a+ 4:3 Sau: marele preot; și în vs. 5, 16
b+ 4:6 Care desparte Locul Preasfânt de Locul Sfânt; și în v. 17
c+ 4:10 Putea fi atât mascul, cât și femelă (vezi 3:1 )
d+ 4:10 Vezi nota de la 3:1; și în vs. 26, 31, 35
e+ 4:15 Lit.: bătrânii, șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunității locale ( Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10 ) sau lideri militari ( Ios. 8:10 ). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel ) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu ( 2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7 ); peste tot în carte
f+ 4:18 Altarul tămâierii (vezi v. 7 )

Leviticus 4

Jertfa pentru păcat

1Domnul i-a zis lui Moise:

2„Spune-le israeliților: «Când va păcătui cineva fără voie împotriva vreunei porunci a Domnului , săvârșind fapte care nu trebuie făcute,

3dacă cel ce păcătuiește este chiar preotul care a primit ungerea a, aducând astfel vină asupra poporului, el va trebui să-I aducă Domnului pentru păcatul săvârșit un vițel fără meteahnă din cireada sa, ca jertfă pentru păcat.

4Să aducă vițelul la intrarea în Cortul Întâlnirii, înaintea Domnului , să-și pună mâna pe capul vițelului și vițelul să fie înjunghiat acolo, înaintea Domnului.

5Preotul care a primit ungerea să ia din sângele vițelului, să-l aducă în Cortul Întâlnirii,

6să-și pună degetul în sânge și să-l stropească de șapte ori înaintea Domnului, înaintea draperiei despărțitoare b a Lăcașului.

7Preotul să ungă cu sânge coarnele altarului tămâierii, care este în Cortul Întâlnirii, înaintea Domnului ; restul sângelui vițelului să-l verse la baza altarului arderilor de tot, care este la intrarea în Cortul Întâlnirii.

8Apoi să ia toată grăsimea vițelului adus ca jertfă pentru păcat – și anume grăsimea de pe măruntaie și grăsimea din jurul măruntaielor –

9cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și de pe coapse, precum și membrana ficatului, care trebuie desprinsă odată cu rinichii.

10Preotul să ia aceste părți, așa cum sunt luate de la boul c adus ca jertfă de pace d și să le ardă pe altarul arderilor de tot.

11Dar pielea vițelului, toată carnea lui, capul, picioarele, măruntaiele și balega,

12adică ce a rămas din vițel, să le ducă într-un loc curat în afara taberei, acolo unde se aruncă cenușa și să le ardă într-un foc făcut din lemne; deci să le ardă acolo unde se aruncă cenușa.

13Dacă toată adunarea lui Israel va păcătui fără voie și nu-și va da seama de lucrul acesta, săvârșind fapte care sunt împotriva poruncilor Domnului și făcându-se astfel vinovată,

14dacă păcatul pe care l-a săvârșit va fi descoperit, adunarea va trebui să aducă ca jertfă pentru păcat un vițel. Să-l aducă înaintea Cortului Întâlnirii,

15iar sfatul bătrânilor e adunării să-și pună mâinile pe capul vițelului în prezența Domnului și vițelul să fie înjunghiat acolo, înaintea Domnului.

16Preotul care a primit ungerea să ia din sângele vițelului, să-l ducă în Cortul Întâlnirii,

17să-și pună degetul în sânge și să stropească cu el de șapte ori înaintea Domnului , în fața draperiei.

18Apoi să ungă cu sânge coarnele altarului f care este înaintea Domnului, în Cortul Întâlnirii, iar restul sângelui să-l verse la baza altarului arderilor de tot, care este la intrarea în Cortul Întâlnirii.

19Toată grăsimea vițelului s-o ia și s-o ardă pe altar.

20Acest vițel să fie jertfit la fel ca vițelul jertfei pentru păcat. Astfel, preotul va face ispășire pentru ei și vor fi iertați.

21Părțile rămase din vițel să fie duse în afara taberei și să fie arse, la fel cum s-a făcut cu părțile primului vițel. Aceasta este o jertfă adusă pentru păcatul adunării.

22Dacă un conducător va păcătui fără voie împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului, Dumnezeul său, săvârșind fapte care nu trebuie făcute și făcându-se astfel vinovat,

23dacă el ajunge să-și descopere păcatul pe care l-a săvârșit, atunci va trebui să aducă ca jertfă un țap fără meteahnă.

24Să-și pună mâna pe capul țapului și acesta să fie înjunghiat în locul unde se înjunghie arderile de tot înaintea Domnului ; aceasta este o jertfă pentru păcat.

25Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei pentru păcat și să ungă cu el coarnele altarului arderilor de tot, iar restul sângelui să-l verse la baza altarului arderilor de tot.

26Apoi să ardă toată grăsimea pe altar, la fel cum se arde grăsimea de la jertfa de pace. Așa să facă preotul ispășire pentru păcatul acelui conducător și acesta din urmă va fi iertat.

27Dacă unul dintre oamenii de rând păcătuiește fără voie împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului , săvârșind fapte care nu trebuie făcute și făcându-se astfel vinovat,

28dacă el ajunge să-și descopere păcatul pe care l-a făcut, atunci va trebui să aducă ca jertfă pentru păcatul săvârșit o iadă fără meteahnă.

29Să-și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat și aceasta să fie înjunghiată în locul unde se aduc arderile de tot.

30Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei și să ungă cu el coarnele altarului arderilor de tot, iar restul sângelui să-l verse la baza altarului.

31Să ia apoi toată grăsimea, la fel cum se ia grăsimea de la jertfa de pace și s-o ardă pe altar, căci aceasta este de o aromă plăcută Domnului. Așa să facă preotul ispășire pentru păcatul omului de rând și acesta din urmă va fi iertat.

32Dacă va aduce ca jertfă pentru păcat un miel din turmă, să aducă o femelă fără meteahnă.

33Să-și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat și aceasta să fie înjunghiată în locul în care sunt înjunghiate arderile de tot.

34Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei pentru păcat și să ungă cu el coarnele altarului arderilor de tot, iar restul sângelui să-l verse la baza altarului.

35Să ia apoi toată grăsimea, la fel cum se ia grăsimea de la jertfa de pace și s-o ardă pe altar, deasupra jertfelor mistuite de foc pentru Domnul. Așa să facă preotul ispășire pentru păcatul săvârșit de acel om și acesta din urmă va fi iertat.

Copyright information for NTLR