a+ 22:4 Termenul ebraic poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra
b+ 22:21 Vezi nota de la 3:1
c+ 22:23 Putea fi atât mascul, cât și femelă

Leviticus 22

1Domnul i-a zis lui Moise:

2„Spune-le lui Aaron și fiilor săi să aibă respect față de lucrurile sfinte care-Mi sunt închinate de către israeliți și să nu profaneze Numele Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul.

3Să le spui: «Dacă vreunul dintre urmașii voștri din generațiile viitoare se va apropia, în timp ce va fi necurat, de lucrurile sfinte, pe care israeliții le dau Domnului , atunci omul acela să fie nimicit din prezența Mea. Eu sunt Domnul.

4Nici unul dintre urmașii lui Aaron care va avea o rană de lepră a  sau care va suferi de vreo scurgere, să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu va fi curat. Oricine va atinge vreun lucru care a devenit necurat din cauza unui trup mort sau a unui bărbat care a avut o scurgere de sămânță,

5oricine va atinge vreun animal care mișună, prin care poate ajunge necurat sau vreun om prin care poate ajunge necurat, oricare ar fi necurăția lui,

6acela care va atinge un astfel de lucru va fi necurat până seara. El nu va putea mânca din lucrurile sfinte până nu-și va spăla trupul cu apă.

7La asfințitul soarelui va fi curat; după aceea va putea mânca din lucrurile sfinte, căci acestea sunt hrana sa.

8Să nu mănânce din ceva mort sau din ceea ce a fost sfâșiat de animalele sălbatice, ca să nu ajungă necurat. Eu sunt Domnul.

9Preoții să păzească poruncile Mele ca să nu se încarce cu păcat și să moară din cauză că le-au necinstit. Eu sunt Domnul ; Eu îi sfințesc.

10Nici un om care nu este preot să nu mănânce din lucrurile sfinte. Nici oaspetele și nici cel angajat de preot ca ziler să nu mănânce din lucrurile sfinte.

11Dar dacă preotul își va cumpăra un sclav cu argintul său, acesta va putea să mănânce; de asemenea, sclavii născuți în familia sa vor putea să mănânce din hrana lui.

12Dacă fiica unui preot se va căsători cu un bărbat care nu este preot, ea nu va putea mânca din darurile sfinte.

13Dar fiica unui preot care a rămas văduvă sau care este divorțată neavând copii și care s-a întors în casa tatălui ei ca în tinerețe, va putea să mănânce din hrana tatălui ei. Însă nici un om care nu este preot să nu o mănânce.

14Dacă un om va mânca din lucrurile sfinte fără să-și dea seama, atunci el va trebui să dea preotului prețul lucrului sfânt și să adauge încă o cincime la el.

15Preoții să nu profaneze lucrurile sfinte pe care israeliții le aduc Domnului ,

16dându-le voie acestora să mănânce din ele, fiindcă ar aduce asupra lor un păcat de care s-ar face vinovați; căci Eu sunt Domnul Care îi sfințesc.“

Jertfele să fie fără meteahnă

17Domnul i-a zis lui Moise:

18„Spune-le lui Aaron, fiilor săi și tuturor israeliților: «Toți bărbații din casa lui Israel și toți străinii din Israel care vor dori să aducă o ardere de tot Domnului , fie ca jertfă pentru împlinirea jurămintelor lor, fie ca daruri de bunăvoie,

19să ia un mascul fără meteahnă dintre vite, oi sau capre, după cum doresc și să-l jertfească.

20Să nu aduceți nici o jertfă care are vreo meteahnă, pentru că nu va fi primită de la voi.

21Când cineva va aduce Domnului o jertfă de pace b  pentru împlinirea unui jurământ deosebit sau ca dar de bunăvoie, din cireadă sau din turmă, va trebui ca aceasta să fie desăvârșită pentru a fi primită; să nu aibă nici o meteahnă.

22Cele oarbe, lovite, mutilate, cele care au vreo scurgere, râie sau bube pe piele să nu le jertfiți Domnului și să nu le puneți pe altar ca jertfe mistuite de foc pentru Domnul.

23Pentru un dar de bunăvoie veți putea aduce un bou c  sau un miel care are un mădular mai lung sau mai scurt, însă ca jertfă pentru împlinirea unui jurământ el nu va fi primit.

24Orice animal care are vreo parte lovită, zdrobită, sfâșiată sau tăiată să nu-l jertfiți Domnului ; să nu aduceți asemenea jertfe în țara voastră

25și să nu primiți vreun astfel de animal de la un străin pentru a-l aduce ca hrană Dumnezeului vostru; fiindcă sunt mutilate și au meteahnă, ele nu vor fi primite de la voi.»“

26Domnul i-a mai zis lui Moise:

27„Când se naște un vițel, un miel sau un ied, acesta trebuie să rămână șapte zile cu mama lui, după care, începând cu ziua a opta, poate fi primit ca jertfă mistuită de foc pentru Domnul.

28Vaca, oaia sau capra să nu le înjunghiați în aceeași zi cu fătul lor.

29Când veți aduce o jertfă de mulțumire pentru Domnul , să o jertfiți în așa fel încât să fie primită de la voi.

30Să fie mâncată în aceeași zi; să nu lăsați nimic din ea până dimineață. Eu sunt Domnul.

31Să păziți poruncile Mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul.

32Să nu profanați Numele Meu cel sfânt, ca să fiu sfințit în mijlocul israeliților. Eu sunt Domnul Care vă sfințesc,

33Eu, Cel Care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru: Eu sunt Domnul. “

Copyright information for NTLR