a+ 27:3 Vezi nota de la 5:15; aproximativ 0,5 kg; și în v. 16
b+ 27:4 Aproximativ 0,3 kg
c+ 27:5 Aproximativ 0,2 kg pentru băiat și 0,1 kg pentru fată
d+ 27:6 Aproximativ 50 gr pentru băiat și 30 gr pentru fetiță
e+ 27:7 Aproximativ 150 gr pentru bărbat și 100 gr pentru femeie
f+ 27:16 Aproximativ 0,5 kg la aproximativ 220 l
g+ 27:17 Vezi nota de la 25:10
h+ 27:17 TM; LXX: la valoarea lui, fiind vorba de valoarea care fusese stabilită pentru un ogor vândut în anul de veselie (vezi 25:14-17 )
i+ 27:19 TM; LXX: la valoarea lui; vezi nota de la 27:17; și în v. 23
j+ 27:21 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului , fie ca dar, fie printr-o distrugere completă; și în vs. 28, 29
k+ 27:25 Vezi nota de la Ex. 21:32
l+ 27:26 Putea fi atât mascul, cât și femelă
m+ 27:27 TM; LXX: după prețul lui

Leviticus 27

Răscumpărarea lucrurilor închinate Domnului

1Domnul i-a zis lui Moise:

2„Spune-le israeliților: «Când un om va închina Domnului anumite persoane printr-un jurământ deosebit, să o facă după evaluarea ta;

3dacă este vorba despre un bărbat cu vârsta cuprinsă între douăzeci și șaizeci de ani, atunci evaluarea ta să fie de cincizeci de șecheli de argint, după șechelul Lăcașului a.

4Dacă este o femeie, atunci evaluarea ta să fie de treizeci de șecheli b.

5Dacă are între cinci și douăzeci de ani, evaluarea ta să fie de douăzeci de șecheli pentru un băiat și de zece șecheli c pentru o fată.

6Dacă are între o lună și cinci ani, evaluarea ta să fie de cinci șecheli de argint pentru un băiat și de trei șecheli de argint d pentru o fetiță.

7Dacă omul are șaizeci de ani sau mai mult, atunci evaluarea ta pentru un bărbat să fie de cincisprezece șecheli, iar pentru o femeie să fie de zece șecheli e.

8Dacă este prea sărac ca să poată plăti evaluarea ta, atunci să se ducă la preot și preotul să-i facă o altă evaluare; preotul să facă o evaluare potrivit cu mijloacele pe care le are cel ce a făcut jurământul.

9Dacă este vorba de animale care pot fi aduse ca jertfe Domnului , tot ceea ce va fi oferit Domnului va fi considerat sfânt.

10Nu va avea voie să înlocuiască animalul și nici să schimbe unul bun pe altul rău sau unul rău pe altul bun; dacă un animal este înlocuit cu un altul, atunci și unul, și celălalt vor fi considerați sfinți.

11Dacă este vorba de un animal necurat, care nu poate fi adus ca jertfă Domnului , animalul să fie adus înaintea preotului.

12Preotul să-l evalueze să vadă dacă e bun sau rău; va rămâne la evaluarea făcută de preot.

13Dacă vrea să-l răscumpere, să mai adauge o cincime la evaluarea lui.

14Dacă un om Îi va închina Domnului locuința sa, preotul s-o evalueze să vadă dacă e bună sau rea; va rămâne la evaluarea făcută de preot.

15Dacă cel care și-a închinat Domnului locuința vrea să o răscumpere, va trebui să adauge o cincime la evaluarea ei și va fi a lui.

16Dacă un om Îi va închina Domnului o parcelă de pământ din moșia lui, evaluarea ei să fie făcută ținând cont de sămânța necesară cultivării ei: cincizeci de șecheli de argint la un homer f de sămânță de orz.

17Dacă va închina ogorul în anul de veselie g, acesta să rămână la evaluarea ta h,

18dar dacă va închina ogorul după anul de veselie, atunci preotul să-i socotească prețul în funcție de anii care mai rămân până la anul de veselie, după care să-l scadă din evaluarea ta.

19Dacă cel care închină ogorul, va dori vreodată să-l răscumpere, atunci va trebui să adauge o cincime la prețul evaluării tale i și ogorul va fi al lui.

20Dar dacă nu va dori să-și răscumpere ogorul sau dacă îl va vinde altui om, atunci nu va mai putea fi răscumpărat.

21În anul de veselie, când ogorul va fi eliberat, el va fi pus deoparte pentru Domnul ca un ogor închinat j Lui; el va fi proprietatea preotului.

22Dacă cineva închină Domnului un ogor pe care l-a cumpărat, care nu este parte din moșia lui,

23preotul să socotească cât trebuie să fie prețul până la anul de veselie, iar el să plătească în aceeași zi evaluarea ta, ca un lucru închinat Domnului.

24În anul de veselie ogorul acela să fie dat înapoi celui de la care fusese cumpărat, din moșia căruia făcea parte.

25Toate evaluările să fie făcute după șechelul Lăcașului, care are douăzeci de ghere k.

26Nimeni nu va putea închina Domnului întâiul născut al animalelor, deoarece el aparține deja Domnului ca întâi născut; fie bou l, fie oaie, este al Domnului.

27Dacă este vorba însă de un animal necurat, atunci să-l răscumpere după evaluarea ta m și să adauge o cincime la ea; dacă nu va fi răscumpărat, să fie vândut după evaluarea ta.

28Nici un lucru oferit Domnului spre nimicire, pe care un om îl poate închina Domnului din tot ce are, fie om, fie animal, fie vreun ogor din moșia lui, nu va putea fi vândut sau răscumpărat; tot ce va fi închinat astfel va fi considerat preasfânt pentru Domnul.

29Nici un om dat spre nimicire nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât.

30Toate zeciuielile din pământ, fie din sămânța pământului, fie din rodul pomilor, sunt ale Domnului ; ele sunt închinate Domnului.

31Dacă un om va dori să răscumpere ceva din zeciuiala sa, să mai adauge o cincime la ea.

32Toate zeciuielile din cirezi sau din turme, tot ce va trece pe sub toiagul păstorului să fie închinat Domnului.

33Să nu se cerceteze dacă animalul este bun sau rău și nici să nu se înlocuiască; dacă-l va înlocui cineva, atunci ambele animale vor fi sfinte, atât animalul înlocuit, cât și celălalt și nu vor putea fi răscumpărate.»“

34Acestea sunt poruncile pe care Domnul i le-a dat lui Moise pe muntele Sinai, pentru poporul Israel.

Copyright information for NTLR