a+ 26:1 Stâlpi de piatră, care de obicei îl reprezentau pe Baal , zeul canaanit al fertilității

Leviticus 26

Binecuvântări în urma ascultării

Să nu vă faceți idoli și să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stâlpi sacri a ; să nu așezați chipuri de piatră pe pământul țării voastre, ca să vă închinați înaintea lor, pentru că Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.

Să țineți Sabatele Mele și să cinstiți Lăcașul Meu. Eu sunt Domnul.

Dacă veți urma hotărârile Mele, dacă veți păzi poruncile Mele și le veți împlini,

atunci vă voi da ploi la vreme, pământul își va da rodul lui și pomii câmpului își vor da roadele lor.

Secerișul va ține până la culesul viei, și culesul viei va ține până la semănat; veți mânca pâine din belșug și veți trăi în siguranță în țară.

Vă voi da pace în țară și astfel vă veți culca și nimeni nu vă va înspăimânta; voi nimici fiarele sălbatice din țară și sabia nu va trece prin țara voastră.

Veți urmări pe dușmanii voștri și ei vor cădea înaintea voastră loviți de sabie.

Cinci dintre voi vor urmări o sută și o sută vor urmări zece mii; dușmanii voștri vor cădea înaintea voastră loviți de sabie.

Mă voi întoarce spre voi, vă voi face roditori, vă voi înmulți și Îmi voi ține legământul Meu cu voi.

10 Veți mânca din recolta cea veche și va trebui să scoateți afară recolta cea veche pentru a-i face loc celei noi.

11 Îmi voi așeza Locuința în mijlocul vostru și nu vă voi urî.

12 Voi umbla printre voi și voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul Meu.

13 Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru, Care v-am scos din țara Egiptului ca să nu mai fiți sclavii egiptenilor. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat.

Blesteme în urma neascultării

14 Dar dacă nu Mă veți asculta și nu veți împlini toate aceste porunci,

15 dacă veți disprețui hotărârile Mele și veți urî legile Mele până într-acolo, încât nu veți mai împlini toate poruncile Mele, ci veți rupe legământul Meu,

16 iată ce vă voi face: voi aduce groaza peste voi; tifosul și frigurile vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Vă veți semăna degeaba sămânța, căci o vor mânca dușmanii voștri.

17 Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi biruiți de dușmanii voștri; cei ce vă urăsc vă vor stăpâni și veți fugi chiar și când nu veți fi urmăriți.

18 Dacă în ciuda acestor lucruri nu Mă veți asculta, voi continua și Eu să vă pedepsesc de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

19 Voi frânge mândria puterii voastre, vă voi face cerul ca fierul și pământul ca bronzul.

20 Vi se va risipi puterea fără rost: pământul vostru nu-și va mai da rodul și pomii din țară nu-și vor mai da roadele.

21 Dacă și după aceasta veți continua să-Mi fiți potrivnici și nu veți voi să Mă ascultați, atunci vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

22 Voi trimite fiarele sălbatice împotriva voastră, care vă vor lăsa fără copii și vă vor nimici vitele; ele vă vor împuțina și astfel drumurile voastre vor rămâne pustii.

23 Dacă nici după aceste pedepse nu vă veți lăsa disciplinați de Mine, ci Îmi veți fi potrivnici,

24 atunci și Eu vă voi fi potrivnic: vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

25 Voi aduce sabia împotriva voastră, care va răzbuna legământul încălcat; dacă vă veți aduna în cetățile voastre voi trimite molima printre voi și veți fi dați în mâinile dușmanilor voștri.

26 Când voi aduce lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și vă vor da pâinea cu cântarul; dar, cu toate că o veți mânca, tot nu vă veți sătura.

27 Dacă nici după acestea nu Mă veți asculta, ci Îmi veți fi potrivnici,

28 atunci și Eu, în mânia Mea, vă voi fi potrivnic. Eu Însumi vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

29 Vă veți hrăni cu carnea fiilor și a fiicelor voastre.

30 Vă voi nimici locurile înalte și vă voi dărâma stâlpii închinați soarelui; voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și Eu Însumi vă voi urî.

31 Voi lăsa pustii cetățile voastre, vă voi pustii sanctuarele și nu-Mi voi mai găsi plăcere în mireasma jertfelor voastre.

32 Vă voi devasta țara, astfel încât dușmanii voștri care vor veni să locuiască în ea vor rămâne încremeniți văzând-o.

33 Vă voi împrăștia printre neamuri și voi scoate sabia împotriva voastră; țara vă va fi pustiită și cetățile vă vor rămâne pustii.

34 Astfel țara se va bucura de Sabatele ei în perioada în care va rămâne pustie, însă voi veți fi în țara dușmanilor voștri; țara se va odihni și se va bucura de Sabatele ei.

35 Tot timpul cât va fi pustie se va odihni cum nu s-a putut odihni în zilele de Sabat din perioada când locuiați în ea.

36 Cât despre cei care vor supraviețui, le voi trimite frica în inimi în țara dușmanilor lor; foșnetul unei frunze luate de vânt îi va pune pe fugă; vor fugi cum fuge cineva de sabie și vor cădea, deși nimeni nu-i va urmări.

37 Se vor prăvăli unii peste alții ca înaintea sabiei, deși nimeni nu-i urmărește; și nu veți avea nici o putere ca să vă împotriviți dușmanilor voștri.

38 Veți pieri între neamuri și țara dușmanilor voștri vă va mânca.

39 Aceia dintre voi care vor supraviețui se vor stinge în țara dușmanilor voștri din cauza fărădelegilor lor; se vor stinge și din cauza fărădelegilor părinților lor.

40 Dar dacă ei își vor mărturisi fărădelegile lor și fărădelegile părinților lor, păcatele pe care le-au săvârșit împotriva Mea și, de asemenea, felul în care Mi-au fost potrivnici

41 – păcate din cauza cărora și Eu le-am fost potrivnic și i-am dus în țara dușmanilor lor – dacă inima lor necircumcisă se va smeri și ei își vor recunoaște vinovăția,

42 atunci Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Isaac și de legământul Meu cu Avraam și Îmi voi aduce aminte de țară.

43 Țara însă va fi părăsită de ei și se va bucura de Sabatele ei în perioada în care va rămâne pustie, iar ei își vor accepta pedeapsa, căci au disprețuit poruncile Mele și sufletul lor a urât hotărârile Mele.

44 Dar, cu toate acestea, chiar și atunci când vor fi în țara dușmanilor lor, nu-i voi respinge și nu Mă voi dezgusta de ei până acolo încât să-i nimicesc și să rup legământul Meu cu ei, căci Eu sunt Domnul , Dumnezeul lor.

45 Ci Îmi voi aduce aminte, spre binele lor, de legământul pe care l-am făcut cu strămoșii lor, legământ prin care i-am scos din țara Egiptului, în văzul neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul. »“

46 Acestea sunt hotărârile, poruncile și legile pe care Domnul le-a statornicit între El și israeliți la muntele Sinai, prin Moise.

Copyright information for NTLR