a+ 8 :8 Vezi nota de la Ex. 28:30
b+ 8:31 TM (vezi și 10:18 ); LXX, Siriacă și Tg (vezi și v. 35 și 10:13 ): cum mi s-a poruncit

Leviticus 8

Învestirea în slujire a lui Aaron și a fiilor săi

Domnul i-a zis lui Moise:

„Ia-i pe Aaron și pe fiii lui, adu veșmintele, untdelemnul pentru ungere, vițelul jertfei pentru păcat, doi berbeci și coșul cu azime

și convoacă întreaga adunare la intrarea în Cortul Întâlnirii.“

Moise a făcut așa cum i-a poruncit Domnul. Când adunarea s-a prezentat la intrarea Cortului Întâlnirii,

Moise i-a zis: „Iată cum a poruncit Domnul să se facă.“

Mai întâi, Moise i-a adus pe Aaron și pe fiii săi și i-a spălat cu apă.

L-a îmbrăcat pe Aaron cu tunica, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia, a pus pe el efodul și l-a încins cu brâul efodului, țesut cu măiestrie, legând astfel efodul de el.

I-a pus pieptarul, iar în pieptar a pus Urimul și Tumimul a .

I-a pus mitra pe cap, iar pe mitră, în față, a fixat plăcuța de aur, sfânta cunună, așa cum îi poruncise Domnul.

10 Apoi Moise a luat untdelemnul pentru ungere și a uns Tabernaculul cu tot ce este în el, sfințindu-l.

11 A stropit din el de șapte ori pe altar, a uns altarul cu toate uneltele lui, precum și ligheanul cu piedestalul lui, ca să sfințească totul.

12 A turnat din untdelemnul pentru ungere pe capul lui Aaron și l-a uns ca să-l sfințească.

13 Moise i-a adus și pe fiii lui Aaron, i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele și le-a pus scufiile, așa cum îi poruncise Domnul.

14 După aceea a adus vițelul jertfei pentru păcat. Aaron și fiii săi și-au pus mâinile pe capul vițelului pentru jertfă,

15 după care Moise a înjunghiat vițelul, a luat din sânge cu degetul și a uns cu el coarnele altarului, curățind astfel altarul. Apoi a turnat restul sângelui la baza altarului. Așa l-a sfințit, făcând ispășire pentru el.

16 Moise a luat toată grăsimea de pe măruntaie, membrana ficatului și cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și le-a ars pe altar.

17 Resturile vițelului, adică pielea, carnea și balega, le-a ars în foc în afara taberei, așa cum îi poruncise Domnul.

18 Apoi a adus berbecul pentru arderea de tot. Aaron și fiii săi și-au pus mâinile pe capul berbecului,

19 iar Moise l-a înjunghiat și a stropit sângele pe altar, de jur împrejur.

20 După ce a tăiat berbecul în bucăți, Moise i-a ars capul, bucățile și grăsimea.

21 După ce a spălat cu apă măruntaiele și picioarele, Moise a ars tot berbecul pe altar ca o ardere de tot de o aromă plăcută, o jertfă mistuită de foc pentru Domnul , așa cum îi poruncise El.

22 După aceea, a adus și al doilea berbec, berbecul pentru jertfa în vederea învestirii în slujire. Aaron și fiii săi și-au pus mâinile pe capul berbecului,

23 iar Moise l-a înjunghiat, a luat din sânge și a uns lobul urechii drepte a lui Aaron, degetul mare al mâinii lui drepte și degetul mare al piciorului lui drept.

24 Apoi au fost aduși fiii lui Aaron. Moise le-a uns cu sânge lobul urechii lor drepte, degetul mare al mâinii lor drepte și degetul mare al piciorului lor drept, după care a stropit restul sângelui pe altar, de jur împrejur.

25 După aceea, a luat grăsimea – grăsimea cozii și toată grăsimea de pe măruntaie – membrana ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și spata dreaptă.

26 Din coșul azimelor, care era înaintea Domnului , a luat o turtă de pâine, o turtă de pâine făcută cu ulei și o turtă subțire și le-a pus pe grăsime și pe spata dreaptă.

27 Le-a pus apoi pe toate în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor săi și le-a legănat ca jertfă legănată înaintea Domnului.

28 Apoi Moise le-a luat din mâinile lor și le-a ars pe altar, deasupra arderii de tot, ca o jertfă în vederea învestirii în slujire de o aromă plăcută; aceasta este o jertfă mistuită de foc pentru Domnul.

29 Moise a luat pieptul și l-a adus ca o jertfă legănată înaintea Domnului ; aceasta a fost partea lui Moise din berbecul folosit la învestirea în slujire, așa cum îi poruncise Domnul.

30 După aceea, Moise a luat din untdelemnul pentru ungere și din sângele de pe altar, după care l-a stropit pe Aaron și veșmintele sale și, de asemenea, pe fiii săi și veșmintele lor.

31 Moise le-a zis lui Aaron și fiilor săi: ,,Fierbeți carnea la intrarea în Cortul Întâlnirii și mâncați-o acolo împreună cu pâinea din coșul jertfelor folosite la învestirea în slujire, așa cum am poruncit b  când am zis: «S-o mănânce Aaron și fiii săi»,

32 iar ce va mai rămâne din carne și din pâine să fie ars în foc.

33 Să nu ieșiți dincolo de intrarea Cortului Întâlnirii timp de șapte zile, până când se vor împlini zilele învestirii voastre, căci șapte zile va dura învestirea voastră în slujire.

34 Ce s-a făcut astăzi, așa a poruncit Domnul să se facă și de acum încolo ca ispășire pentru voi.

35 Să rămâneți la intrarea Cortului Întâlnirii zi și noapte, timp de șapte zile, și să păziți porunca Domnului ca să nu muriți, căci așa mi s-a poruncit.“

36 Aaron și fiii săi au făcut toate lucrurile pe care Domnul le-a poruncit prin Moise.

Copyright information for NTLR