a+ 15:13 Unele mss ale LXX nu conțin: curgătoare
b+ 15:28 Sau: Dar dacă i s-a oprit scurgerea

Leviticus 15

Reglementarea curăției în cazurile de scurgere

1Domnul le-a zis lui Moise și lui Aaron:

2„Spuneți-le israeliților: «Când un om are o scurgere din trupul său, scurgerea îl face necurat.

3Din cauza scurgerii lui, el este necurat: indiferent dacă trupul lui lasă scurgerea sau o oprește, el este necurat.

4Orice pat în care se va culca cel cu scurgerea va fi necurat și orice lucru pe care se va așeza va fi necurat.

5Orice persoană care îi atinge patul trebuie să-și spele hainele și să se scalde în apă; ea va fi necurată până seara.

6Toți aceia care se așază pe vreun lucru pe care a stat cel cu scurgerea, să-și spele hainele și să se scalde în apă; ei vor fi necurați până seara.

7Toți aceia care se ating de trupul celui cu scurgerea, să-și spele hainele și să se scalde în apă; ei vor fi necurați până seara.

8Dacă cel cu scurgerea va scuipa pe cineva care este curat, acesta din urmă trebuie să-și spele hainele și să se scalde în apă; el va fi necurat până seara.

9Orice șa pe care va călări cel cu scurgerea va fi necurată.

10Cine atinge vreun lucru care a fost sub acel om, va fi necurat până seara, iar cel ce cară un astfel de lucru, trebuie să-și spele hainele și să se scalde în apă; el va fi necurat până seara.

11Cine va fi atins de cel cu scurgerea, fără ca acesta să-și fi spălat mai înainte mâinile, trebuie să-și spele hainele și să se scalde în apă; el va fi necurat până seara.

12Orice vas de pământ care este atins de cel cu scurgerea trebuie să fie spart, iar dacă este un vas de lemn trebuie să fie spălat cu apă.

13După ce va fi curățit de scurgerea lui – omul acela va trebui să numere șapte zile pentru curățirea lui – să-și spele hainele, să-și spele trupul în apă curgătoare a și va fi curat.

14În ziua a opta să ia două turturele sau doi pui de porumbei, să vină înaintea Domnului , la intrarea în Cortul Întâlnirii și să-i dea preotului.

15Preotul să-i aducă ca jertfă, unul ca jertfă pentru păcat și altul ca ardere de tot, și astfel să facă ispășire în locul acelui om înaintea Domnului , pentru scurgerea lui.

16Când un bărbat are o scurgere de sămânță, trebuie să-și spele tot trupul cu apă; el va fi necurat până seara.

17Orice haină sau lucru din piele pe care ajunge sămânța lui trebuie să fie spălat cu apă și va fi necurat până seara.

18Dacă o femeie se culcă cu un bărbat și acesta are o scurgere de sămânță, amândoi trebuie să se scalde în apă; ei vor fi necurați până seara.

19Când o femeie are o scurgere de sânge, adică scurgerea periodică din trupul ei, trebuie să rămână șapte zile în necurăția ei. Oricine o atinge va fi necurat până seara.

20Orice pat în care se va culca în timpul necurăției ei va fi necurat și orice lucru pe care se va așeza va fi necurat.

21Orice persoană care îi atinge patul trebuie să-și spele hainele și să se scalde în apă; ea va fi necurată până seara.

22Toți aceia care se ating de vreun lucru pe care a șezut ea trebuie să-și spele hainele și să se scalde în apă; ei vor fi necurați până seara.

23Fie că este vorba de pat sau de orice alt lucru pe care aceasta a șezut, dacă-l atinge cineva, acea persoană va fi necurată până seara.

24Dacă bărbatul se culcă cu ea și astfel necurăția ei ajunge la el, atunci el va fi necurat șapte zile; orice pat în care se va culca va fi necurat.

25Dacă o femeie are o scurgere de sânge timp de mai multe zile, dar nu la vremea necurăției ei sau dacă are o scurgere care ține mai mult decât de obicei, ea va trebui să rămână în necurăția ei; la fel ca în zilele necurăției ei, ea va fi necurată.

26Orice pat în care se va culca în timpul zilelor scurgerii ei, să fie considerat la fel ca și patul din timpul necurăției ei; orice lucru pe care se va așeza va fi necurat ca și în timpul necurăției ei.

27Toți aceia care se vor atinge de aceste lucruri vor fi necurați; ei trebuie să-și spele hainele, să se scalde în apă și vor fi necurați până seara.

28Dar dacă ea va fi curățită de scurgerea ei b, să numere șapte zile și apoi va fi curată.

29În ziua a opta să ia două turturele sau doi pui de porumbei și să-i aducă la preot, la intrarea în Cortul Întâlnirii.

30Preotul să-i aducă ca jertfă, unul ca jertfă pentru păcat iar celălalt ca ardere de tot, și astfel să facă ispășire pentru ea înaintea Domnului , pentru scurgerea necurată.»

31În acest fel trebuie să-i țineți departe pe israeliți de necurățiile lor, pentru ca ei să nu moară din cauza necurățiilor lor, pângărind Tabernaculul Meu, care este în mijlocul lor.

32Aceasta este legea pentru cel care are o scurgere, pentru cel care ajunge necurat prin faptul că are o scurgere de sămânță,

33pentru cea care are scurgerea ei periodică, pentru orice bărbat sau femeie care are o scurgere și pentru cel ce se culcă cu o femeie care este necurată.“

Copyright information for NTLR