a+ 18:6 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale; peste tot în capitol; v. 6 este un sumar al legislației privind relațiile incestuoase prezentate în vs. 7-18; vezi cap. 20 pentru pedepsele prevăzute pentru incest
b+ 18:17 Sau: să nu te căsătorești cu
c+ 18:17 Sau: îți
d+ 18:21 Sau: să fie trecuți prin foc
e+ 18:21 Este posibil ca termenul să fi fost folosit: (1) ca nume de zeitate, a fenicienilor ( Melkart ) și a amoniților – numele pare a fi o combinație între melek („rege“) și boșet („rușine“), evreii folosind acest procedeu atunci când rosteau numele unei zeități păgâne; (2) ca denumire a tipului de jertfă – jertfă moleh
f+ 18:25 Sau: îi va scuipa; sau: îi va vomita

Leviticus 18

Avertizări privind imoralitatea de tip egiptean și canaanit

1Domnul i-a zis lui Moise

2să le poruncească israeliților: „Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.

3Să nu săvârșiți faptele care se fac în țara Egiptului, unde ați locuit, și să nu săvârșiți faptele care se fac în Canaan, țara unde vă duc. Să nu trăiți după legile lor.

4Să împliniți poruncile Mele și să păziți legile Mele, urmându-le. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.

5Să păziți legile și poruncile Mele; omul care le împlinește va trăi prin ele. Eu sunt Domnul.

6Nimeni dintre voi să nu se apropie de ruda lui apropiată ca să-i descopere goliciunea a. Eu sunt Domnul.

7Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, căci este goliciunea mamei tale; să nu-i descoperi goliciunea întrucât îți este mamă.

8Să nu descoperi goliciunea soției tatălui tău, căci este goliciunea tatălui tău.

9Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fiica tatălui tău sau fiica mamei tale, indiferent dacă este născută în casa ta sau în afara casei tale.

10Să nu descoperi goliciunea fiicei fiului tău sau a fiicei fetei tale, căci goliciunea lor este goliciunea ta.

11Să nu descoperi goliciunea fiicei soției tatălui tău, născută tatălui tău, pentru că ea este sora ta.

12Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău; ea este ruda tatălui tău.

13Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, pentru că ea este ruda mamei tale.

14Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău, adică să nu te apropii de soția lui; îți este mătușă.

15Să nu descoperi goliciunea nurorii tale; ea este soția fiului tău; să nu-i descoperi goliciunea.

16Să nu descoperi goliciunea soției fratelui tău; este goliciunea fratelui tău.

17Să nu descoperi goliciunea unei femei și a fiicei sale și nici să nu iei b pe fiica fiului ei sau pe fiica fetei sale ca să le descoperi goliciunea, căci ele îi c sunt rudenii și lucrul acesta este o nelegiuire.

18Să nu o iei pe sora soției tale ca să-i descoperi goliciunea. Dacă faci lucrul acesta cât timp soția ta mai este încă în viață îi faci un mare necaz.

19Să nu te apropii de o femeie ca să-i descoperi goliciunea în timpul necurăției ei.

20Să nu te culci cu soția semenului tău, pângărindu-te astfel cu ea.

21Să nu dai pe nici unul dintre fiii tăi să fie jertfiți d lui Moleh e , profanând astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.

22Să nu te culci cu un bărbat așa cum te culci cu o femeie; este o urâciune.

23Să nu te împreunezi cu un animal, spurcându-te cu el. Nici femeia să nu se apropie de un animal ca să se împreuneze cu el; este o perversitate.

24Să nu vă spurcați în nici unul din aceste feluri, căci prin toate aceste fapte s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră.

25Țara a fost pângărită prin ele; de aceea Eu o voi pedepsi pentru nelegiuirea ei, astfel încât țara îi va vărsa f pe locuitorii ei.

26Voi însă să păziți poruncile și legile Mele; nici băștinașul și nici străinul care locuiește printre voi să nu săvârșească aceste urâciuni,

27căci toate aceste urâciuni le-au făcut locuitorii acestei țări, care au fost înainte de voi în ea și țara a fost astfel pângărită.

28Dacă și voi veți pângări țara, ea vă va vărsa așa cum le-a vărsat și pe neamurile care au fost înaintea voastră.

29Căci oricine va face aceste urâciuni va fi nimicit din mijlocul poporului său.

30De aceea păziți poruncile Mele și nu urmați nici unul din aceste obiceiuri îngrozitoare, care au fost practicate înaintea voastră, ca să nu vă spurcați cu ele. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.“

Copyright information for NTLR