a+ 17:3 Putea fi atât mascul, cât și femelă
b+ 17:5 Vezi nota de la 3:1
c+ 17:7 Literal: țapilor, demoni despre care se credea că apar în chip de țap (vezi și Is. 13:21; 34:14 ); satiri
d+ 17:7 Este vorba fie de ritualurile care implicau prostituția sacră, foarte răspândită în Canaan, fie de faptul că simpla închinare la idoli este o infidelitate ( o prostituție ) înaintea lui Dumnezeu

Leviticus 17

Locul pentru jertfe

Domnul i-a zis lui Moise:

„Poruncește-le lui Aaron, fiilor săi și tuturor israeliților, din partea Domnului , următoarele:

«Dacă un israelit înjunghie în tabără sau în afara taberei un bou a , un miel sau un țap,

în loc să vină cu el la intrarea în Cortul Întâlnirii și să-l aducă ca jertfă pentru Domnul, înaintea Tabernaculului Domnului , omul acela va fi vinovat de vărsare de sânge; el a vărsat sânge și, prin urmare, va trebui să fie nimicit din poporul său.

De aceea, în loc să-și aducă jertfele pe câmp, israeliții vor trebui să le aducă Domnului , înfățișându-le preotului la intrarea în Cortul Întâlnirii și aducându-le ca jertfe de pace b  în cinstea Domnului.

Preotul să stropească sângele pe altarul Domnului, la intrarea în Cortul Întâlnirii și să ardă grăsimea care va fi de o aromă plăcută Domnului.

Să nu-și mai aducă jertfele idolilor sub formă de țapi c  înaintea cărora se prostituează d . Aceasta să fie o poruncă veșnică pentru ei și pentru urmașii lor.»

Să le mai spui: «Dacă vreun israelit sau vreun străin care locuiește în mijlocul vostru aduce o ardere de tot sau o altă jertfă,

fără să o înfățișeze la intrarea în Cortul Întâlnirii pentru a o jertfi Domnului , omul acela să fie nimicit din poporul său.»

Interdicția mâncării cu sânge

10 Dacă vreun israelit sau vreun străin care locuiește în mijlocul vostru va mânca cu sânge, Îmi voi întoarce fața împotriva acelui om și-l voi nimici din poporul său.

11 Căci viața trupului este în sânge; Eu vi l-am dat ca să puteți face ispășire pentru viețile voastre pe altar; pentru că sângele face ispășire pentru viața cuiva.

12 De aceea le-am zis israeliților: «Nimeni să nu mănânce cu sânge, nici voi și nici străinul care locuiește printre voi.»

13 Când vreunul dintre israeliți sau dintre străinii care locuiesc printre voi vânează sau prinde vreun animal sau vreo pasăre care poate fi mâncată, el trebuie să-i verse sângele și să-l acopere cu țărână.

14 Căci viața oricărei făpturi este sângele ei. De aceea ți-am zis să le poruncești israeliților să nu mănânce cu sânge nici o făptură, pentru că viața oricărei făpturi este sângele ei; oricine va mânca cu sânge va fi nimicit.

15 Orice persoană care mănâncă din ceea ce a murit sau din ceea ce a fost sfâșiat de fiare sălbatice – fie băștinaș, fie străin – va trebui să-și spele hainele și să se scalde în apă; el va fi necurat până seara, după care va fi curat.

16 Dar dacă nu și le spală și nu-și scaldă trupul, va fi vinovat.“

Copyright information for NTLR