a+ 5:11 O efă măsura aproximativ 22 l; aproximativ 2,2 l – un omer (vezi Ex. 16:36 și nota); măsurile erau calculate în litri, atât pentru lichide, cât și pentru solide
b+ 5:15 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal ( 2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone
c+ 5:19 Sau: a făcut ispășire completă pentru vină, înaintea

Leviticus 5

1Dacă cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui prin faptul că, deși poate dezvălui ceea ce a văzut sau știe, totuși nu o face, își va purta pedeapsa.

2Dacă cineva va atinge fără să-și dea seama vreun lucru necurat, fie hoitul unei fiare necurate, fie hoitul unei vite necurate, fie hoitul unei târâtoare necurate, va fi necurat și considerat vinovat.

3Sau dacă cineva va atinge fără să-și dea seama vreo necurăție omenească, adică orice necurăție prin care cineva poate ajunge necurat, iar apoi își va da seama de acest lucru, va fi considerat vinovat.

4Dacă cineva va jura pripit că va face bine sau rău cu privire la orice lucru despre care se poate jura și, deși nu și-a dat seama la început, ajunge totuși să-și dea seama mai târziu, va fi considerat vinovat.

5Așadar, dacă cineva se va face vinovat de oricare din aceste fapte, va trebui să-și mărturisească păcatul săvârșit

6și să aducă Domnului ca jertfă pentru păcat, o femelă din turmă; să aducă ca jertfă pentru păcat o oaie sau o capră, iar preotul să facă ispășire pentru păcatul acelui om.

7Dacă nu poate aduce o oaie, atunci să aducă Domnului ca jertfă pentru păcatul săvârșit două turturele sau doi pui de porumbei, una ca jertfă pentru păcat și cealaltă ca ardere de tot.

8Să le dea preotului care va trebui să aducă, mai întâi, ca jertfă pentru păcat prima turturea, rupându-i capul de la gât, fără să-l desprindă.

9Apoi va trebui să stropească o latură a altarului cu o parte din sângele jertfei pentru păcat, iar restul sângelui să-l scurgă la baza altarului; aceasta este o jertfă pentru păcat.

10Cea de-a doua turturea s-o aducă ca ardere de tot, după rânduială. Așa să facă preotul ispășire pentru păcatul săvârșit de acel om și acesta din urmă va fi iertat.

11Dacă nu poate aduce nici două turturele sau doi pui de porumbei, atunci, cel care a păcătuit să aducă ca jertfă pentru păcatul săvârșit a zecea parte dintr-o efă a de făină aleasă; să nu pună nici ulei și nici tămâie pe ea, căci este o jertfă pentru păcat.

12S-o ducă la preot și preotul să ia un pumn de făină ca jertfă de aducere-aminte și s-o ardă pe altar deasupra jertfelor mistuite de foc pentru Domnul ; aceasta este o jertfă pentru păcat.

13Așa va trebui să facă preotul ispășire pentru oricare din aceste păcate pe care omul acela le-a săvârșit și astfel omul va fi iertat. Ceea ce va mai rămâne din jertfa aceasta să fie a preotului, așa cum se obișnuiește și la darul de mâncare.»“

Jertfa pentru vină

14Domnul i-a mai zis lui Moise:

15„Dacă cineva va săvârși o nelegiuire și va păcătui fără voie față de oricare din lucrurile sfinte ale Domnului , atunci va trebui să aducă Domnului ca jertfă pentru vină un berbec fără meteahnă din turmă, a cărui valoare în șecheli de argint să o apreciezi tu după valoarea șechelului Lăcașului b; aceasta este o jertfă pentru vină.

16El să plătească pentru ceea ce a greșit în ce privește lucrurile sfinte, adăugând încă o a cincea parte din valoarea berbecului și încredințând-o apoi preotului. Preotul să facă ispășire cu berbecul jertfei pentru vină și omul acela va fi iertat.

17Așadar, dacă cineva va păcătui fără să-și dea seama, săvârșind împotriva poruncilor Domnului lucruri care nu trebuie făcute, va fi considerat vinovat și își va purta pedeapsa.

18El va trebui să aducă preotului, ca jertfă pentru vină, un berbec fără meteahnă din turmă, la aprecierea ta; preotul să facă ispășire în locul lui pentru nelegiuirea pe care a făcut-o fără voie și acesta va fi iertat.

19Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta s-a făcut vinovat c față de Domnul. “

Copyright information for NTLR