a+ 19:5 Vezi nota de la 3:1
b+ 19:16 Lit.: să nu te ridici împotriva sângelui, probabil în ideea de a nu condamna cu ușurință la moarte, doar pe baza unor bârfe sau mărturii mincinoase
c+ 19:17 Sau: apără-ți deschis pricina împotriva semenului tău, termenul ebraic având și conotații juridice (vezi Iov 13:3, 15 )
d+ 19:23 Lit.: necircumcise
e+ 19:31 Sau: necromanți
f+ 19:31 Sau: prezicători
g+ 19:36 Efa era o unitate de măsură pentru solide, de aproximativ 22 l
h+ 19:36 Hinul era o unitate de măsură pentru lichide, de aproximativ 3,6 l

Leviticus 19

Legi privind viața de fiecare zi

Domnul i-a zis lui Moise:

„Vorbește întregii adunări a israeliților și spune-le: «Fiți sfinți, pentru că Eu, Domnul , Dumnezeul vostru, sunt sfânt.

Fiecare din voi să-și cinstească mama și tatăl și să țină Sabatele Mele. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.

Să nu vă întoarceți spre idoli și să nu vă turnați idoli. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.

Când veți aduce o jertfă de pace a  pentru Domnul , să o aduceți în așa fel încât să fie primită.

Să fie mâncată în ziua când o veți jertfi sau în ziua următoare; ce va mai rămâne până a treia zi să fie ars în foc.

Dacă se va mânca ceva din ea a treia zi, fapta aceasta va fi o urâciune și, prin urmare, jertfa nu va fi primită.

Acela care va mânca din ea își va purta pedeapsa pentru că a profanat ceea ce este sfânt pentru Domnul ; omul acela să fie nimicit din poporul său.

Când veți secera holdele țării, să nu seceri până la marginea ogorului tău și să nu aduni spicele rămase după seceriș.

10 Să nu aduni ciorchinii de struguri rămași după culesul viei tale și să nu aduni boabele căzute din viță, ci să le lași pentru cel sărac și pentru străin. Eu sunt Domnul , Dumnezeul tău.

11 Să nu furați, să nu vă purtați cu vicleșug și să nu vă mințiți unii pe alții.

12 Să nu jurați fals pe Numele Meu, profanând Numele Dumnezeului vostru. Eu sunt Domnul.

13 Să nu-ți înșeli semenul și nici să nu-l jefuiești; să nu oprești până a doua zi plata zilerului.

14 Să nu vorbești de rău pe cel surd și să nu pui o piatră înaintea celui orb, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.

15 Să nu faceți nici o nedreptate la judecată; să nu fii părtinitor cu cel sărac și să nu favorizezi pe nimeni dintre cei mari, ci să-l judeci cu dreptate pe semenul tău.

16 Să nu umbli cu bârfe în popor și să nu te atingi de viața b  semenului tău. Eu sunt Domnul.

17 Să nu-l urăști în inima ta pe fratele tău, ci mustră-l pe semenul tău c , pentru a nu te încărca cu păcat din cauza lui.

18 Să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe cei din poporul tău, ci să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.

19 Să păziți poruncile Mele. Să nu împerechezi două vite de rasă diferită; să nu semeni ogoarele cu două feluri de semințe; să nu porți haine țesute din două feluri de fire.

20 Dacă un om se va culca cu o femeie, o sclavă, logodită cu un alt bărbat, care nu fusese încă răscumpărată sau eliberată, să fie pedepsiți amândoi. Să nu fie însă omorâți, pentru că ea nu fusese eliberată.

21 El va trebui să aducă Domnului o jertfă pentru vină la intrarea în Cortul Întâlnirii; să aducă un berbec ca jertfă pentru vină.

22 Cu berbecul jertfei pentru vină preotul va face ispășire pentru el înaintea Domnului , pentru păcatul pe care l-a săvârșit și astfel păcatul pe care l-a săvârșit îi va fi iertat.

23 Când veți intra în țară și veți planta tot felul de pomi pentru hrană, să priviți roadele lor ca fiind interzise d ; timp de trei ani să fie interzise pentru voi; să nu le mâncați.

24 În al patrulea an, toate roadele lor să fie închinate Domnului , spre lauda Lui.

25 În al cincilea an, să mâncați din roadele lor, pentru ca roadele lor să vi se înmulțească. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.

26 Să nu mâncați nimic cu sânge. Să nu vă îndeletniciți cu vrăjitoria sau ghicirea.

27 Să nu vă tundeți părul de pe tâmple și să nu-ți razi colțurile bărbii.

28 Să nu vă faceți tăieturi în carne pentru un mort și să nu vă imprimați nici un semn pe piele. Eu sunt Domnul.

29 Să nu-ți pângărești fiica, făcând-o prostituată, pentru ca nu cumva țara să ajungă un loc de prostituție și să se umple de nelegiuire.

30 Să țineți Sabatele Mele și să cinstiți Lăcașul Meu. Eu sunt Domnul.

31 Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților e  sau la descântători f ; să nu-i căutați ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.

32 Să te ridici înaintea perilor albi și să onorezi pe cel bătrân; să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.

33 Dacă vreun străin vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu-l asupriți.

34 Străinul să fie privit ca un băștinaș între voi; să-l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.

35 Să nu faceți nedreptate în ce privește standardele de măsurare a lungimii sau de cântărire a greutății și a cantității.

36 Să aveți cumpene drepte, greutăți corecte, o efă g  corectă și un hin h  corect. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru, Care v-am scos din țara Egiptului.

37 Să păziți toate poruncile și toate legile Mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul. »“

Copyright information for NTLR