a+ 21:4 Sau: dar pentru cei ce sunt rude cu el prin alianță,...; sensul în ebraică al versetului este nesigur
b+ 21:10 Sau: să nu-și ciufulească părul
c+ 21:20 Posibil să fie vorba de probleme cu hernia
d+ 21:23 Care desparte Locul Preasfânt de Locul Sfânt

Leviticus 21

Reglementări speciale pentru preoți

1Domnul i-a zis lui Moise: „Spune-le preoților, fiii lui Aaron, următoarele: «Nici un preot să nu se pângărească atingându-se de un mort din poporul său,

2decât dacă este vorba de rudele lui cele mai apropiate: mama, tatăl, fiul, fiica, fratele

3și sora lui, care, fecioară fiind, încă mai locuiește în casa părintească și n-a avut soț; pentru ea se poate pângări,

4dar ca fruntaș în poporul său a să nu se pângărească.

5Preoții să nu se radă pe cap, să nu-și taie perciunii și să nu-și facă tăieturi în piele.

6Să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și să nu profaneze Numele Dumnezeului lor, căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor; de aceea să fie sfinți.

7Să nu ia în căsătorie o prostituată sau o femeie care s-a pângărit, nici o femeie divorțată de soțul ei, căci ei sunt sfinți pentru Dumnezeul lor.

8Prin urmare, să-i privești ca sfinți, pentru că ei aduc mâncarea Dumnezeului vostru; preotul să fie considerat sfânt de către tine, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul , Care vă sfințesc.

9Dacă fiica unui preot se pângărește prostituându-se, ea își necinstește tatăl; să fie arsă în foc.

10Cel care a fost ales mare preot dintre frații săi, adică acela pe capul căruia a fost turnat untdelemnul pentru ungere, care a fost pus deoparte ca să poarte veșmintele, să nu-și descopere capul b și să nu-și sfâșie veșmintele în nici o împrejurare.

11Să nu se apropie de nici un mort; să nu se pângărească nici chiar pentru tatăl său sau mama sa.

12Să nu iasă din Lăcaș și să nu profaneze Lăcașul Dumnezeului său, căci el a fost învestit în vederea slujirii prin untdelemnul pentru ungere, care este peste el, untdelemnul Dumnezeului său. Eu sunt Domnul.

13Să se căsătorească doar cu o fecioară.

14Să nu se căsătorească cu o văduvă sau cu o femeie divorțată, nici cu o femeie care s-a pângărit sau cu o prostituată. Femeia pe care o va lua de soție din poporul său, va trebui să fie fecioară,

15ca astfel să nu-și facă de rușine urmașii în poporul său; căci Eu sunt Domnul Care-l sfințesc.»“

16Domnul i-a zis din nou lui Moise:

17„Spune-i lui Aaron: «Nici un bărbat dintre urmașii tăi din generațiile viitoare care va avea o meteahnă să nu se apropie să aducă mâncarea Dumnezeului său.

18Nici unul care va avea vreo meteahnă să nu se apropie, nici unul care va fi orb, șchiop, care va avea fața mutilată sau un mădular mai lung,

19nici unul care va avea piciorul rupt sau mâna ruptă,

20care va fi cocoșat sau pitic, care va avea un defect la ochi, care va avea râie sau răni pe piele sau ale cărui boașe nu vor fi întregi c.

21Nici unul dintre urmașii preotului Aaron, care va avea vreo meteahnă nu va putea să se apropie ca să aducă Domnului jertfe mistuite de foc; cine are o meteahnă nu se poate apropia ca să aducă mâncarea Dumnezeului său.

22El va putea totuși mânca din pâinea Dumnezeului său, atât din cea preasfântă, cât și din cea sfântă.

23Însă nu va avea voie să se apropie de draperia despărțitoare d sau de altar, fiindcă are o meteahnă; să nu-Mi profaneze locurile Mele sfinte, pentru că Eu sunt Domnul Care le sfințesc.»“

24Astfel, Moise a spus toate aceste cuvinte lui Aaron, fiilor acestuia și tuturor israeliților.

Copyright information for NTLR