a+ 9:4 Putea fi atât mascul, cât și femelă; și în vs. 18, 22

Leviticus 9

Preoții aduc primele jertfe la Cortul Întâlnirii

1În cea de-a opta zi, Moise i-a convocat pe Aaron, pe fiii săi și pe cei din sfatul bătrânilor lui Israel.

2El i-a zis lui Aaron: „Ia un vițel pentru o jertfă pentru păcat și un berbec fără meteahnă pentru o ardere de tot și adu-i înaintea Domnului.

3Iar israeliților să le spui să ia un țap pentru o jertfă pentru păcat, un vițel și un miel de un an, fără meteahnă, pentru o ardere de tot,

4un bou a și un berbec pentru o jertfă de pace și să-i aducă înaintea Domnului ; de asemenea, să aducă și un dar de mâncare amestecat cu ulei, căci astăzi li Se va arăta Domnul. “

5Israeliții au adus în fața Cortului Întâlnirii ce a poruncit Moise și toată adunarea s-a apropiat și a stat înaintea Domnului.

6Moise le-a zis: „Acesta este lucrul pe care Domnul vi l-a poruncit să-l faceți, pentru ca slava Domnului să vi se arate.“

7Apoi Moise i-a zis lui Aaron: „Apropie-te de altar și adu jertfa pentru păcatul tău și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine și pentru popor; după aceea, adu și jertfa poporului și fă ispășire pentru el, așa cum a poruncit Domnul. “

8Aaron s-a apropiat de altar și a înjunghiat vițelul adus ca jertfă pentru păcat; acesta era pentru el.

9Fiii lui Aaron i-au adus sângele, iar el a luat cu degetul din sânge și a uns coarnele altarului; restul sângelui l-a turnat la baza altarului.

10Dar grăsimea, rinichii și membrana ficatului de la jertfa pentru păcat le-a ars pe altar, așa cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

11Carnea și pielea le-a ars în afara taberei.

12Apoi a înjunghiat arderea de tot. Fiii lui Aaron i-au adus sângele și el l-a stropit pe altar, de jur împrejur.

13I-au adus arderea de tot tăiată în bucăți, cu tot cu cap, și el le-a ars pe altar.

14A spălat măruntaiele și picioarele și le-a ars pe altar, deasupra arderii de tot.

15După aceea Aaron a adus jertfa poporului. A luat țapul care trebuia adus ca jertfă pentru păcatul poporului, l-a înjunghiat, după care l-a adus ca jertfă pentru păcat, ca și pe cea dintâi jertfă.

16A adus apoi arderea de tot și a jertfit-o potrivit poruncii.

17A adus darul de mâncare, a luat un pumn de făină din el și a ars-o pe altar, pe lângă arderea de tot de dimineață.

18După aceea a înjunghiat boul și berbecul ca jertfă de pace pentru popor. Fiii lui Aaron i-au adus sângele și el l-a stropit pe altar, de jur împrejur.

19I-au adus apoi grăsimea boului și a berbecului: grăsimea cozilor, grăsimea de pe măruntaie, rinichii și grăsimea de pe ei, membranele de pe ficați.

20Au pus grăsimea deasupra piepților, iar Aaron a ars această grăsime pe altar.

21După aceea, a legănat piepții și spata dreaptă ca jertfă legănată înaintea Domnului , așa cum a poruncit Moise.

22Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi Aaron s-a coborât din locul în care a adus jertfa pentru păcat, arderea de tot și jertfa de pace.

23Moise și Aaron au intrat în Cortul Întâlnirii, iar când au ieșit, au binecuvântat poporul. Atunci slava Domnului s-a arătat întregului popor.

24Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit arderea de tot și grăsimea de pe altar. Tot poporul a văzut lucrul acesta, a chiuit de bucurie și a căzut cu fața la pământ.

Copyright information for NTLR