a+ 24:5 Vezi nota de la 14:10; aproximativ 4,5 l

Leviticus 24

Jertfele continue din Cortul Întâlnirii

1Domnul i-a zis lui Moise:

2„Poruncește israeliților să-ți aducă pentru luminat ulei pur din măsline presate, ca să ardă în candele și astfel sfeșnicul să lumineze continuu.

3Aaron să-l pregătească în Cortul Întâlnirii, dincoace de draperia Mărturiei, ca să ardă continuu înaintea Domnului , de seara până dimineața. Aceasta să fie o poruncă veșnică pentru toate generațiile voastre.

4Să așeze candelele în sfeșnicul de aur curat, ca să fie întotdeauna înaintea Domnului.

5Să iei făină aleasă și să faci din ea douăsprezece pâini; pentru fiecare pâine să folosești două zecimi dintr-o efă a.

6Să le pui în două șiruri pe masa de aur curat, câte șase pe fiecare șir, înaintea Domnului.

7Să pui tămâie curată pe fiecare șir, ca aceasta să poată fi pe pâine o aducere-aminte, o jertfă mistuită de foc pentru Domnul.

8În fiecare zi de Sabat să se aducă continuu aceste pâini înaintea Domnului , fiind luate de la israeliți printr-un legământ veșnic.

9Ele vor rămâne ale lui Aaron și ale fiilor săi, care vor trebui să le mănânce într-un loc sfânt, căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din jertfele mistuite de foc pentru Domnul. Aceasta este o poruncă veșnică.“

Pedeapsa pentru hulă și Legea Talionului

10Fiul unei femei israelite și al unui bărbat egiptean a ieșit printre israeliți. Acest fiu al femeii israelite s-a luat la luptă, în tabără, cu un bărbat israelit.

11Fiul femeii israelite a hulit Numele lui Dumnezeu și L-a blestemat. L-au adus la Moise – pe mama lui o chema Șelomit, fiica lui Dibri, din seminția lui Dan –

12și l-au închis până avea să le fie arătată hotărârea Domnului.

13Domnul i-a zis lui Moise:

14„Scoateți-l pe cel ce a hulit în afara taberei; toți aceia care l-au auzit să-și pună mâinile pe capul lui și întreaga adunare să-l omoare cu pietre.

15Apoi să le spui israeliților: «Oricine Îl va blestema pe Dumnezeul lui își va purta pedeapsa pentru păcatul lui.

16Cine va huli Numele Domnului va fi omorât; toată adunarea să-l omoare cu pietre. Atât străinii, cât și băștinașii care vor huli Numele Meu, să fie omorâți.

17Cine va ucide un om să fie pedepsit cu moartea.

18Cine va omorî un animal va trebui să dea altul în loc: viață pentru viață.

19Dacă un om va răni pe semenul său, să i se facă așa cum a făcut el:

20rană pentru rană, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; să i se facă aceeași rană pe care a făcut-o el semenului său.

21Cel ce va omorî un animal va trebui să dea altul în loc, însă cel ce va ucide un om să fie pedepsit cu moartea.

22Să aveți aceeași lege atât pentru străin, cât și pentru băștinaș, căci Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.»“

23Moise le-a spus israeliților aceste cuvinte; ei au scos în afara taberei pe cel ce hulise și l-au omorât cu pietre. Israeliții au făcut așa cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

Copyright information for NTLR