a+ 18:6 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale; peste tot în capitol; v. 6 este un sumar al legislației privind relațiile incestuoase prezentate în vs. 7-18; vezi cap. 20 pentru pedepsele prevăzute pentru incest
b+ 18:17 Sau: să nu te căsătorești cu
c+ 18:17 Sau: îți
d+ 18:21 Sau: să fie trecuți prin foc
e+ 18:21 Este posibil ca termenul să fi fost folosit: (1) ca nume de zeitate, a fenicienilor ( Melkart ) și a amoniților – numele pare a fi o combinație între melek („rege“) și boșet („rușine“), evreii folosind acest procedeu atunci când rosteau numele unei zeități păgâne; (2) ca denumire a tipului de jertfă – jertfă moleh
f+ 18:25 Sau: îi va scuipa; sau: îi va vomita

Leviticus 18

Avertizări privind imoralitatea de tip egiptean și canaanit

Domnul i-a zis lui Moise

să le poruncească israeliților: „Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.

Să nu săvârșiți faptele care se fac în țara Egiptului, unde ați locuit, și să nu săvârșiți faptele care se fac în Canaan, țara unde vă duc. Să nu trăiți după legile lor.

Să împliniți poruncile Mele și să păziți legile Mele, urmându-le. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.

Să păziți legile și poruncile Mele; omul care le împlinește va trăi prin ele. Eu sunt Domnul.

Nimeni dintre voi să nu se apropie de ruda lui apropiată ca să-i descopere goliciunea a . Eu sunt Domnul.

Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, căci este goliciunea mamei tale; să nu-i descoperi goliciunea întrucât îți este mamă.

Să nu descoperi goliciunea soției tatălui tău, căci este goliciunea tatălui tău.

Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fiica tatălui tău sau fiica mamei tale, indiferent dacă este născută în casa ta sau în afara casei tale.

10 Să nu descoperi goliciunea fiicei fiului tău sau a fiicei fetei tale, căci goliciunea lor este goliciunea ta.

11 Să nu descoperi goliciunea fiicei soției tatălui tău, născută tatălui tău, pentru că ea este sora ta.

12 Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău; ea este ruda tatălui tău.

13 Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, pentru că ea este ruda mamei tale.

14 Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău, adică să nu te apropii de soția lui; îți este mătușă.

15 Să nu descoperi goliciunea nurorii tale; ea este soția fiului tău; să nu-i descoperi goliciunea.

16 Să nu descoperi goliciunea soției fratelui tău; este goliciunea fratelui tău.

17 Să nu descoperi goliciunea unei femei și a fiicei sale și nici să nu iei b  pe fiica fiului ei sau pe fiica fetei sale ca să le descoperi goliciunea, căci ele îi c  sunt rudenii și lucrul acesta este o nelegiuire.

18 Să nu o iei pe sora soției tale ca să-i descoperi goliciunea. Dacă faci lucrul acesta cât timp soția ta mai este încă în viață îi faci un mare necaz.

19 Să nu te apropii de o femeie ca să-i descoperi goliciunea în timpul necurăției ei.

20 Să nu te culci cu soția semenului tău, pângărindu-te astfel cu ea.

21 Să nu dai pe nici unul dintre fiii tăi să fie jertfiți d  lui Moleh e  , profanând astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.

22 Să nu te culci cu un bărbat așa cum te culci cu o femeie; este o urâciune.

23 Să nu te împreunezi cu un animal, spurcându-te cu el. Nici femeia să nu se apropie de un animal ca să se împreuneze cu el; este o perversitate.

24 Să nu vă spurcați în nici unul din aceste feluri, căci prin toate aceste fapte s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră.

25 Țara a fost pângărită prin ele; de aceea Eu o voi pedepsi pentru nelegiuirea ei, astfel încât țara îi va vărsa f  pe locuitorii ei.

26 Voi însă să păziți poruncile și legile Mele; nici băștinașul și nici străinul care locuiește printre voi să nu săvârșească aceste urâciuni,

27 căci toate aceste urâciuni le-au făcut locuitorii acestei țări, care au fost înainte de voi în ea și țara a fost astfel pângărită.

28 Dacă și voi veți pângări țara, ea vă va vărsa așa cum le-a vărsat și pe neamurile care au fost înaintea voastră.

29 Căci oricine va face aceste urâciuni va fi nimicit din mijlocul poporului său.

30 De aceea păziți poruncile Mele și nu urmați nici unul din aceste obiceiuri îngrozitoare, care au fost practicate înaintea voastră, ca să nu vă spurcați cu ele. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.“

Copyright information for NTLR