a+ 23:5 Între amurg și întunericul propriu-zis al nopții, moment în care mielul pascal era sacrificat
b+ 23:13 Vezi nota de la
c+ 23:13 Vezi nota de la 19:36; aproximativ 0,9 l
d+ 23:19 Vezi nota de la 3:1
e+ 23:23 Luna Tișri, septembrie-octombrie; mai târziu, Anul Nou, deoarece marca sfârșitul anului agricol și începutul unui nou sezon
f+ 23:27 Sau: să postiți; și în vs. 29, 32
g+ 23: 36 S au: adunare de încheiere
h+ 23:40 Sensul termenului ebraic este nesigur; posibil să fie vorba despre un soi anume de pom

Leviticus 23

Calendarul sărbătorilor. Sabatul

1Domnul i-a zis lui Moise:

2„Vorbește israeliților și spune-le: «Acestea sunt sărbătorile Domnului cu ocazia cărora veți vesti adunări sfinte; acestea sunt sărbătorile Mele.

3Să se lucreze șase zile, dar ziua a șaptea este Sabatul, o zi de odihnă însoțită de o adunare sfântă; să nu faceți nici o lucrare în această zi: să fie Sabatul Domnului în toate locuințele voastre.

Paștele și Sărbătoarea Azimilor

4Celelalte sărbători ale Domnului , cu adunări sfinte, pe care le veți sărbători la vremea hotărâtă pentru ele sunt următoarele:

5în a paisprezecea zi a lunii întâi, între cele două seri a, va fi Paștele Domnului ,

6iar în a cincisprezecea zi a acestei luni va fi Sărbătoarea Azimelor în cinstea Domnului ; timp de șapte zile să mâncați azime.

7În prima zi să aveți o adunare sfântă; să nu faceți nici o muncă obișnuită.

8Apoi, timp de șapte zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc, iar în ziua a șaptea să aveți o adunare sfântă; să nu faceți nici o muncă obișnuită.»“

Sărbătoarea Primelor Roade

9Domnul i-a mai zis lui Moise:

10„Spune-le israeliților: «Când veți intra în țara pe care v-o voi da și veți aduna recolta, să aduceți preotului un snop din primele roade ale secerișului.

11Să legene snopul înaintea Domnului ca voi să fiți primiți; preotul să-l legene la o zi după Sabat.

12În ziua când veți legăna snopul, să jertfiți un miel de un an, fără meteahnă, ca ardere de tot pentru Domnul.

13Să adăugați la el un dar de mâncare din două zecimi dintr-o efă b 14:10; aproximativ 4,5 l; și în v. 17 de făină aleasă, amestecată cu ulei, ca jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului și o jertfă de băutură de un sfert de hin c de vin.

14Să nu mâncați nici pâine, nici spice prăjite, nici boabe, până în ziua aceasta, când veți aduce această jertfă Dumnezeului vostru: aceasta este o poruncă veșnică pentru toți urmașii voștri în toate locurile în care veți locui.

Sărbătoarea Săptămânilor Sărbătoarea Cincizecimii

15Din ziua de după Sabat, adică din ziua în care veți aduce snopul ca jertfă legănată, să numărați șapte săptămâni întregi.

16Să numărați cincizeci de zile până în ziua următoare celui de-al șaptelea Sabat, după care să aduceți Domnului un nou dar de mâncare.

17Să aduceți din locuințele voastre două pâini ca jertfă legănată; să fie făcute din două zecimi de efă de făină aleasă și să fie coapte după ce s-a dospit aluatul; acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul.

18Împreună cu pâinile să aduceți, ca ardere de tot pentru Domnul , șapte miei de un an, fără meteahnă, un vițel și doi berbeci; la acestea să adăugați darul de mâncare și jertfele de băutură ca jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

19Să aduceți și un țap ca jertfă pentru păcat și doi miei de un an ca jertfă de pace d.

20Preotul să le legene ca jertfă legănată înaintea Domnului împreună cu pâinea adusă din primele roade și cu cei doi miei; ele să fie puse deoparte pentru Domnul și să rămână ale preotului.

21În aceeași zi să vestiți o adunare sfântă; atunci să nu faceți nici o muncă obișnuită. Aceasta este o poruncă veșnică pentru voi și pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui.

22Când veți aduna recolta țării voastre, să nu adunați recolta de la marginea ogorului și să nu strângeți spicele care vor rămâne după seceriș; lăsați-le pentru cel sărac și pentru străin. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.»“

Sărbătoarea Trâmbițelor

23Domnul i-a zis lui Moise:

24„Spune-le israeliților: «În prima zi a lunii a șaptea e să aveți o zi de odihnă, o adunare sfântă vestită cu sunete de trâmbițe.

25Să nu faceți nici o muncă obișnuită în timpul ei și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc.»“

Ziua Ispășirii

26Domnul i-a zis din nou lui Moise:

27„În a zecea zi a lunii a șaptea să fie Ziua Ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă; să vă smeriți sufletele f și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc.

28Să nu lucrați nimic în ziua aceea, căci este Ziua Ispășirii, când se face ispășire pentru voi înaintea Domnului , Dumnezeul vostru.

29Acela care nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul său.

30Pe acela care va lucra ceva în ziua aceea îl voi nimici din mijlocul poporului său.

31Să nu lucrați nimic: este o poruncă veșnică pentru toți urmașii voștri în toate locurile în care veți locui.

32Este un Sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele; din seara celei de-a noua zi până în seara următoare să țineți Sabatul.“

Sărbătoarea Corturilor

33Domnul i-a zis lui Moise:

34„Spune-le israeliților: «În a cincisprezecea zi a acestei a șaptea luni să țineți Sărbătoarea Corturilor în cinstea Domnului , timp de șapte zile.

35În prima zi să aveți o adunare sfântă; să nu faceți nici o muncă obișnuită în timpul ei.

36Timp de șapte zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc; în ziua a opta să aveți o adunare sfântă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Este o adunare solemnă g; să nu faceți nici o muncă obișnuită în timpul ei.

37Acestea sunt sărbătorile Domnului , cu ocazia cărora va trebui să vestiți adunări sfinte, pentru a aduce Domnului jertfe mistuite de foc – arderi de tot și daruri de mâncare, jertfe și jertfe de băutură, fiecare la vremea hotărâtă

38– în afară de Sabatele dedicate Domnului , în afară de darurile voastre, de toate jurămintele și de toate darurile voastre de bunăvoie pe care le oferiți Domnului.

39În a cincisprezecea zi a lunii a șaptea, după ce ați adunat roadele țării, să țineți sărbătoarea Domnului , timp de șapte zile; atât prima, cât și a opta zi să fie o zi de odihnă.

40În prima zi să luați fructe din pomii cei frumoși h, ramuri de palmier, crengi de pomi stufoși și crengi de sălcii de râu; să vă bucurați înaintea Domnului , Dumnezeul vostru, timp de șapte zile.

41În fiecare an să țineți această sărbătoare în cinstea Domnului , timp de șapte zile. Să o țineți în luna a șaptea – este o poruncă veșnică pentru toate generațiile.

42Să locuiți în corturi șapte zile; toți israeliții să locuiască în corturi,

43pentru ca urmașii voștri să știe că Eu am hotărât ca israeliții să locuiască în corturi, după ce i-am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.»“

44Și astfel, Moise le-a spus israeliților care sunt sărbătorile Domnului.

Copyright information for NTLR