a+ 16:8 Sau: Țapul de ispășire; originea și sensul cuvântului sunt nesigure; opinii ale comentatorilor: (1) un determinativ al țapului însuși ( țapul care este alungat ); (2) o anume locație din deșert unde era alungat țapul (cf. Talmud ); (3) numele unui demon sau chiar al lui Satan; LXX traduce cu cel ales să fie alungat iar VUL cu cel trimis; peste tot în capitol
b+ 16:13 Cu referire la Chivotul Mărturiei, numit astfel deoarece în chivot se afla Mărturia, Tablele Legii cu Cele Zece Porunci (vezi Ex. 25:16 și nota)
c+ 16:29 Luna Tișri, septembrie-octombrie
d+ 16:29 Sau: să postiți; și în v. 31

Leviticus 16

Ziua ispășirii

Domnul i-a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aaron, care au murit atunci când s-au înfățișat înaintea Domnului.

Domnul i-a zis: „Spune-i fratelui tău, Aaron, să nu intre oricând în Locul Preasfânt, dincolo de draperia dinaintea Capacului Ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară; căci Eu Mă voi arăta în nor, deasupra Capacului Ispășirii.

Iată cum trebuie să intre Aaron în Locul Preasfânt: să ia un vițel pentru o jertfă pentru păcat și un berbec pentru o ardere de tot.

Să se îmbrace cu tunica de in sfințită și să-și ia pe el izmenele de in; să se încingă cu brâul de in și să-și pună mitra de in; acestea sunt veșminte sfinte. Să se îmbrace cu ele după ce își va scălda trupul în apă.

De la adunarea israeliților să ia doi țapi pentru o jertfă pentru păcat și un berbec pentru o ardere de tot.

Aaron să aducă un vițel ca jertfă pentru păcatul lui și să facă ispășire pentru el însuși și pentru familia sa.

Să ia apoi cei doi țapi și să-i înfățișeze înaintea Domnului, la intrarea în Cortul Întâlnirii.

Aaron să arunce sorții pe cei doi țapi, un sorț pentru Domnul și altul pentru Azazel a .

Aaron să ia țapul care a ieșit la sorți pentru Domnul și să-l aducă ca jertfă pentru păcat,

10 iar țapul care a ieșit la sorț pentru Azazel să fie adus viu înaintea Domnului, ca să fie folosit la ispășire și să i se dea drumul în pustie ca țap de ispășire.

11 Apoi Aaron să aducă vițelul ca jertfă pentru păcatul lui și să facă ispășire pentru el și pentru familia lui; să înjunghie vițelul ca jertfă pentru păcatul lui.

12 Să ia o cădelniță cu cărbuni aprinși de pe altarul dinaintea Domnului , doi pumni de tămâie mirositoare, pisată mărunt, să le aducă dincolo de draperie

13 și să pună tămâia pe foc, înaintea Domnului , pentru ca norul de tămâie să acopere Capacul Ispășirii, care este deasupra Mărturiei b  și astfel să nu moară.

14 Să ia din sângele vițelului și să stropească cu degetul partea de răsărit a Capacului Ispășirii; sângele să-l stropească cu degetul de șapte ori înaintea Capacului Ispășirii.

15 După aceea, să înjunghie țapul jertfei pentru păcat, care este pentru popor, să aducă sângele dincolo de draperie și să facă cu sângele lui la fel cum a făcut cu sângele vițelului; să-l stropească pe Capacul Ispășirii și înaintea Capacului Ispășirii.

16 Așa să facă ispășire pentru Locul Preasfânt, din cauza necurăției israeliților, din cauza greșelilor lor și a tuturor păcatelor lor; așa să facă și pentru Cortul Întâlnirii, care este între ei, în mijlocul necurățiilor lor.

17 Nimeni să nu fie în Cortul Întâlnirii din momentul în care el va intra în Locul Preasfânt ca să facă ispășire și până când va ieși, atunci când va fi făcut deja ispășire pentru el, pentru familia sa și pentru toată adunarea lui Israel.

18 Apoi va trebui să iasă, să se ducă lângă altarul care este înaintea Domnului și să facă ispășire pentru altar; să ia din sângele vițelului și din sângele țapului și să ungă coarnele altarului.

19 Să ia sânge cu degetul și să stropească altarul de șapte ori; astfel îl va curăți și-l va sfinți de necurățiile israeliților.

20 După ce va termina de făcut ispășirea pentru Locul Preasfânt, pentru Cortul Întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu.

21 Aaron să-și pună mâinile pe capul țapului viu și să mărturisească toate nelegiuirile israeliților, toate greșelile lor și toate păcatele lor, punându-le pe capul țapului și izgonindu-l pe acesta departe în pustie, printr-un om care va avea această însărcinare.

22 Astfel, țapul va duce cu el toate nelegiuirile lor într-un loc pustiu, căci țapului i se va da drumul în pustie.

23 Apoi Aaron să intre în Cortul Întâlnirii, să se dezbrace de veșmintele de in, cu care se îmbrăcase când intrase în Locul Preasfânt și să le lase acolo.

24 Să-și scalde trupul în apă într-un loc sfânt și să se îmbrace cu veșmintele sale; apoi să vină și să jertfească atât arderea de tot pentru el, cât și arderea de tot pentru popor, făcând ispășire pentru el și pentru popor.

25 Grăsimea jertfei pentru păcat s-o ardă pe altar.

26 Cel ce va da drumul țapului pentru Azazel va trebui să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă; apoi va putea să revină în tabără.

27 Vițelul jertfei pentru păcat și țapul jertfei pentru păcat, al căror sânge a fost adus înăuntru pentru a se face ispășire în Locul Preasfânt, să fie scoși în afara taberei; pielea, carnea și balega să le fie arse în foc.

28 Cel care le va arde va trebui să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă; după aceea va putea reveni în tabără.

29 Aceasta să fie o poruncă veșnică pentru voi: în a zecea zi a lunii a șaptea c  să vă smeriți sufletele d  și să nu lucrați nimic, nici voi, nici băștinașul și nici străinul care locuiește în mijlocul vostru.

30 Pentru că în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să fiți curățiți; astfel veți fi curățiți înaintea Domnului de toate păcatele voastre.

31 Este un Sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele; aceasta este o poruncă veșnică.

32 Preotul care va fi uns și sfințit ca preot în locul tatălui său va trebui să facă ispășire îmbrăcat în veșmintele de in, veșmintele sfinte.

33 Să facă ispășire pentru Locul Preasfânt, să facă ispășire pentru Cortul Întâlnirii și pentru altar, să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul din adunare.

34 Aceasta să fie o poruncă veșnică pentru voi: să se facă ispășire pentru israeliți o singură dată pe an, pentru toate păcatele lor.“ Și Moise a făcut așa cum i-a poruncit Domnul.

Copyright information for NTLR