să mâncați din orice animal care rumegă și are copita sau unghia despicată, adică despărțită în două.

4Dar dintre cele care doar rumegă sau au doar copita despicată să nu mâncați următoarele: cămila (deși rumegă, nu are copita despicată; s-o considerați necurată),

5viezurele a  (deși rumegă, nu are unghia despicată; să-l considerați necurat),

6iepurele sălbatic (deși rumegă, nu are unghia despicată; să-l considerați necurat)

7și porcul (deși are copita despicată, nu rumegă; să-l considerați necurat).

8Să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de hoiturile lor, ci să le considerați necurate.

9Dintre cele care sunt în apă veți putea mânca din următoarele: să mâncați din tot ce trăiește în apă – fie în mări, fie în râuri – cu condiția să aibă aripioare și solzi.

10Tot ce trăiește în mări sau în râuri, tot ce se mișcă în apă sau orice făptură care este în apă, dar nu are aripioare și solzi, să fie considerate necurate.

11Să le considerați necurate; să nu le mâncați carnea și să le considerați hoiturile ca fiind necurate.

12Să considerați o urâciune orice trăiește în apă și nu are aripioare și solzi.

13Dintre păsări să le considerați necurate, adică să nu le consumați ca hrană pentru că sunt o urâciune, pe următoarele: vulturul, vulturul pleșuv, acvila,

14gaia roșie, șorecarul și toate speciile lui,

15corbul și toate speciile lui,

16struțul, striga, pescărușul, șoimul și toate speciile lui,

17cucuveaua, cormoranul, bufnița,

18ciuful de pădure, ciușul, uliganul pescar,

19barza, bâtlanul și toate speciile lui, pupăza și liliacul. b 

20De asemenea, să considerați o urâciune orice insectă care zboară și umblă pe patru picioare.

21Dintre creaturile care zboară și umblă pe patru picioare, le veți putea mânca pe acelea care au fluierul picioarelor din spate mai mare, ca să poată sări pe pământ.

22Astfel, veți putea mânca: lăcusta Arbe c  , lăcusta Solam d  , lăcusta Hargol e  și lăcusta Hagab f  , după speciile lor.

23Însă toate celelalte insecte înaripate care au patru picioare, să le considerați o urâciune.

24Ele vă vor face necurați; oricine se va atinge de hoiturile lor va fi necurat până seara

25și oricine va căra părți ale hoiturilor lor, va trebui să-și spele hainele și va fi necurat până seara.

26Orice animal care are unghia despicată, dar nu are copita despărțită sau nu rumegă, să-l considerați necurat; oricine îl va atinge va fi necurat.

27Să considerați necurate animalele cu patru picioare care umblă pe labele lor; g  oricine se va atinge de hoiturile lor va fi necurat până seara,

28iar cine le va căra hoiturile va trebui să-și spele hainele și va fi necurat până seara. Să le considerați necurate.

29Dintre creaturile care mișună pe pământ, iată care sunt acelea pe care să le considerați necurate: nevăstuica, șoarecele h  , șopârla mare după speciile ei,

30șopârla cenușie, șopârla ocelată, șopârla de ziduri, șopârla de nisip și cameleonul.

31Dintre toate creaturile care mișună, pe acestea să le considerați necurate; oricine le va atinge când sunt moarte va fi necurat până seara.

32Orice lucru peste care va cădea vreuna din ele, când sunt moarte, va fi considerat necurat, fie vreun lucru din lemn, fie o haină sau piele sau sac, orice lucru întrebuințat la ceva; acesta să fie pus în apă, căci va fi considerat necurat până seara; apoi va fi curat.

33Dacă vreuna din ele va cădea într-un vas de pământ, tot ce este în el să fie considerat necurat, iar vasul să fie spart.

34Orice lucru bun de mâncat peste care a căzut apă dintr-un astfel de vas să fie considerat necurat și orice băutură care se află într-un astfel de vas să fie considerată necurată.

35Orice lucru peste care va cădea ceva din hoitul vreunei astfel de creaturi, să fie considerat necurat. Dacă este vorba despre un cuptor sau o vatră, acestea să fie dărâmate; ele vor fi necurate și va trebui să le considerați necurate.

36Numai izvoarele sau fântânile în care este apă din belșug, vor rămâne curate; însă cine se va atinge de hoiturile lor să fie considerat necurat.

37Dacă va cădea ceva din hoiturile lor pe sămânța folosită la semănat, aceasta va rămâne curată,

38însă dacă se pusese apă pe sămânță, va trebui considerată necurată.

39Dacă moare vreunul din animalele pe care le puteți mânca și cineva se atinge de hoitul acestuia, el va fi necurat până seara.

40Cine va mânca din hoitul lui să-și spele hainele și va fi necurat până seara; cei care îi vor căra hoitul vor trebui să-și spele hainele și vor fi necurați până seara.

41Toate creaturile care mișună pe pământ sunt o urâciune; să nu fie mâncate.

42Din orice creatură care se târăște pe pântece sau umblă pe patru picioare sau are mai multe picioare, din toate aceste creaturi care mișună pe pământ, să nu mâncați, ci să le considerați o urâciune.

43Să nu deveniți voi înșivă o urâciune, mâncând vreuna din aceste creaturi care mișună; să nu vă pângăriți și să nu vă spurcați cu ele.

44Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru! Sfințiți-vă și fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Să nu vă pângăriți cu vreo creatură care mișună pe pământ,

45căci Eu sunt Domnul Care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Deci fiți sfinți, după cum Eu sunt sfânt!»

46Aceasta este legea cu privire la animalele, păsările, făpturile care trăiesc în ape și la creaturile care mișună pe pământ,

47ca să puteți face deosebire între ce este curat și ce este necurat, între animalele care pot fi mâncate și animalele care nu pot fi mâncate.“

Copyright information for NTLR